Institut Ramon LLull

Certificats de català

Marc europeu comú de referència

Els certificats de llengua catalana de l'Institut Ramon Llull es corresponen al Marc europeu comú de referència per a les llengües i progressen en una escala de 5 nivells de coneixement establerta per l'ALTE (Associació d'Avaluadors de Llengua d'Europa), utilitzada per la majoria de llengües europees.

Marc europeu

El Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües és un document elaborat pel Consell d'Europa que té per objectiu proporcionar unes bases comunes per a la descripció d'objectius, continguts i mètodes per a l'aprenentatge de llengües de manera que els cursos, els programes i les qualificacions descriguin d'una manera exhaustiva el que han d'aprendre a fer els aprenents de llengua a l'hora de comunicar-se i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d'actuar de manera efectiva.

TAULA D'EQUIVALÈNCIES

NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES (CONSELL D'EUROPA)CERTIFICATS DE LLENGUA CATALANA DE L'INSTITUT RAMON LLULLD.G. DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA GENERALITAT DE CATALUNYAJUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀD. G. DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA GOVERN BALEAR
Usuari bàsic A1----
Usuari bàsic A2Nivell bàsic (A2)Nivell bàsic (A2)Nivell A2Nivell A2
Usuari independent B1Nivell elemental (B1)Nivell elemental (B1)Nivell B1Nivell B1
Usuari independent B2Nivell intermedi (B2)Nivell intermedi (B2)Nivell B2Nivell B2
Usuari experimentat C1Nivell de suficiència (C1)Nivell de suficiència (C1)Nivell C1Nivell C1
Usuari experimentat C2Nivell superior (C2)Nivell superior (C2)Nivell C2Nivell C2

Nivells comuns de referència per a les llengües del consell d'europa

USUARI BÀSIC A1

L'aprenent / usuari pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

USUARI BÀSIC A2

L'aprenent / usuari pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

USUARI INDEPENDENT B1

L'aprenent / usuari pot comprendre les idees principals d'una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a l'oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d'aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d'interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

USUARI INDEPENDENT B2

L'aprenent / usuari pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

USUARI EXPERIMENTAT C1

L'aprenent / usuari pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar- se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

USUARI EXPERIMENTAT C2

L'aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d'una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"