Institut Ramon LLull

Certificats de català

Nivell elemental (B1)

Acredita el domini de l'ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb efectivitat i autonomia en situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.

Model d'examen

Model d'examen
Podeu consultar quatre models d’examen en format PDF: 
Model 1Model 2Model 3Model 4 
i els models de correcció de les proves en format PDF:
Solucionari_1, Solucionari_2, Solucionari_3, Solucionari_4
Prova de comprensió oral en format mp3: 
Model 1Model 2Model 3Model 4

Objectiu general
La finalitat de la prova és avaluar si l'aprenent té un domini en l'ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb efectivitat i autonomia en situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.

Estructura de la prova
La prova consta de cinc àrees: Comprensió lectora, Expressió escrita, Comprensió oral, Gramàtica i vocabulari, Expressió oral

ESTRUCTURA DE LA PROVA

ÀREAPERCENTATGE PER ÀREADURADA
Comprensió lectora25 %60 min
Expressió escrita12,5 %30 min
Comprensió oral25 %40 min
Gramàtica i vocabulari12,5 %40 min
Expressió oral25 %15 min

Descripció de les àrees

ÀREA DE COMPRENSIÓ LECTORA

L'examinand ha de ser capaç d'entendre textos reals, de caràcter informatiu i divulgatiu, i textos senzills d'opinió. Ha de poder entendre'n la informació principal, els detalls rellevants, el propòsit i les opinions de l'autor. Els textos acostumen a ser notícies, reportatges breus, cartes, prospectes informatius, articles senzills d'opinió...

L'àrea consta de 4 textos amb 20 ítems del tipus següent:

Veritat/fals.

Elecció múltiple (4 opcions).

Aparellar.

ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

L'examinand ha de ser capaç d'escriure cartes personals per demanar i donar informació, explicar fets, expressar desitjos, plans i propostes...

L'examinand ha d'escriure una carta personal, d'una extensió de 150 paraules. A la instrucció s'especifica el propòsit, el destinatari de la carta i cinc punts que li proporcionen la base del contingut de la carta.

Àrea de comprensió oral

L'examinand ha de ser capaç d'entendre i extreure la informació rellevant de textos breus propis de situacions de la vida quotidiana (anuncis, informació sobre temes quotidians, notícies, missatges per megafonia, diàlegs breus...). També ha de poder entendre informació específica de textos més llargs, com ara una entrevista.

Hi ha dues parts:

La part A conté un text oral d'uns quatre minuts de durada aproximadament, amb 15 ítems de veritat/fals.

La part B conté 5 textos orals breus, amb un ítem d'elecció múltiple (4 opcions) per a cadascun. Tots els textos es reprodueixen digitalment.

ÀREA DE GRAMÀTICA I VOCABULARI

L'examinand ha de demostrar que domina les estructures elementals més freqüents de la llengua. L'àrea consta de dues parts. La primera conté 25 ítems, 10 de transformació de frases i 15 d'omplir buits, que avaluen el coneixement d'aspectes gramaticals (verbs, pronoms, preposicions...). La segona part consta de 15 ítems d'omplir buits, que avaluen el domini del vocabulari.

ÀREA D'EXPRESSIÓ ORAL

L'examinand ha de poder participar en converses sobre temes de la vida quotidiana, fent explicacions, descripcions, etc., i ha de ser capaç de respondre a diferents situacions quotidianes (per ex.: demanar informació, disculpar-se i donar explicacions, fer una proposta...).

L'examinand és avaluat individualment. A la primera part, l'examinand ha de mantenir una conversa amb l'examinador, en la qual ha d'explicar i descriure fets i expressar opinions sobre temes d'interès general.

A la segona part, ha de poder reaccionar de manera adequada i suficientment correcta a cinc situacions pròpies de la vida quotidiana.

Resultat

L'examinand és declarat apte o no apte. La qualificació d'apte s'obté si s'aconsegueix com a mínim un 60% de la puntuació en l'àrea d'expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

Bibliografia

Trobareu una selecció bibliogràfica per nivells de materials útils per a l'aprenentatge de la llengua catalana (mètodes i materials complementaris) en aquest enllaç.

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"