Institut Ramon LLull

Certificats de català

Condicions generals

Es poden inscriure a les proves les persones que tinguin 14 anys o més en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, residents fora del domini lingüístic de la llengua catalana i a l’Alguer, que vulguin acreditar el seu coneixement de català al marge dels estudis reglats.

Per presentar-se a les proves no cal cap requisit acadèmic previ.

Sol·licitud d’inscripció

La presentació de sol·licituds d’inscripció s’ha de realitzar preferentment per via telemàtica per mitjà de la seu electrònica.

Les persones sol·licitants són responsables de l'exactitud de les dades que facin constar a la sol·licitud.

Amb la sol·licitud d’inscripció cal adjuntar la documentació acreditativa de la residència fora del domini lingüístic de la llengua catalana o a l’Alguer:

 1. Per al cas de persones residents a l’Estat espanyol fora del domini lingüístic de la llengua catalana:
 • Certificat d’empadronament
 • Qualsevol mitjà de prova admès en dret

 1. Per al cas de persones residents a l’estranger:
 • Passaport, document d’identitat o altra documentació acreditativa de la residència.

Pagament

 

Les persones interessades poden formalitzar la sol·licitud d’inscripció a les proves, bé sigui amb el pagament del preu d’inscripció a les proves o bé amb la confirmació de la sol·licitud d’inscripció en aquelles localitats on les proves són exemptes de pagament.

Un cop efectuat el pagament o la confirmació de la sol·licitud d’inscripció en aquelles localitats on les proves són exemptes de pagament, les persones interessades rebran un correu electrònic amb les dades personals i les dades de la prova. La sol·licitud d’inscripció quedarà validada un cop s’hagi verificat l’acreditació de la residència fora del domini lingüístic de la llengua catalana o a l’Alguer.

No es considerarà vàlida la inscripció si no s’ha fet el pagament corresponent, llevat de les localitats que siguin exemptes de pagament. S’entén que les persones que no facin el pagament dins del termini establert desisteixen de la sol·licitud i, per tant, queden excloses de la convocatòria.

Les persones que no hagin pogut acreditar la residència fora del domini lingüístic o a l’Alguer en el període d’esmena quedaran excloses definitivament de la convocatòria i no es procedirà al retorn de l’import de la inscripció a la prova.

Un cop efectuat el pagament, l’Institut Ramon Llull no retornarà l’import corresponent al preu d’inscripció a les proves, llevat dels supòsits inclosos als apartats 8.1 i 9.4 de la resolució de la convocatòria de proves.

No s’acceptaran canvis de nivell ni de localitat d’examen un cop fet el pagament o la confirmació de la sol·licitud d’inscripció en aquelles localitats on les proves són exemptes de pagament, llevat dels casos inclosos a l’apartat 8.1 en el cas del canvi de localitat. 

Per a més detalls del procediment d’inscripció i pagament, podeu consultar la resolució de la convocatòria de proves.

Drets d'examen

 • Nivell bàsic (A2) 30€
 • Nivell elemental (B1) 35€
 • Nivell intermedi (B2) 35€
 • Nivell de suficiència (C1) 40€
 • Nivell superior (C2) 40 €

PAÏSOS ON LES PROVES SÓN EXEMPTES DE PAGAMENT
Qualsevol localitat de l’Àfrica, l’Amèrica Central i del Sud i dels països següents: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, l'Índia, l'Iran, Letònia, Lituània, Montenegro, Mèxic, Polònia, República Txeca, Romania, Rússia, Sèrbia, Turquia, Ucraïna i la Xina.

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 

El procés d'inscripció es du a terme a través de la seu electrònica 

Les persones interessades poden formalitzar la inscripció a les proves, bé sigui amb el pagament de la inscripció corresponent o bé amb la confirmació de la inscripció en aquelles localitats on les proves són exemptes de pagament 

El nombre de places de cada nivell està limitat per la capacitat organitzativa de les seus de convocatòria. 

Si en una localitat d’examen no s’inscriuen almenys 3 persones en un nivell, se’n podrà anul·lar la celebració de la prova. En cas d’anul·lació, l’Institut Ramon Llull informarà les persones afectades, les quals es podran examinar del mateix nivell en una altra localitat, sempre que hi hagi places disponibles, o bé podran sol·licitar el retorn dels drets d’examen. 

RESULTATS

 

Els resultats es poden consultar a la seu electrònica a partir de la data establerta a la resolució. Les persones que obtinguin el resultat d'apte podran descarregar-s'hi el diploma corresponent.

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"