Actualitat

Dominic Keown, Nina Avrova, Àxel Sanjosé i József Kardos, guanyadors dels Premis Internacionals Ramon Llull
14/11/2023

Dominic Keown, Nina Avrova, Àxel Sanjosé i József Kardos, guanyadors dels Premis Internacionals Ramon Llull

La Fundació Ramon Llull ha lliurat aquest dilluns a Andorra els Premis Internacionals Ramon Llull, un reconeixement a persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat ...

+ info

Mary Ann Newman, Claire Verlet, María Alonso Seisdedos i Simona Škrabec, Premis Internacionals Ramon Llull 2022
Ordino, Andorra,   14/12/2022

Mary Ann Newman, Claire Verlet, María Alonso Seisdedos i Simona Škrabec, Premis Internacionals Ramon Llull 2022

Els premis que atorga la Fundació Ramon Llull reconeixen la tasca de professionals de fora dels territoris de parla catalana que han contribuït a la promoció de la nostra llengua i ...

+ info

Joseph Lo Bianco: les llengües com a instrument per a la pau
ANDORRA,   29/11/2021

Joseph Lo Bianco: les llengües com a instrument per a la pau

Va redactar la primera política lingüística nacional multilingüe d'un país anglòfon, que va tenir un gran impacte arreu del món

+ info

La cineasta japonesa Naomi Kawase, el traductor Ronald Puppo i el lingüista australià Joseph Lo Bianco, premis Ramon Llull 2021
ANDORRA,   26/11/2021

La cineasta japonesa Naomi Kawase, el traductor Ronald Puppo i el lingüista australià Joseph Lo Bianco, premis Ramon Llull 2021

La Fundació Ramon Llull ha lliurat aquest 26 de novembre de 2021 a Andorra els Premis Internacionals Ramon Llull, destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic ...

+ info

La Fundació

La Fundació Ramon Llull té com a finalitats intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana i fomentar la projecció exterior de la llengua i dels diferents àmbits culturals que s’hi expressen. També vetlla pel compliment de la legislació sobre la llengua, en col·laboració amb d’altres organismes i organitzacions públiques i privades, i ajuda a impulsar les actuacions de l’Institut Ramon Llull que coincideixin amb els objectius de la fundació.

Latest Products Image

El Patronat

El Patronat és l’òrgan màxim de govern, d’administració i de representació de la Fundació, sense perjudici de les delegacions en altres òrgans que pugui determinar, d’acord amb aquests estatuts i la legislació vigent.

La presidència del Patronat és exercida pel cap de Govern d’Andorra.

Tenen la condició de patrons nats els següents:

  • El cap de Govern d’Andorra.
  • El ministre del Govern d’Andorra que tingui atribuïdes les competències de cultura.
  • El president de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull.
  • Els vicepresidents de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull.
  • El director de l’Institut Ramon Llull.
  • El secretari d’Estat que tingui atribuïdes les competències de cultura del Govern d’Andorra, o la persona que exerceixi el càrrec equivalent.
  • El President del Consell General del Pirineus Orientals.
  • El Síndic de la ciutat de l’Alguer.

Tenen la condició de patrons designats els representants de la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull i de l’Associació Xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramon LLull.

Latest Products Image

Objectius

Les finalitats de la Fundació: 

Intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des dels orígens fins avui, en totes les modalitats i mitjans d'expressió.

Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos que s'hi expressen.

Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en col·laboració amb les autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que comparteixin totalment o parcialment les finalitats de la Fundació.

Coadjuvar a l'impuls de les actuacions del Consorci de l'Institut Ramon Llull que siguin coincidents amb les finalitats de la Fundació.

Qualsevol activitat, relacionada amb les anteriors o necessària per al seu compliment efectiu.

Per dur a terme les seves finalitats, la Fundació també pot crear altres entitats i participar-hi legalment, encara que es tracti de societats mercantils, sempre que tinguin per objecte la consecució de fites anàlogues i compatibles amb la seva.

La Fundació desenvolupa les seves activitats al Principat d’Andorra i a qualsevol altre lloc del món.

Latest Products Image

Estatuts

L’article 2.1 de la Constitució estableix que la llengua oficial de l’Estat és el català. I la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre del 1999, desplegant el mandat constitucional, fixa el deure del Govern d’afavorir acords i convenis de col•laboració amb universitats i altres organismes estrangers a fi de garantir el desenvolupament global òptim de la llengua oficial, i també el deure de concloure acords, tractats, convenis o altres actuacions en marcs internacionals, per fomentar-hi la presència de la llengua oficial.

Una llei, però, és només un instrument que contribueix amb eficàcia als objectius del legislador si es produeix una comunió d’interessos i d’aportacions des de molts àmbits diferents. Els governs són decisius en l’aplicació d’una política determinada, però també ho són les institucions acadèmiques, les associacions, els intel•lectuals, els artistes i els dinamitzadors socials. Per això, en la noble tasca de promoció del patrimoni i la identitat dels pobles, cal arbitrar noves iniciatives i nous enfocaments que obrin més portes al món i a més interlocutors, i augurin noves expectatives.

La declaració conjunta signada pel Govern d’Andorra, el Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya el dia 17 de desembre del 2007 al Santuari de Cura respon a aquest plantejament i a la determinació d’aprofundir en el desenvolupament del mandat legal.

Text complet dels Estatuts de la Fundació Ramon Llull

Organigrama

President
Xavier Espot Zamora
Cap del Govern del Principat d'Andorra
Vicepresident
Pere Aragonès Garcia
President de la Generalitat de Catalunya
Vicepresidenta
Mònica Bonell Tuset
Ministra de Cultura, Joventut i Esports del Govern d'Andorra
Vicepresidenta
Margalida Prohens Rigo
Presidenta del Govern de les Illes Balears
Vicepresident
Jaume Collboni
Alcalde de Barcelona
Directora
Teresa Colom
Directora de la Fundació Ramon Llull

Patró
Pere Almeda
Director de l'Institut Ramon Llull
Patrona
Hermeline Malherbe-Laurent
Presidenta del Consell Departamental dels Pirineus Orientals
Patró
Alfons Domínguez Gento
President de la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull i alcalde d'Alzira
Patró
Mario Conoci
Síndic de l'Alguer
Patrona
Montserrat Planelles
Directora de Promoció Cultural del Govern d'Andorra
Patró
Manuel Galán Massanet
President de la Xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears i batlle de l’Ajuntament d’Artà

Constituents

Premis per la promoció de la cultura catalana

La Fundació Ramon Llull convoca cada any tres premis que reconeixen persones o entitats que treballen en favor de la internacionalització de la cultura catalana.

Portfolio Image

Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística

Portfolio Image

Premis Ramon Llull
de traducció literària

Portfolio Image

Premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Top