| Contacteu |
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana

Logotip Fundacio Ramon Llull

Premis Fundació Ramon Llull

Per la promoció de la cultura catalana

La Fundació Ramon Llull convoca cada any tres premis que reconèixen persones o entitats que treballen en favor de la internacionalització de la cultura catalana.


INFORMACIÓ GENERAL PREMI DE TRADUCCIÓ LITERÀRIA

El Premi Ramon Llull de traducció literària el convoca la Fundació Ramon Llull. Reconeix la millor traducció literària del català publicada l’any anterior al de la convocatòria i en distingeix el traductor: podran optar al premi les obres literàries traduïdes del català i publicades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, d’autoria exclusiva d’un traductor/a.

Aquest premi té com a finalitat reconèixer la tasca de persones o institucions que han contribuït a la projecció exterior de la cultura catalana i es lliura a Andorra.


INFORMACIÓ GENERAL DEL PREMI INTERNACIONAL RAMON LLULL DE CATALANÍSTICA I A LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA

El Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística el convoquen conjuntament la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana i té per objecte reconèixer:

a) El conjunt d’una obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o una institució de fora del domini lingüístic que s’hagi dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes en el seu país.
b) L’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat.

Aquest premi s’adreça a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de l’àmbit internacional que compleixin, a criteri del jurat, amb els requisits objecte del premi i es lliura a Andorra.


INFORMACIÓ GENERAL DEL PREMI A LA PROMOCIÓ INTERNACIONAL DE LA CREACIÓ CATALANA

El Premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana el convoca la Fundació Ramon Llull. Premia una persona o institució estrangera que s’hagi significat durant la seva trajectòria  per una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i que hagi afavorit la seva visibilitat en l’àmbit internacional. 

Aquest premi s’adreça a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de l’àmbit internacional que compleixin, a criteri del jurat, amb els requisits de l’objecte del premi i es lliura a Andorra.  

Premis

Els Premis Fundació Ramon Llull tenen un caràcter internacional i estan destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.

Logos Institut Ramon Llull Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona Govern Andorra Consell Ciutats Valencianes Ciutats Balears L'Alguer