Institut Ramon LLull

Premis Fundació Ramon Llull

Per la promoció de la cultura catalana

Convocat i dotat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull

BASES PREMI LLENGUA

Objecte

El Premi Internacional Ramon Llull el convoquen conjuntament la Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull.

El Premi Internacional Ramon Llull té per objecte reconèixer:

a) El conjunt d’una obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o una institució de fora del domini lingüístic que s’hagi dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes en el seu país.

b) L’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat.

Almenys un cop cada quatre anys es premiarà segons la base b). Per a la convocatòria del 2017, s’atorgarà el premi d’acord amb la base a).

Destinataris

El Premi Internacional Ramon Llull s’adreça a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de l’àmbit internacional que compleixin, a criteri del jurat, amb els requisits objecte del premi.

Dotació econòmica

La dotació del premi és de 6.000 € i serà compartida a parts iguals per la Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull.

Jurat

El Jurat estarà format per sis membres. Tres designats per la Fundació Ramon Llull i tres designats per la Fundació Congrés de Cultura Catalana. També formaran part del jurat el president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i el director de la Fundació Ramon Llull que s’alternaran la presidència en períodes anuals. Un dels membres del jurat com a mínim provindrà del Principat d’Andorra.

El jurat tindrà un mandat de quatre anys prorrogables. Si durant aquest temps es produís alguna baixa, la institució que hagués designat la persona que causi baixa en nomenarà una altra en substitució seva, la qual serà membre del jurat durant el temps que li hauria correspost a la persona substituïda.

Funcionament del jurat

El jurat es reunirà per deliberar sobre les candidatures presentades. La convocatòria dels membres del jurat per a la concessió del premi es farà conjuntament per la Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull.

Cada membre del jurat podrà proposar tants candidats com consideri escaients d’entre els supòsits que preveu la base primera, sense que els supòsits signifiquin prelació de premiables. Les propostes hauran d’adreçar-se amb una antelació d’almenys set dies, a la data de convocatòria del jurat per a l’acte de deliberació, acompanyades d’una breu documentació a la Fundació Congrés de Cultura Catalana o a la Fundació Ramon Llull, les qual també podran fer propostes.

El jurat adoptarà cada any la forma de votació que consideri pertinent.

El president del jurat ordenarà els debats, les votacions i, en cas d’empat, exercirà el vot de qualitat.

El membre més jove del jurat en serà el secretari, que s’encarregarà d’aixecar l’acta de concessió. L’acta podrà contenir totes les consideracions de cadascun dels membres del jurat.

El jurat elevarà la seva proposta com a màxim el 29 d’octubre a la Fundació Ramon Llull i a la Fundació Congrés de Cultura Catalana, que formalitzarà la concessió del premi mitjançant una resolució, amb data no superior al 29 de novembre. La concessió del premi no es pot declarar deserta.

Veredicte i lliurament dels premis

El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament dels premis Ramon Llull.

La cerimònia de lliurament tindrà lloc el mes de novembre, al Principat d’Andorra.

Premi

La dotació del premi és de 6.000 €. A més, es lliurarà a cada persona o entitat premiada un diploma amb el nom del guardonat, la categoria del premi i l’any en què s’ha atorgat. El pagament del premi es farà en forma de transferència bancària.

Reserva de dret

L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del concurs, sempre que es doni una causa justa i amb el compromís de comunicar les noves bases, condicions del concurs o l’anul•lació definitiva, si s’escau, amb la suficient antelació i publicitat.

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"