Institut Ramon LLull

Residència d’escriptors al Château de Lavigny (Suïssa)

Convocatòria oberta per a un escriptor-a de literatura catalana

DESTINATARIS

Escriptors i escriptores en llengua catalana amb almenys una obra literària original publicada en català d’autoria exclusiva (narrativa, poesia, teatre, no-ficció i literatura infantil i juvenil).

NOMBRE DE PLACES

1

QUÈ OFEREIX L'INSTITUT?

El Llull es fa càrrec de les despeses de desplaçament, l’allotjament i la manutenció.

DATES DE L’ESTADA

S’ofereix una plaça per al període comprès entre el 27 de juny i el 24 de juliol 2023.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Caldrà presentar la sol·licitud a través de l'oficina virtual del Llull

És important també indicar la informació següent:

  • Grau de coneixement de la llengua anglesa i francesa.

Caldrà adjuntar la documentació següent:

  • Carta de presentació (en anglès o francès)
  • Descripció del projecte que es durà a terme durant l’estada (en anglès o francès)
  • Fragment d’una obra publicada o inèdita (en català i en traducció a l’anglès o francès)
  • Llista de publicacions i CV (en anglès o francès)

Podeu consultar el vostre expedient a La meva carpeta

TERMINI D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 17 de maig al 31 de maig de 2023

CRITERIS PER LA SELECCIÓ

  • CV de l’autor amb una llista de publicacions
  • Interès general del projecte presentat
  • Motivació de la persona sol·licitant

PRESELECCIÓ I SELECCIÓ FINAL

L’Institut Ramon Llull es fa càrrec de la preselecció dels escriptors i és Château de Lavigny qui fa la tria final.

La decisió de l’escriptor seleccionat es farà pública a partir del 5 de juny.

L'escriptor haurà de lliurar una memòria explicativa de la seva estada a la residència un cop l'activitat estigui feta.

CONTACTE

Julià Florit (jflorit@llull.cat)

This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".