Institut Ramon LLull

Subvencions per a la mobilitat per dur a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura

Resum de les bases per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 23 de gener del 2024.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull. Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria. 

Bases

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

 

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

Subvencions a la mobilitat per dur a terme activitats que tinguin lloc entre entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2024 fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura, que contribueixin a la difusió a l'exterior de la creació catalana, sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Que l'artista, comissari, dissenyador o arquitecte (en endavant, l'autor) hagi realitzat, com a mínim, una activitat o projecte individual en el circuit professional o hagi estat objecte d'una publicació monogràfica sobre la seva obra.
 • Que l'autor hagi rebut crítica especialitzada.

No són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments que tinguin per objecte:

 • La realització d’activitats que no estiguin incloses dins un circuit professional
 • La realització d’activitats emmarcades en l’àmbit de la cultura popular i tradicional
 • La realització de viatges preparatoris
 • L’assistència i la participació en congressos, jornades, conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter acadèmic, esdeveniments organitzats en l’àmbit docent o bé en el marc de cursos o tallers de formació
 • La realització d’exposicions de patrimoni artístic o arquitectònic
 • La realització d’exposicions a galeries i fires a l’Estat espanyol
 • La realització de residències de creació, a excepció de les que incloguin una mostra pública d’obra.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

Sol·licituds

Es pot sol·licitar un màxim anual de 15.000,00 euros per autor/a durant l'any de la convocatòria.

L'import mínim subvencionable és de 300,00 euros.

L'import màxim subvencionable és de 15.000,00 euros.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables únicament i exclusivament les corresponents al transport de la càrrega i la seva assegurança, embalatges, producció de caixes de transport d'obra així com l'allotjament (màxim tres nits, quatre si es tracta d'un desplaçament intercontinental) i el desplaçament de l'autor per assistir a l'activitat.

L'autor podrà anar acompanyat d'una altra persona amb una funció artística o tècnica necessària pel desenvolupament de l’activitat

També es consideren despeses subvencionables:

 • Si escau, les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país on es realitza l’activitat corresponent, sempre i quan aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l’import sol·licitat.

Presentació de les sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica  en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de persones sol·licitants espanyoles:

- Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques han de presentar la sol·licitud i realitzar els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.

- Les persones físiques

 • Preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
 • Les oficines de correus mitjançant la modalitat de correu administratiu
 • En qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

b) Pel cas de persones sol·licitants estrangeres (persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que sol·licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull, es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 

Primera convocatòria (activitats de l’1/1 al 30/6/2024): de l’ 1 a l’12 de març del 2024 

Segona convocatòria (activitats de l’1/7 al 31/12/2024): del 14 al 27 de juny del 2024.

Es podran realitzar consultes durant tot el període de presentació de sol·licituds fins l’últim dia a les 14:00 hores.

 

RESOLUCIÓ i RECURSOS

La persona titular de la Direcció de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la publicació de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació.

  JUSTIFICACIÓ

  El termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció és d'un mes a comptar a partir de la finalització de l’activitat subvencionada. Si ha finalitzat l’activitat subvencionada i la resolució d’atorgament encara no ha estat publicada, el termini per presentar la documentació justificativa és d'un mes a comptar a partir de l’endemà del dia de la seva publicació.

  En el cas d’activitats que finalitzin l’any següent al de la convocatòria, la data màxima per presentar la documentació justificativa és el 31 de gener de l’any següent al de la convocatòria.

  Les persones sol·licitants de la subvenció, al marge de la data de publicació de la resolució d’atorgament, poden presentar la documentació justificativa des del moment en què en disposin, sempre respectant els terminis establerts en el paràgraf anterior.

   Formularis

    

    Les sol·licituds s'han de presentar a la seu electrònica

   Consulta i presentació de documents

    

   Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

   La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

   Per a la presentació de documentació justificativa vegeu el document guia.

   Contacte

   Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a: Eva Solans (esolans@llull.cat).

    Logo Institut Ramon Llull
   • Un consorci de:

   • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

   Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"