Institut Ramon LLull

Informació de la seu

Com tramitar en línia

Mecanismes d’identificació i signatura electrònica en relació amb la persona signant

IdCat-Mòbil / CL@VE

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania basat en l'enviament de paraules de pas d'un sol ús al mòbil. Cal registrar prèviament les dades de contacte al fitxer de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat.

Info IdCat-Mòbil
Info Cl@ve

Certificat digital

Els certificats digitals emesos per totes aquelles entitats de certificació classificades pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per identificar la ciutadania i les empreses davant de les administracions públiques catalanes. El certificat digital és, doncs, un mitjà d’identificació que determina tant la identitat de la persona usuària com el seu tipus d’acreditació. El tipus de perfil d’acreditació determina el grau de representació de la persona que s’identifica i actua envers tercers i/o ella mateixa. Aquesta darrera informació serà determinada per les dades que incorpora el certificat digital que faci servir la ciutadania.

Info certificats

Mecanisme no criptogràfic d'acreditació (usuari i contrasenya)

Els ciutadans/nes estrangers/es sense residència fiscal a Espanya han de sol·licitar una acreditació (usuari i contrasenya) per tramitar amb l’Institut Ramon Llull.

L’Institut facilita, en un termini màxim de 72 hores, un usuari i contrasenya a la persona sol·licitant després de verificar la documentació que acrediti la seva identitat. S’ha de tenir en compte aquest termini en cas que es requereixi d’acreditació per realitzar qualsevol altre tràmit electrònic amb l’Institut.

L’acreditació té una validesa de cinc anys a partir de la data de rebut del correu amb l’usuari i contrasenya.

Petició d'acreditació.
Info usuari i contrasenya

Ciutadans/anes espanyols/oles i ciutadans/anes estrangers/eres residents a Espanya

Per utilitzar els serveis electrònics de l'Institut Ramon Llull que requereixin identificació són vàlids els certificats digitals, l'idCAT Mòbil i el mecanisme ID.

Resum de mecanisme d'identificació, segons tràmit
 Signatura i presentació de document
Sol·licitud

Certificat digital/IdCat Mòbil/Cl@ve

Declaracions responsablesCertificat digital/IdCat Mòbil/Cl@ve
DesistimentCertificat digital/IdCat Mòbil/Cl@ve
RenúnciaCertificat digital/IdCat Mòbil/Cl@ve
RecursCertificat digital/IdCat Mòbil/Cl@ve
Documentació justificativaCertificat digital/IdCat Mòbil/Cl@ve
Factures i comprovants de pagamentCertificat digital/IdCat Mòbil/Cl@ve
Resta de documentsCertificat digital/IdCat Mòbil/Cl@ve
 1. Presentació de sol·licituds.

  Per presentar una sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull és necessari disposar d'un certificat digital o IdCAT_Mòbil / Cl@ve.

  En el cas de persones jurídiques, s’admeten certificats de persones físiques o IdCat Mòbil / Cl@ve sempre i quan aquests identifiquin el representant legal de l’entitat.

  Es poden fer servir els certificats digitals de totes les entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya  com a vàlides per identificar les persones físiques i les persones jurídiques davant de les administracions públiques catalanes.

  Cal tenir en compte que depenent del servei o tràmit pot quedar restringida la relació de certificats acceptats segons el que determinin els aspectes particulars de la seva política de seguretat i/o normativa.

 2. Presentació de documents per a expedients en tramitació

  Quan es tracti de declaracions responsables, desistiments, renúncies, documentació justificativa o recursos, els ciutadans espanyols i els residents a Espanya que vulguin presentar aquests documents per mitjans telemàtics hauran de disposar del corresponent certificat digital, IdCat-Mòbil o Cl@ve.

 3. Presentació de documentació justificativa

  Per tal de presentar la documentació justificativa per mitjans telemàtics, el beneficiari haurà de disposar de certificat digital o IdCat-Mòbi / Cl@ve. Per tal de garantir la fidelitat amb els originals tots els documents justificatius han d’anar signats. electrònicament.

  Ciutadans/anes estrangers/eres no residents a Espanya

  Per utilitzar els serveis electrònics de l'Institut Ramon Llull que requereixin identificació són vàlids el mecanisme d'usuari/contrasenya.

  Resum de mecanisme d'identificació, segons tràmit
   Signatura i presentació de document
  Sol·licitudAcreditació (usuari i contrasenya)
  Declaracions responsablesAcreditació (usuari i contrasenya)
  DesistimentAcreditació (usuari i contrasenya)
  RenúnciaAcreditació (usuari i contrasenya)
  RecursAcreditació (usuari i contrasenya)
  Documentació justificativaAcreditació (usuari i contrasenya)
  Factures i comprovants de pagamentAcreditació (usuari i contrasenya)
  Resta de documentsAcreditació (usuari i contrasenya)

   

  1. Presentació de sol·licituds

   Per identificar els/les ciutadans/anes estrangers/eres no residents s’utilitza el sistema d’identificació a la seu electrònica amb el sistema d'acreditació (usuari i contrasenya)

   L’Institut Ramon Llull s’encarrega de fer arribar d’una manera segura l'acreditació (usuari i contrasenya) a les persones interessades després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Per aquest motiu, els ciutadans estrangers no residents que, per ser la primera vegada que presenten una sol·licitud a l’Institut Ramon Llull, no disposin d'acreditació, caldrà fer la seva  petició d'acreditació

  2. Presentació de documents per a expedients en tramitació

   Quan es tracti de declaracions responsables, desistiments, renúncies, documentació justificativa o recursos, els ciutadans/nes estrangeres no residents a Espanya que vulguin presentar aquests documents per mitjans telemàtics caldrà que disposin d'acreditació (usuari contrasenya).

  3. Presentació de documentació justificativa

   Per tal de presentar la documentació justificativa per mitjans telemàtics, cal disposar acreditació (usuari i contrasenya) i seguir els passos que es descriuen a la Guia per a presentar documentació justificativa per mitjans telemàtics.

   Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

  Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"