Institut Ramon LLull

Menú

transparència
Subvencions

Promoció internacional

Subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya (2019)

Introducció

Resum de les bases per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 28 de desembre de 2018

Aquest document resum té un caràcter merament informatiu. Cal que el sol•licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

OBJECTE

La subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya per afavorir i impulsar la presència a l'exterior de la creació cinematogràfica de Catalunya.

  REQUISITS

  • Les produccions audiovisuals s'hauran de presentar finalitzades amb la sol·licitud dins del termini de presentació que estableix la resolució de la convocatòria.
  • La subtitulació s'ha de realitzar durant l'any de la convocatòria i no es necessari que estigui finalitzada en el moment de presentar la sol·licitud.

  S'entén per produccions audiovisuals els curtmetratges i llargmetratges de ficció, documental o animació així com els documentals de televisió.

  No són objecte d'aquesta convocatòria:

  • Les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, minisèries i les produccions audiovisuals amb una finalitat de promoció comercial.
  • Les produccions audiovisuals que formin part de propostes artístiques en l 'àmbit de les arts visuals.
  • Les produccions audiovisuals emmarcades en l'àmbit de la formació.

  Persones beneficiàries

  Poden optar a la subvenció les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l'ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol.

  S'entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física empresària o jurídica que compleix les condicions següents: té una personalitat jurídica diferent de la d'una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participa de manera directa o indirecta en més d'un 15% del capital social duna o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15% per part d'una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual i, en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90% dels seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeixi la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

  Per a poder ser beneficiaris d’aquestes subvencions cal complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

  No poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

  a) Els organismes públics.
  b) Les entitats organitzadores de festivals.
  c) Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l'Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director.

  Sol·licituds

  La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica a partir del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el DOGC.

  S'ha de presentar una única sol·licitud per producció audiovisual independentment del nombre de subtitulacions per a les quals es demani l'ajut

  L'import mínim subvencionable és de 600,00 euros per llargmetratge (ficció, documental i animació) i documentals televisió, i de 300,00 euros per curtmetratge. L'import màxim subvencionable és de 5.000,00 euros per llargmetratge (ficció, documental i animació) i documentals televisió, de 1.600,00 euros per curtmetratge.

  La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5. La quantitat màxima atorgada podrà ser d'un import màxim de 2.500,00 euros per llargmetratge (ficció, documental i animació) i documental de televisió i de 800,00 euros per curtmetratge

  DESPESES SUBVENCIONABLES

  Els costos de la subtitulació de llargmetratges - ficció, documental i animació-, curtmetratges i documentals de televisió següents: la traducció, localització, adaptació, incrustació/impressió i arxiu en qualsevol format de subtítols.

  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica a partir del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el DOGC.

  a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

  • Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.
  • Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

  b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

  • Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.
  • Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

  Els sol·licitants espanyols o sol·licitants estrangers residents a Espanya que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat i el Protocol d'identificació i signatura electrònica.

  Els sol·licitants estrangers no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol•licitud de subvenció.

  Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

  Terminis de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds es des del dia 1 de juny fins el dia 20 de juny de 2019

  Consulta i presentació de documents

  Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.
  La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.
  En cas de presentar documentació justificativa llegiu aquesta guia.

  Contacte

  Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a Elisabeth Piqué: epique@llull.cat

  L’Institut Ramon Llull

  és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.

  Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

  Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. 


  Política de cookies

  Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

  Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s’instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

  Tipus de galetes 

  Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

  Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

  Galetes tècniques

  Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

  Galetes de personalització

  Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

  Galetes d'anàlisi estadística

  Les que permeten realitzar el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

  Galetes de tercers

  També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. En aquest sentit utilitzem cookies de Google Analytics. Això ens permet:

  Pot obtenir més informació sobre Google Analytics a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Vostè pot revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.

  Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d'aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

  Gestionar les galetes al meu navegador

  Vostè pot configurar el seu navegador per tal que l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho a: