Institut Ramon LLull

Mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals 

Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’òpera

Resum de les bases de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 7 de febrer del 2022

Objecte

Despeses de desplaçament, allotjament i/o transport de la càrrega amb l’objectiu de realitzar a actuacions i/o gires fora del domini lingüístic del català en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’òpera entre l’1 de setembre del 2021 i el 31 d’agost del 2022 que contribueixin a la presència de la creació cultural catalana a l’exterior.

Les activitats subvencionades han de complir els requisits següents:

 • Que l’actuació i/o gira formi part d’un circuit professional.
 • Que els integrants de la formació siguin d’un nombre igual o superior a 12 membres. 
 • Que l’actuació i/o gira per a la qual es demana la subvenció s'hagi realitzat o s’hagi anul·lat a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 dins dels terminis establerts a la convocatòria. En el cas de les activitats anul·lades per causa d’aquesta crisi sanitària es finançaran les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses.

S'entén per circuit professional quan per a la realització d’actuacions i/o gires es rep contraprestació econòmica.

S’entén per actuació:

 • Un concert aïllat.
 • Els concerts consecutius en el mateix equipament.

S’entén per gira una sèrie d’actuacions consecutives d’una formació de l’àmbit de la música en diferents localitats.

Anuncis

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Bases

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

SOL·LICITUDS

Es pot presentar, únicament, una sol·licitud per formació i convocatòria.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

L’import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 2.500,00 euros per formació i convocatòria.

L’import màxim subvencionable és de 40.000,00 euros per formació i per convocatòria.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a les bases, fins a un màxim de 40.000,00 euros per convocatòria i per formació.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega (incloses les despeses relatives als documents d'admissió temporal de mercaderies) que no hagin estat assumides per un tercer.

També es consideren despeses subvencionables:

 • Si escau, les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país on es realitza l’/les actuació/ons corresponents, sempre que aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l’import sol·licitat.
 • Les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc.

En el cas de les actuacions/gires anul·lades a causa de la situació excepcional generada pel COVID 19, únicament es consideraran despeses subvencionables aquelles realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses i tampoc s’hagin obtingut vals que es puguin bescanviar per desplaçaments o allotjaments futurs.

En el cas de realitzar un concert aïllat o varis concerts consecutius en el mateix equipament, s’acceptarà com a despesa subvencionable el desplaçament de la formació i de l’equip tècnic necessari per a la realització de l’actuació, el transport de la càrrega d’instruments i l’allotjament.

En el cas de l’allotjament es podran imputar com a despesa subvencionable les nits corresponents als dies d’actuació i, si escau, la nit anterior al primer concert.

No són objecte d’aquesta convocatòria els desplaçaments en classe preferent o superior, ni les despeses de catxets, dietes, combustible, peatges, taxis, transports urbans, embalatges, pàrquings, assegurances i altres despeses de caràcter complementari.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques les hauran de presentar per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

Residents a Espanya: Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques les hauran de presentar per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Sol·licitants estrangers no residents: Els sol·licitants estrangers no residents s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Del 19 d'abril al 3 de maig de 2022, ambdós inclosos.

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA

CONSULTA I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

JUSTIFICACIÓ

CONTACTES

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a:

Música

Anna Fuster afuster@llull.cat / Glòria Ayala gayala@llull.cat

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"