Institut Ramon LLull

Mobilitat individual en l'àmbit de les arts

Subvencions per a la mobilitat individual en els àmbits de l'audiovisual, les arts escèniques i la música

Introducció. Convocatòria 2022

Resum de les bases publicades al DOGC de 7 de febrer de 2022.

 

OBJECTE

Mobilitat individual de dramaturgs/es, compositors/es, coreògrafs/es, directors/es d'escena i orquestra, cineastes i intèrprets (en endavant, creadors/es), entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022 que tinguin per finalitat impulsar la projecció del teixit creatiu català fora de Catalunya en l'àmbit de l'audiovisual, les arts escèniques i la música, i que consisteixin en:

- L'assistència del creador a l'estrena de la seva obra, tan presencial com virtual, en l'àmbit de les arts escèniques i la música.

- La presentació d'una obra audiovisual en el marc de festivals i mostres (fins a dues persones com a màxim de l'equip artístic).

- L'assistència de les persones nominades i/o premiades al lliurament de premis en l'àmbit de l'audiovisual, les arts escèniques i la música (fins a dues persones com a màxim de l'equip artístic).

Bases

Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions persones físiques, persones físiques empresàries i persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases

Sol·licituds

S'ha de presentar una única sol·licitud per una o més activitats establertes a la base 1.

En cas que el creador estigui representat per una persona jurídica es pot presentar una sol·licitud per part del creador i una segona sol·licitud per part de la persona jurídica, sempre i quan les activitats del creador siguin diferents.

La despesa de l'activitat realitzada o anul·lada a causa de la crisi sanitària originada pel COVID 19 ha d'haver estat efectuada abans de la presentació de la sol·licitud.

L'import mínim subvencionable per sol·licitud i per creador ha de ser igual o superior a 150,00 euros.

L'import màxim subvencionable per sol·licitud i per creador és de 3.500,00 euros.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són les corresponents a:

Les despeses del desplaçament que no hagin estat assumides per un tercer (bitllets d'avió, tren, vaixell, autocar, lloguer de vehicle i quilometratge de vehicle propi o llogat)

Les despeses del transport de càrrega i seient extra en el cas de material necessari per portar a terme l'activitat (incloses les despeses relatives als documents d'admissió temporal de mercaderies) que no hagin estat assumides per un tercer.

També es consideren despeses subvencionables:

Si escau, les despeses indirectes o derivades de l'obtenció d'un visat d'entrada i/o permís de treball al país on es realitza l'activitat corresponent, sempre i quan aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l'import sol·licitat.

Si escau, les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc.

En el cas de les activitats anul·lades a causa de la situació excepcional generada pel COVID-19, únicament es consideraran despeses subvencionables aquelles realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagin assolit, totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s'hagin pogut rescabalar d'aquestes despeses i tampoc s'hagin obtingut vals que es puguin bescanviar per desplaçaments futurs.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de sol·licitants amb nacionalitat espanyola:

Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.

Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Els sol·licitants espanyols o estrangers residents a Espanya que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica d'acord amb l'article 58 del Decret 76/2020 de 4 d'agost, d'Administració digital així com la normativa i els criteris que estableixen els òrgans competents en l'àmbit de l'administració de la Generalitat.

b) Pel cas de persones sol·licitants estrangeres:

Residents a Espanya:

Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Les persones sol·licitants estrangeres no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

El tràmit de petició d'acreditació pot trigar 72 hores, cosa que s'ha de tenir en compte per presentar la sol·licitud en termini.

Terminis de presentació

Inici del termini: 21 de setembre de 2022

Finalització del termini: 5 d’octubre de 2022

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA

Procediment en línia: seu electrònica.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a Elisabeth Piqué epique@llull.cat

 

 

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"