Institut Ramon LLull

Premis Fundació Ramon Llull

Per la promoció de la cultura catalana

Pel suport a la projecció exterior de la cultura catalana

BASES PREMI CREACIÓ

Objecte

El Premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana el convoca la Fundació Ramon Llull. Premia una persona o institució estrangera que s’hagi significat durant la seva trajectòria per una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i que hagi afavorit la seva visibilitat en l’àmbit internacional.

Destinataris

El Premi Ramon Llull al suport a la projecció exterior de la cultura catalana s’adreça a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de l’àmbit internacional que compleixin, a criteri del jurat, amb els requisits de l’objecte del premi.

Dotació econòmica

La dotació econòmica del Premi és de 4.000 €.

Jurat

El jurat del premi estarà integrat per 5 persones de reconegut prestigi, designades per la Fundació Ramon Llull. Un dels membres del jurat com a mínim provindrà del Principat d’Andorra.

Funcionament del jurat

El jurat es reunirà per deliberar sobre les candidatures presentades. Serà vàlida la sessió si hi són presents, almenys, la majoria simple dels seus membres. El membre del jurat que per causa motivada no pugui assistir a la reunió deliberativa pot delegar el seu vot en un altre membre. Aquesta delegació ha de ser escrita i ha de contenir de manera expressa el seu vot.

Les deliberacions del jurat seran secretes, i els acords es prendran per majoria simple.

Criteris per a l’adjudicació del premi

Els criteris preferents per a la concessió del premi són els següents:

  1. Contingut de les accions o projectes duts a terme
  2. Relació de les accions o projectes amb la cultura catalana
  3. Rellevància en el context cultural del país al que pertany la persona o entitat premiada.
  4. Impacte en la difusió internacional de la cultura catalana

El jurat elevarà la seva proposta com a màxim el 29 d’octubre a la Fundació Ramon Llull, que formalitzarà la concessió del premi mitjançant una resolució, amb data no superior al 29 de novembre. La concessió del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les candidatures no assoleix el nivell exigit pel jurat.

Veredicte i lliurament dels premis

El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament de premis.

La cerimònia de lliurament es farà el mes de novembre, a Andorra.

Premi

La dotació del premi és de 4.000 €. A més es lliurarà a cada persona o entitat premiada un diploma amb el nom del guardonat, la categoria del premi i l’any en què s’ha atorgat.

Forma de pagament

El pagament del premi es farà en forma de transferència bancària.

Reserva de dret

L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del concurs, sempre que es doni una causa justa i amb el compromís de comunicar les noves bases, condicions del concurs o l’anul•lació definitiva, si s’escau, amb la suficient antelació i publicitat.

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"