Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana

Logotip Fundacio Ramon Llull

Objectius

Acta Notarial constitutiva

Les finalitats de la Fundació

  • Intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des dels orígens fins avui, en totes les modalitats i mitjans d’expressió.
  • Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos que s’hi expressen.
  • Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en col·laboració amb les autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que comparteixin totalment o parcialment les finalitats de la Fundació.
  • Coadjuvar a l’impuls de les actuacions del Consorci de l’Institut Ramon Llull que siguin coincidents amb les finalitats de la Fundació.
  • Qualsevol activitat, relacionada amb les anteriors o necessària per al seu compliment efectiu.

 

 

Per dur a terme les seves finalitats, la Fundació també pot crear altres entitats i participar-hi legalment, encara que es tracti de societats mercantils, sempre que tinguin per objecte la consecució de fites anàlogues i compatibles amb la seva.

La Fundació desenvolupa les seves activitats al Principat d’Andorra i a qualsevol altre lloc del món.

Logos Institut Ramon Llull Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona Govern Andorra Consell Ciutats Valencianes Ciutats Balears L'Alguer