| Contacteu |
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana

Logotip Fundacio Ramon Llull

Els estatuts

Acta Notarial constitutiva

L’article 2.1 de la Constitució estableix que la llengua oficial de l’Estat és el català. I la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre del 1999, desplegant el mandat constitucional, fixa el deure del Govern d’afavorir acords i convenis de col•laboració amb universitats i altres organismes estrangers a fi de garantir el desenvolupament global òptim de la llengua oficial, i també el deure de concloure acords, tractats, convenis o altres actuacions en marcs internacionals, per fomentar-hi la presència de la llengua oficial.

Una llei, però, és només un instrument que contribueix amb eficàcia als objectius del legislador si es produeix una comunió d’interessos i d’aportacions des de molts àmbits diferents. Els governs són decisius en l’aplicació d’una política determinada, però també ho són les institucions acadèmiques, les associacions, els intel•lectuals, els artistes i els dinamitzadors socials. Per això, en la noble tasca de promoció del patrimoni i la identitat dels pobles, cal arbitrar noves iniciatives i nous enfocaments que obrin més portes al món i a més interlocutors, i augurin noves expectatives.

La declaració conjunta signada pel Govern d’Andorra, el Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya el dia 17 de desembre del 2007 al Santuari de Cura respon a aquest plantejament i a la determinació d’aprofundir en el desenvolupament del mandat legal. Totes tres parts hi declaren la voluntat decidida de sumar esforços en la projecció exterior de la llengua catalana, que els és comuna, i de la cultura pròpia, promouen la projecció internacional de la llengua catalana a la categoria d’interès comú de tots tres governs i manifesten solemnement que la projecció de la cultura pròpia dels estats i territoris de la llengua catalana necessita instruments comuns que en garanteixin la presència en els esdeveniments de primera magnitud i en els mercats internacionals.

Amb aquesta finalitat compartida, han decidit crear una fundació pública amb seu institucional a Andorra, d’acord amb els marcs legals respectius, entre el Govern d’Andorra i el Consorci de l’Institut Ramon Llull, d’acord amb els següents

Arxiu PDF

Text complet dels Estatuts de la Fundació Ramon Llull

Premis

Els Premis Fundació Ramon Llull tenen un caràcter internacional i estan destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.
Logos Institut Ramon Llull Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona Govern Andorra Consell Ciutats Valencianes Ciutats Balears L'Alguer