Institut Ramon LLull

Traducció arts visuals

Subvencions a  la traducció d'obres i portafolis/dossiers d'artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital

Resum de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions publicada al DOGC

Bases

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

Traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital sempre que es compleixin els requisits següents:

 • El text ha d’haver estat escrit originalment en llengua catalana, castellana o occitana en la seva varietat aranesa.
 • La traducció ha de ser realitzada durant l’any de la convocatòria.

No són objecte d'aquesta convocatòria:

 • La traducció al català i a l’ aranès d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

No poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció

 • Els organismes públics
 • Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l'Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director

Sol·licituds

S’ha de presentar una única sol·licitud per text independentment del nombre de llengües a les quals es vulguin fer les traduccions per a les quals es demani la subvenció. (Màxim de 10 sol·licituds a l'any).

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5. La quantitat màxima atorgada per sol·licitud és de 2.000,00 euros.

L’import màxim subvencionable és de 2.000,00 euros per sol·licitud.

Despeses subvencionables

Les corresponents als costos de traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital.

Presentació de les sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

Les persones físiques i persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Durant aquest període, les persones físiques que vulguin lliurar documentació en paper hauran d'enviar un correu amb tots els documents en format PDF juntament amb una còpia en format PDF del DNI a l'adreça registre@llull.cat. Un cop registrada la documentació, se'ls enviarà un rebut al correu electrònic que consti a la documentació lliurada.

Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

 • Residents a Espanya: Les persones físiques i les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.  Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.
 • Els sol·licitants estrangers no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Justificació

Terminis de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds és del 5/9/2022 al 23/9/2022 (ambdós inclosos).

 

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

Per a la presentació de documentació justificativa vegeu el document guia.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a Eva Solans esolans@llull.cat

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"