Institut Ramon LLull

Traducció de literatura

Subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres de literatura i pensament

Introducció

És imprescindible que la persona sol·licitant consulti les  bases i la resolució de la convocatòria, atès que s’han introduït alguns canvis respecte els anys anteriors. També és imprescindible que els formularis utilitzats per a la sol·licitud siguin els de l’any de la convocatòria 2024.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull.

Bases

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

Anunci en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

Finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana i occitana(en la seva varietat aranesa) corresponents a les modalitats següents:

a) narrativa (adults i LIJ)

b) poesia

c) teatre

d) novel·la gràfica

e) pensament (no-ficció i humanitats)

La traducció de l'obra per a la qual es demana la subvenció s'haurà de publicar després de la data de la resolució de concessió.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les editorials (persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres). Cal complir els següents requisits:

 • Publicar l’obra entre la data de la resolució de la concessió i el 15 de novembre de 2025
 • Haver adquirit els drets d’edició per a la publicació de l’obra.
 • Publicar l’obra en suport llibre imprès i tenir distribució comercial a través de llibreries (queden excloses les publicacions on-line i print on demand).
 • L'obra en traducció ha ser distribuïda en el mercat editorial de la llengua a la qual s'hagi traduït l'obra.
 • En el cas de les obres en traducció en què l'editorial sol·licitant i el traductor siguin la mateixa persona, caldrà que, com a mínim, l'editorial sol·licitant estigui formada per dos socis.

Les persones sol·licitants poden presentar fins a un màxim de dues sol·licituds per convocatòria.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses de la traducció únicament i exclusiva els honoraris del traductor/a. En el cas d'antologies poètiques, es consideren també subvencionables les despeses corresponents als honoraris de la persona responsable de l’antologia.

Es considera despesa subvencionable aquella que correspongui a la prestació del servei de traducció d'un professional extern a l'empresa i/o entitat beneficiària de la subvenció i per la qual hagi rebut una remuneració econòmica.

Presentació de les sol·licituds

- En línia: per a persones físiques empresàries i persones jurídiques

Per les persones beneficiàries estrangeres no residents, i en cas que se sol·liciti per primera vegada una subvenció a l’IRL, es necessita una acreditació. Si no s’està acreditat, caldrà fer la petició d’acreditació. Quan ompliu la petició, indiqueu com a Àrea destinatària, l’Àrea de Literatura i Pensament.

L’Institut Ramon Llull genera l’acreditació i la fa arribar de manera segura després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys. Un cop la persona sol·licitant estrangera hagi rebut l’acreditació, podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

DATES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1a convocatòria: del 12 de febrer al 30 d’abril de 2024

(Per obres amb publicació prevista entre juny 2024 i novembre 2025)


2a convocatòria: del 2 de maig al 20 de juny de 2024

(Per obres amb publicació prevista entre setembre 2024 i novembre 2025)


Previsió 3a convocatòria: de l’1 de juliol al 31 d’octubre de 2024

(Per obres amb publicació prevista entre desembre 2024 i novembre 2025)

Justificació

Per tal de tramitar el pagament de la subvenció atorgada, cal justificar un mínim del 80% de la quantitat subvencionable, seguint el procediment esmentat a les bases. En cas contrari, la subvenció es revocarà.

El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 50% de l'import atorgat, que es tramitarà a partir de la concessió. El pagament del 50% restant es tramitarà l’any següent al de la resolució d’atorgament de la subvenció un cop s'hagi presentat la documentació justificativa.

La data màxima per presentar la documentació justificativa és el 15 de novembre de 2025.

Hi ha una guia. informativa per tal de presentar la documentació justificativa.

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica presentant còpies digitalitzades dels documents.

Formularis

Presentació

L’entitat sol·licitant de la subvenció ha de ser el titular del compte bancari que s’indiqui en el formulari.

 Sol·licitud

  Contacte

  Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat).

   Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

  Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"