Institut Ramon LLull

Materials de Promoció

Subvencions per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa

Introducció

És imprescindible que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria, atès que s’han introduït alguns canvis respecte els anys anteriors. També és imprescindible que els formularis utilitzats per a la sol·licitud siguin els de l’any de la convocatòria 2024.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull.

Bases

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

OBJECTE

Finançament de la traducció de fragments i elaboració de materials de promoció d’obres de literatura catalana i aranesa.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Editorials i agències literàries, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres.

En cas que l’entitat sol·licitant i el traductor siguin la mateixa persona, caldrà que, com a mínim, l’entitat sol·licitant estigui formada per dos socis.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses subvencionables:

 • La traducció de l’extracte, biografia de l’autor i material relacionat (articles de premsa, ressenyes, etc.). L’extensió màxima de l’extracte no pot superar el 20% del text original.
 • La redacció i traducció d’un text original sobre l’autor i/o la seva obra.
 • La recerca i traducció d’articles de premsa.
 • La producció del material de promoció en qualsevol format (paper, digital i/o audiovisual):
  • Despeses de producció editorial: disseny, maquetació i impressió.
  • Despeses de producció audiovisual: producció tècnica, traducció i subtitulació.

En el cas d’obres il·lustrades per un il·lustrador/a resident a Catalunya o les Illes Balears també es consideraran subvencionables aquelles en què el text original hagi estat escrit en una llengua diferent a la catalana.

Es considera despesa subvencionable aquella que correspongui a una prestació de servei d’un professional extern a l'empresa i/o entitat beneficiària de la subvenció i per la qual hagi rebut una remuneració econòmica.

No són subvencionables les despeses derivades de l'elaboració i producció de catàlegs o pàgines webs d’editorials i agències literàries que incloguin més d’una obra i un autor.

No són subvencionables les despeses corresponents a les traduccions encarregades a una persona jurídica ni fetes amb IA (intel·ligència artificial), així com les tasques de post-edició de les traduccions.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes amb un import màxim de 3.000,00 euros per cada sol·licitud.

Presentació de les sol·licituds

- En línia: per a persones físiques empresàries i persones jurídiques

Per les persones sol·licitants estrangeres no residents, i en cas que se sol·liciti per primera vegada una subvenció a l’IRL, es necessita una acreditació. Si no s’està acreditat, caldrà fer la petició d’acreditació. Quan ompliu la petició, indiqueu com a Àrea destinatària, l’Àrea de Literatura i Pensament.

L’Institut Ramon Llull genera l’acreditació i la fa arribar de manera segura després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys. Un cop la persona sol·licitant estrangera hagi rebut l’acreditació, podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

S'ha de presentar una sol·licitud per autor. Les persones sol·licitants poden presentar fins a un màxim de tres sol·licituds per convocatòria.

DATES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1a convocatòria: del 12 de febrer al 16 de maig de 2024

Previsió 2a convocatòria: del 1 de juliol al 19 de setembre de 2024

Justificació

Per tal de tramitar el pagament de la subvenció atorgada, cal justificar un mínim del 60% de la quantitat subvencionable seguint el procediment que esmenten les bases. En cas contrari, la subvenció es revocarà.

Si es justifica entre un 60 i un 80% de la quantitat subvencionable, es procedirà a reajustar a la baixa, de manera proporcional, la quantia de la subvenció atorgada.

Si la quantitat que el sol·licitant ha justificat és superior al 80% del cost inicialment pressupostat, no hi haurà reducció de la quantia de la subvenció atorgada.

La data màxima per presentar la documentació justificativa és el 15 de novembre de 2024.

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica de l’institut..

La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica presentant còpies digitalitzades dels documents.

Formularis

Presentació

L’entitat sol·licitant de la subvenció ha de ser el titular del compte bancari que s’indiqui en el formulari.

 Formulari

  Descripció de projecte

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

   

  Contacte

  Rosa Crespí (rcrespi@llull.cat)

   
   Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

  Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"