Institut Ramon LLull

Subvencions a la traducció i/o adaptació  i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques

Introducció

OBJECTE

Traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques o operístiques (en endavant, produccions escèniques) sempre que es compleixin els requisits següents:

En el cas de textos dramàtics, llibrets d’òpera i textos de repertori coral:

 • La llengua original ha de ser el català o l’occità en la seva varietat aranesa.
 • El text ha d’haver estat estrenat, publicat o premiat en els darrers sis anys, incloent l’any de la convocatòria, en el marc de circuits professionals
 • La traducció s’ha de portar a terme durant l’any de la convocatòria.

En el cas de produccions escèniques:

 • El text ha d’haver estat escrit originalment -totalment o parcial- en llengua castellana, catalana o occitana en la seva varietat aranesa.
 • La traducció i/o adaptació  i/o subtitulació ha de ser realitzada durant l’any de la convocatòria.

No són objecte d'aquesta convocatòria:

 • Les traduccions i/o adaptacions  i/o subtitulació dels textos objectes d’aquesta convocatòria al català o occità en la seva varietat aranesa.

 • Les publicacions dels textos objectes d’aquesta convocatòria.

 • La/les traducció/ns realitzades per l’autor/a o algun/a dels membres implicats en l’autoria del text en cas d’autoria col·lectiva.

Convocatòria

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

No poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció

 • Els organismes públics
 • Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l'Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director

SOL·LICITUDS

S’ha de presentar una única sol·licitud per text dramàtic, llibret d’òpera, text de repertori coral o producció escènica independentment del nombre de llengües a les quals es vulguin fer les traduccions i/o adaptacions i/o subtitulacions per a les quals es demani la subvenció.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5. La quantitat màxima atorgada per sol·licitud és de 4.500,00 euros.

L’import màxim subvencionable és de 4.500,00 euros per sol·licitud.

Despeses subvencionables

Les corresponents als costos traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de persones sol·licitants espanyoles:

- Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.

- Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de persones sol·licitants estrangeres:

- Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

- Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Les persones sol·licitants espanyoles o estrangeres residents a Espanya que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica d'acord amb l'article 58 del Decret 76/2020 de 4 d'agost, d'Administració digital així com la normativa i els criteris que estableixen els òrgans competents en l'àmbit de l'administració de la Generalitat.

Les persones sol·licitants estrangeres no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya d'acord amb el document de política d'identificació i signatura electrònica de l'Institut Ramon Llull. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

A causa d'una incidència tècnica a la seu electrònica i d'acord amb el punt 6.4 de les bases, el termini de presentació de sol·licituds s'amplia fins demà dia 18 de març de 2022 a les 9:45.

El termini de presentació de les sol·licituds és de l’1 de març fins el 16 de març de 2022.

CONSULTA I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

Per a la presentació de documentació justificativa vegeu el document guia.

Formularis

Formulari online

Carta d'invitació

Justificació

CONTACTE

Per a resoldre dubtes sobre les sol•licituds adreceu-vos a: Esther Criado ecriado@llull.cat/ Elisabeth Piqué epique@llull.cat / Glòria Ayala gayala@llull.cat

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"