Institut Ramon LLull

Subvencions per a la traducció i/o adaptació  i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull. Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria. 

Resum de les bases per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 10 d'abril de 2024.

Bases

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

La traducció de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i traducció i/o adaptació i/o subtitulació de produccions escèniques o operístiques (en endavant, produccions escèniques) sempre que es compleixin els requisits següents:

En el cas de textos dramàtics, llibrets d’òpera i textos de repertori coral:

 • La llengua original ha de ser el català o l’occità en la seva varietat aranesa.
 • El text ha d’haver estat estrenat, publicat o premiat en els darrers sis anys, incloent l’any de la convocatòria, en el marc de circuits professionals
 • La traducció s’ha de portar a terme durant l’any de la convocatòria.

En el cas de produccions escèniques:

 • El text ha d’haver estat escrit originalment -totalment o parcial- en llengua castellana, catalana o occitana en la seva varietat aranesa.
 • La traducció i/o adaptació  i/o subtitulació ha de ser realitzada durant l’any de la convocatòria.

No són objecte d'aquesta convocatòria:

 • Les traduccions i/o adaptacions  i/o subtitulació dels textos objectes d’aquesta convocatòria al català o occità en la seva varietat aranesa.

 • Les publicacions dels textos objectes d’aquesta convocatòria.

 • La/les traducció/ns realitzades per l’autor/a o algun/a dels membres implicats en l’autoria del text en cas d’autoria col·lectiva.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

SOL·LICITUDS

S’ha de presentar una única sol·licitud per text dramàtic, llibret d’òpera, text de repertori coral o producció escènica independentment del nombre de llengües a les quals es vulguin fer les traduccions i/o adaptacions i/o subtitulacions per a les quals es demani la subvenció.

L’import màxim subvencionable és de 4.500,00 euros per sol·licitud.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5.

La quantitat màxima atorgada per sol·licitud és de 4.500,00 euros.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les corresponents als costos traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica  en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de persones sol·licitants espanyoles:

 • Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques han de presentar la sol·licitud i realitzar els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.
 • Les persones físiques
  • Preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
  • Les oficines de correus mitjançant la modalitat de correu administratiu
  • En qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

b) Pel cas de persones sol·licitants estrangeres (persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que sol·licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull, es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

 • Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques han de presentar la sol·licitud i realitzar els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.
 • Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

 

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Termini de presentació de les sol·licituds es fixa en la convocatòria la qual estableix que el termini estigui comprès del 2 al 16 de maig, ambdós inclosos.

Es podran realitzar consultes durant tot el període de presentació de sol·licituds fins l’últim dia a les 14:00 h.

Formularis

 

Les sol·licituds s'han de presentar a la seu electrònica

CONSULTA I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

CONTACTE

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a:

Diana Colom (dcolom@llull.cat

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"