Institut Ramon LLull

Residències de traductors

Subvencions per a residències de traductors/es de la literatura catalana i aranesa

Introducció

És imprescindible que la persona sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria. També és imprescindible que els formularis utilitzats per a la sol·licitud siguin els de l’any de la convocatòria 2024.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull.

Bases

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

Anunci en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

Aquest ajut està destinat a traductors que estiguin treballant en la traducció d'obres de la literatura catalana i aranesa i que vulguin participar a una estada en residència, a Catalunya, d'entre dues i sis setmanes, exceptuant les setmanes corresponents al mes d'agost. L'objectiu de l'estada és treballar en la traducció en curs.

Persones beneficiàries

Poden optar a aquesta subvenció els/les traductors/ores que no resideixin dins del domini lingüístic, que estiguin traduint una obra de la literatura catalana i aranesa (poesia, narrativa, teatre i no-ficció), i que tinguin un contracte en vigor amb una editorial per traduir l'obra.

DESPESES SUBVENCIONABLES

 
 • Les despeses de manutenció durant els dies de la residència de traducció a Catalunya.
 • Les despeses de desplaçament (anada a Catalunya i tornada des de Catalunya al país de residència). No són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments en classe preferent o superior, combustible, peatges, taxis, transports urbans i pàrquings.
 • Les despeses de l’allotjament en un apartament al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), mitjançant una subvenció en espècie.

Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió́ i justificació́ de les subvencions s'han de realitzar preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Per les persones sol·licitants estrangeres no residents, i en cas que se sol·liciti per primera vegada una subvenció a l’IRL, es necessita una acreditació. Si no s’està acreditat, caldrà fer la petició d’acreditació. Quan ompliu la sol·licitud, indiqueu com a Àrea destinatària, l’Àrea de Literatura i Pensament.

L’Institut Ramon Llull genera l’acreditació i la fa arribar de manera segura després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat.

L’acreditació té una validesa de cinc anys. Un cop la persona sol·licitant estrangera hagi rebut l’acreditació, podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

 

Presentació telemàtica

DATES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Convocatòria: del 2 de maig al 30 de maig de 2024

RESOLUCIÓ i RECURSOS

La persona titular de la Direcció de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la publicació de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació.

  JUSTIFICACIÓ

  Per tal de tramitar el pagament la subvenció atorgada, cal justificar un mínim del 50% de la quantitat subvencionable, seguint el procediment esmentat a les bases. En cas contrari, la subvenció es revocarà.

  S'estableix un percentatge màxim de desviació pressupostària del 20% entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. Aquest percentatge només podrà aplicar-se si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

  La data màxima per presentar la documentació justificativa és el 15 de desembre de l'any de la convocatòria.

  Seu Electrònica

  Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

  La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica presentant còpies digitalitzades dels documents, o bé, en paper presencialment.

  CONSULTES

  Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat).

   Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

  Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"