Institut Ramon LLull

Obres il·lustrades

Subvencions per a la publicació a l'estranger  d’obres il·lustrades 

Introducció

És imprescindible que la persona sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria, atès que s’han introduït alguns canvis respecte els anys anteriors. També és imprescindible que els formularis utilitzats per a la sol·licitud siguin els de l’any de la convocatòria 2024.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull.

Bases

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

Anunci en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

Finançament de les despeses corresponents a la remuneració de l’il·lustrador/a d’obres il·lustrades, que acompleixi les condicions que s’esmenten a les bases.

L’obra per la qual es demana la subvenció haurà d’estar recollida contractualment segons una de les tres modalitats següents:

- Obra per encàrrec d’una editorial estrangera.
- Cessió de drets d’una obra ja publicada.
- Coedició internacional.

L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 10.000 €.

En el cas de la modalitat de coedició, quan no s’especifiqui la remuneració en concepte de drets d’autor, l’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 2.000 €.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Editorials (persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres) i agències literàries estrangeres que compleixin els següents requisits:

 • Publicar l’obra en una llengua diferent a la catalana i/o occitana (en la seva varietat aranesa)
 • Publicar l’obra en suport llibre imprès i comptar amb distribució comercial
 • Que el/la il·lustrador/a estigui domiciliat a Catalunya i/o a les Illes Balears. En el cas dels autors traspassats, s’entendran com a residents a Catalunya o a les Illes Balears les persones que van residir la major part de la seva vida en els esmentats territoris.
 • Publicar l’obra entre la data de la resolució de la concessió i el 15 de novembre de 2025.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables la remuneració́ de l'/la il·lustrador/a (avançament) i la cessió dels arxius digitals de l’obra (artwork / data fee).

Quan l’autor del text i l’il·lustrador de l’obra és la mateixa persona entendrem que la remuneració és subvencionable en la seva totalitat. En cas que siguin diferents, només serà subvencionable la part corresponent a l’il·lustrador. En el cas que no s’especifiqui la remuneració de l’il·lustrador/a es considerarà despesa subvencionable el 50% de la remuneració total que consti en el contracte.

Presentació de les sol·licituds

- En línia: per a persones físiques empresàries i persones jurídiques

Per les persones sol·licitants estrangeres no residents, i en cas que se sol·liciti per primera vegada una subvenció a l’IRL, es necessita una acreditació. Si no s’està acreditat, caldrà fer la petició d’acreditació.Quan ompliu la petició, indiqueu com a Àrea destinatària, l’Àrea de Literatura i Pensament.

L’Institut Ramon Llull genera l’acreditació i la fa arribar de manera segura després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys. Un cop la persona sol·licitant estrangera hagi rebut l’acreditació, podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Justificació 

Per tal de tramitar el pagament de la subvenció atorgada, cal justificar un mínim del 80% de la quantitat subvencionable, seguint el procediment esmentat a les bases. En cas contrari, la subvenció es revocarà.

La data màxima per presentar la documentació justificativa és el 15 de novembre de 2025.

Hi ha una guia informativa per tal de presentar la documentació justificativa.

DATES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1a convocatòria: del 12 de febrer al 30 d’abril de 2024

(Per obres amb publicació prevista entre juny 2024 i novembre 2025)


2a convocatòria: del 2 de maig al 20 de juny de 2024

(Per obres amb publicació prevista entre setembre 2024 i novembre 2025)


Previsió 3a convocatòria: Pendent de confirmació.

(Per obres amb publicació prevista entre desembre 2024 i novembre 2025)

RESOLUCIÓ i RECURSOS

La persona titular de la Direcció de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la publicació de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació.

  Presentacio telemàtica

  L’entitat sol·licitant de la subvenció ha de ser el titular del compte bancari que s’indiqui en el formulari.

   Formulari

   Consulta i presentació de documents

   Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

   La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica presentant còpies digitalitzades dels documents.

   CONSULTES

   Rosa Crespí (rcrespi@llull.cat)

    
    Logo Institut Ramon Llull
   • Un consorci de:

   • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

   Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"