Institut Ramon LLull

Mobilitat d'escriptors/es i il·lustradors/es

Subvencions per a la mobilitat d’autors/es (escriptors/es i il·lustradors/es) de literatura catalana i aranesa

NOTA

Us comuniquem que, en virtut de l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, el còmput dels terminis administratius que estaven suspesos es reprèn amb efectes des de l’1 de juny de 2020.

D'acord amb això, el termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria finalitzarà el 12 de setembre de 2020.

Introducció

És imprescindible que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria. També és imprescindible que els formularis utilitzats per a la sol·licitud siguin els de l’any de la convocatòria 2020.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull.

Bases

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Objecte

D’una banda, el finançament de les despeses de desplaçaments d’autors (escriptors i il·lustradors) per a la realització d’activitats de difusió de la literatura en llengua catalana o occitana (en la seva varietat aranesa), fora del domini lingüístic d’ambdues llengües, per a les quals hagin estat convidats.

D’una altra banda, el finançament de les despeses de desplaçaments d’escriptors/es per a l’assistència a residències de creació internacional.

BENEFICIARIS

Autors (escriptors i il·lustradors) en llengua catalana o occitana (en la seva varietat aranesa).

REQUISITS

Les persones sol·licitants han de satisfer els requisits següents:

a) els escriptors han d’haver publicat almenys una obra de narrativa, poesia, teatre o pensament (no-ficció i humanitats), escrita originalment en català i/o occità (en la seva varietat aranesa), en format llibre en paper i d’autoria exclusiva.

b) els il·lustradors han de tenir almenys dues obres publicades originalment en català i/o occità (en la seva varietat aranesa).

c) els escriptors han de ser convidats a participar en activitats culturals d’un dels tres tipus següents: actes de difusió d’obres en traducció, festivals literaris internacionals o assistència a residències de creació internacionals.

d) els il·lustradors/es han de ser convidats a participar en activitats culturals d’un dels dos tipus següents: actes de difusió d’obres il·lustrades (que hagin estat publicades originalment en català i/o occità, en la seva varietat aranesa) o bé participació en festivals literaris o d’il·lustració internacionals.

e) que les obres que presentin els escriptors/es i il·lustradors/es siguin sempre les seves pròpies obres, i no pas obres d’altres autors.

f) l’activitat per a la qual es demana la subvenció s’ha d’haver realitzat dins del termini establert a la convocatòria.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Les despeses subvencionables són únicament i exclusiva les corresponents al desplaçament de l’autor (en avió, tren, vaixell i autobusos interurbans).

L’inici del desplaçament ha de ser des d’un territori del domini lingüístic, així com la seva finalització.

IMPORTS MÍNIM I MÀXIM

L’import mínim subvencionable serà de 200 € i l’import màxim subvencionable serà de 1.500 €. La subvenció cobrirà entre el 80% i el 100% de la despesa realitzada (segons el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries).

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

- En línia: per a persones físiques empresàries i persones jurídiques

- En paper: només per a persones físiques empresàries

Per les persones sol·licitants estrangeres no residents, i en cas que se sol·liciti per primera vegada una subvenció a l’IRL, es necessita una acreditació. Si no s’està acreditat, caldrà fer la petició d’acreditació.

L’Institut Ramon Llull genera l’acreditació i la fa arribar de manera segura després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys. Un cop la persona sol·licitant estrangera hagi rebut l’acreditació, podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Sol·licitud

RESOLUCIÓ i RECURSOS

La persona titular de la Direcció de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la publicació de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació.

  SEU ELECTRÒNICA

  Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica de l’institut.

  La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica presentant còpies digitalitzades dels documents, o bé, en paper presencialment.

  CONSULTES

  Genèriques: Gemma Gil (ggil@llull.cat).

  Sobre la sol·licitud i la tramitació: Rosa Crespí (rcrespi@llull.cat).

   Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

  Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"