Institut Ramon LLull

Mobilitat d’artistes: música

Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora de Catalunya en l’àmbit de la música

Introducció 

Resum de les bases de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 24 de desembre de 2019.

Aquest document resum té un caràcter merament informatiu.  Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

OBJECTE

Despeses de desplaçament, allotjament i/o transport de la càrrega amb l’objectiu de realitzar a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música entre l’1 de gener i 31 d'agost de 2020 que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla).

S’entén per artista tant l’artista individual com les formacions musicals.

S’entén per actuació:

  • Un concert aïllat.
  • Els concerts correlatius en el mateix equipament.

S’entén per gira :

  • Una sèrie d’actuacions consecutives d’un artista de l’àmbit de la música en diferents localitats.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria

Sol·licituds

Es pot presentar, únicament, una sol·licitud per artista i convocatòria.

Cada sol·licitud ha d’incloure com a mínim una actuació fora de l’Estat espanyol.

L’import mínim sol·licitat ha de ser:

  • en el supòsit de fins a 2 persones: 1.000,00 euros.
  • en el supòsit de 3 persones o més: 2.000,00 euros.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 8.000,00 euros per convocatòria i per artista. En els casos de formacions de 20 o més components la quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 15.000,00 euros per convocatòria i per artista.

L’import màxim subvencionable és de 10.000 euros per convocatòria i per artista. En els casos de formacions superiors a 20 components l’import màxim subvencionable és de 17.000,00 euros per convocatòria i per artista.

L’import màxim que pot aconseguir cada artista en les convocatòries de l’Institut Ramon Llull en el cas de presentar sol·licitud en diferents disciplines, és d’un màxim de 15.000 euros, tenint en compte els imports màxims establerts a cadascuna de les bases que regeixen cada convocatòria.

L’import mínim que s’atorgarà per sol·licitud -sempre que s’hagi assolit la puntuació mínima establerta a la base 9- serà de 600,00 euros.

Despeses subvencionables

Són únicament i exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.

En el cas de realitzar un concert aïllat o varis concerts correlatius en el mateix equipament, s’acceptarà com a despesa subvencionable el desplaçament de l’artista i de l’equip tècnic necessari per a la realització de l’actuació, el transport de la càrrega i l’allotjament.

En el cas d’una gira, s’acceptarà com a despesa subvencionable un únic desplaçament del personal el transport de la càrrega i l’allotjament.

En el cas de l’allotjament es podran imputar com a despesa subvencionable les nits corresponents als dies d’actuació i, si escau, la nit anterior al primer concert.

És també despesa subvencionable l’allotjament en ruta de l’artista.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica a partir del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el DOGC.

Les persones jurídiques han de presentar la sol·licituds i realitzar els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions únicament per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.

Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial.

En el cas de presentar la sol·licitud en paper a:

-Les oficines de correus mitjançant la modalitat de correu administratiu

-Presencialment a la seu de Barcelona:
Institut Ramon Llull
Avinguda Diagonal, 373
08008 Barcelona (Espanya)

-En qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Pel cas de sol•licitants estrangers (persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que sol•licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull: - Es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol•licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ  necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Terminis de presentació

En  breu

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

Per a la presentació de documentació justificativa vegeu el document guia.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a:

Lluc Silvestre lsilvestre@llull.cat

 

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"