Institut Ramon LLull

Menú

Podeu rebre informació de l'institut al mòbil o al vostre ordinador per mitja d'un agregador RSS

Perfil del contractant

L’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, crea el perfil del contractant, com un espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del sector públic i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Licitacions: anuncis previs

No hi ha adjudicacions provisionals en curs.

Licitacions: anuncis de licitació

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE CATALUNYA A LA 58A EDICIÓ DE LA BIENNAL DE VENÈCIA D’ARTS VISUALS 2019

Bases que regeixen el procés de selecció d’una proposta de comissariat per a la participació de Catalunya a la 58a edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2019 dins el programa Eventi Collaterali

Muntatge i desmuntatge de l’exposició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2018

Licitació d’un contracte per al servei de muntatge i desmuntatge de l’exposició “RCR. El Somni de natura_Catalonia in Venice” a la 16a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2018, dins del programa dels Eventi Collateralli

Anunci de licitació al DOGC

El primer acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre B”) tindrà lloc el 6 d’abril de 2018, a les 12 hores.

El segon acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre C”) tindrà lloc el 13 d’abril de 2018, a les 12 hores

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:

 • President: Sr. Josep Marcé i Calderer
 • Vocals tècniques: Sra. Marta Oliveres i Sra. Eva Sòria
 • Vocal tècnica amb funcions d’assessoria jurídica: Sra. Núria Brichfeus Garcia
 • Òrgan econòmico-financer intern: Sr. Tomàs Company
 • Secretari: Sr. Marc Guimerà

Co-comissariat per a la participació de Catalunya a la 16a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2018

Convocatòria per a la contractació d’un servei de co-comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya a la 16a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2018 dins el programa Eventi Collaterali.

Bases per a la contractació d’un servei de co-comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya a la 16a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2018 dins el programa Eventi Collaterali

Biennal Internacional d’Arquitectura de Buenos Aires

Licitació d’un contracte per al servei de conceptualització, disseny (projecte expositiu i imatge gràfica), producció (direcció, coordinació, construcció, muntatge i desmuntatge) i transport de l’exposició, així com la conceptualització i realització del programa acadèmic, que representarà la ciutat de Barcelona com a ciutat convidada a la XVIa edició de la Biennal Internacional d’Arquitectura de Buenos Aires, que té lloc del 7 al 22 d’octubre de 2017.

 • El primer acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre B”) tindrà lloc el 25 de maig de 2017, a les 10 hores
 • El segon acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre C”) tindrà lloc el 7 de juny de 2017, a les 9,30 hores

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:

 • President: Sr. Josep Marcé i Calderer, gerent de l’Institut Ramon Llull.
 • Vocal tècnics:
  • Sra. Marta Oliveres, cap de l’Àrea de Creació.
  • Sra. Eva Soria, coordinadora d’arts visuals.
  • Dos representants de l’Ajuntament de Barcelona: Sr. Daniel Modol i Deltell i Sr. Josep Maria Montaner Martorell
  • Un representant de la Biennal de Buenos Aires: Josep Maria Botey i Gómez
 • Vocal tècnica amb funcions d’assessora jurídica: Sra. Núria Brichfeus Garcia, responsable de convenis, contractes i tramitació de subvencions.
 • Òrgan econòmico-financer intern: Tomàs Company Nicolau, coordinador de gestió econòmica i administrativa.
 • Secretari: Marc Guimerà, tècnic dels serveis jurídics.

Formalització del contracte: 23 de juny de 2017

Licitació desenvolupament i manteniment del programari

Licitació per a la contractació del servei de desenvolupament i manteniment del programari dels sistemes d’informació de l’Institut Ramon Llull.

1/9/2016

Data límit de presentació d’ofertes: fins a les 12 hores del dia 19 de setembre de 2016

20/09/2016

L’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor es realitzarà a les 9 hores del dia 27 de setembre de 2016. 
L’obertura del sobre “C” corresponent a la proposició amb criteris de valoració automàtica es realitzarà a les 9 hores del dia 30 de setembre de 2016.

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:
President: Josep Marcé i Calderer
Vocals tècniques: Esther Coll i Maria José Pasamón
Òrgan de control intern: Tomàs Company
Assessor jurídic: Marc Guimerà
Secretària: Maria Isabel Buldó

06/10/2016

25/10/2016

Formalització del contracte: 27 d’octubre de 2016

Licitació Fira del Llibre de Bolonya 2017

1/7/2016

Licitació per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya i les Illes Balears, com a convidat d’honor, a la 54a edició de la Fira del Llibre de Bolonya 2017.

Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2017

13/01/2017

Licitació d’un contracte per al servei de construcció, producció (inclou direcció i coordinació), muntatge, desmuntatge, embalatge, transport i emmagatzematge de dues exposicions que representen la participació de Catalunya i les Illes Balears com a convidada d’honor a la 54a edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2017, que es durà a terme a la ciutat de Bolonya del 3 al 6 d’abril de 2017.

El primer acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre B”) tindrà lloc el 8 de febrer de 2017, a les 11,00 hores

El segon acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre C”) tindrà lloc el 15 de febrer de 2017, a les 9,00 hores

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:

President: Sr. Josep Marcé i Calderer, gerent de l’Institut Ramon Llull.
Vocal tècnics:
Sra. Izaskun Arretxe, cap de l’Àrea de Literatura.
Sr. Marc Dueñas, coordinador de l’Àrea de Literatura.
Vocal tècnica amb funcions d’assessora jurídica: Sra. Núria Brichfeus Garcia, responsable de convenis, contractes i tramitació de subvencions.
Òrgan econòmico-financer intern: Tomàs Company Nicolau, coordinador de gestió econòmica i administrativa.
Secretari: Marc Guimerà, tècnic dels serveis jurídics.

Formalització del contracte: 23 de febrer de 2017

Transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge de l’exposició "La veritat inefable..."

10/6/2016. Licitació de contracte pel transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge de l’exposició "La veritat inefable: el Llibre d'amic e amat de Ramon Llull"

Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 12 hores del dia 28 de juny de 2016

Licitació per a l’adjudicació d’un contracte de serveis pel transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge de l’exposició "La veritat inefable: el Llibre d'amic e amat de Ramon Llull" durant el seu període d’itinerància en nou ciutats europees.

L’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor es realitzarà a les 10 hores del dia 4 de juliol de 2016. 
L’obertura del sobre “C” corresponent a la proposició amb criteris de valoració automàtica es realitzarà a les 10 hores del dia 8 de juliol de 2016.

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:

President: Josep Marcé i Calderer
Vocals tècniques: Maria Lladó i Marta Oliveres
Òrgans de control intern: Tomàs Company
Assessora jurídica: Núria Brichfeus
Secretari: Marc Guimerà

Formalització del contracte: 27 de juliol de 2016

Concurs de projectes per a la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2017

3/6/2016

Bases per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya a la 57a edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2017 dins el programa Eventi Collaterali

Licitació de l’Exposició itinerant sobre Ramon Llull i el Llibre d’amic e amat

08/04/2016

Aclariments en resposta a les preguntes realitzades pels licitadors:

26/05/2016

Resolució d’adjudicació del contracte de servei consistent en la conceptualització, disseny i producció de l’exposició “La veritat inefable: el Llibre d’amic e amat de Ramon Llull”, així com del disseny de la seva imatge gràfica.

Informe tècnic en relació amb els criteris de valoració.

Licitació de l’Estand de la Fira del Llibre de Varsòvia 2016

22/02/2016

Aclariments en resposta a les preguntes realitzades pels licitadors:

1 – En relació amb la prescripció 6.1, del Plec de prescripcions tècniques:

La informació de cadascun d’aquests eixos consta de logos, textos i imatges:

 1. Els logos i textos els proporcionarà l’IRL.
 2. Les imatges corresponents a la il·lustració infantil i juvenil també.
 3. La resta d’imatges les proporcionarà el dissenyador.

S’aprofitaran les superfícies que es preveuen a l’estand (parets, columnes, etc.) per exposar aquests missatges.

2- En relació amb la prescripció 6.2, del Plec de prescripcions tècniques:

La imatge gràfica ha d'anar en 2 idiomes? 
L’idioma de tots els textos serà el polonès i l’anglès, tal i com s’estableix a la prescripció 6.2.
    
Si és així, el literal a traduir ha de ser el que posa el plec en polonès? 
S’ha de traduir el nom de l’estand del català Barcelona i la Literatura Catalana, Special Guest”.

Formalització del contracte: 22 de març de 2016

Licitació de l'Estand Hong Kong

31/07/2015

Conceptualització, disseny, construcció, producció (direcció, coordinació, muntatge, desmuntatge, manteniment i neteja) d’un estand que representi la ciutat de Barcelona en l’Inno Design Tech Expo de Hong Kong, que es durà a terme a Hong Kong del 3 al 5 de desembre de 2015.

Composició de la Mesa de Contractació:

President: senyor Josep Marcé i Calderer
Vocals tècnics: senyor Damià Martínez i senyora Maria Lladó
Vocal tècnica amb funcions d’assessora jurídica: senyora Núria Brichfeus Garcia
Interventor: senyor Ramón Gardó Quiles, qui delega en el senyor Tomàs Company, cap de gestió econòmica de l’Institut Ramon Llull.
Secretària: senyora Maite Puigdollers

Data segona Mesa de Contractació: 23 de setembre de 2015, a les 12:00 hores.
Data tercera Mesa de Contractació: 28 de setembre de 2015, a les 12:00 hores.

L’import derivat de la publicació en el DOGC que va a càrrec de l’adjudicatari és de 315 €.

Biennal de Venècia d'Arquitectura 2016: Bases del concurs de projectes per la participació catalana.

16/06/2015

Bases per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya a la 15a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2016 dins el programa Eventi Collaterali

La comunicació del resultat de la primera fase tindrà lloc a partir del dia 10 de juliol de 2015, i no el dia 7 de juliol de 2015.

Servei de manteniment informàtic de l’Institut Ramon Llull

13/04/2015

ATENCIÓ: Cal fer constar en el sobre A que l’oferta del licitador es realitza conforme a l’anunci: “DOUE, 20 d’abril de 2015”

Atès que el dia 1 de juny de 2015 és festiu a Barcelona, tingueu en compte que el Registre de l’Institut Ramon Llull romandrà tancat. A aquests efectes si teniu previst presentar les ofertes a la seu de l’Institut Ramon Llull, recordeu que l’últim dia que aquest registre romandrà obert és el divendres dia 29 de maig de 2015. D’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, podeu presentar la documentació en qualsevol altre dels llocs relacionats en aquest article fins al mateix dia 1 de juny de 2015 abans de les 12:00 h.

 • Òrgan de contractació: Institut Ramon Llull
 • Codi d’expedient: 02/G935 N- Manteniment informàtic
 • Tipus d’expedient: ordinari
 • Tipus de contracte: serveis
 • Procediment de licitació: procediment obert harmonitzat
 • Descripció de la prestació: l’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment informàtic de l’Institut Ramon Llull.
 • Pressupost bàsic de licitació: preu màxim per prestar aquest servei és de 336.200 € (IVA inclòs)
 • Termini d’execució: des de l’1 d’agost de 2015 fins el 31 de desembre de 2018
 • Subhasta electrònica: No
 • Data prevista del procés de licitació: finals de juliol de 2015
 • Els imports derivats de les publicacions en el DOGC i BOE, que van a càrrec de l’adjudicatari, són els següents:
  • DOGC: 315 €
  • BOE: 775,95 €
 • Data límit de presentació d’ofertes: fins a les 12 hores del dia 1 de juny de 2015

Composició de la Mesa de Contractació:

 • President: Sr. Josep Marcé i Calderer, director de l’Institut Ramon Llull.
 • Vocal tècnica: Sra. Anna Giralt Brunet, coordinadora de gerència.
 • Vocal tècnica: Sra. Pepa Pasamón Lara, cap de la unitat de serveis generals.
 • Vocal tècnica amb funcions d’assessora jurídica: Sra. Núria Brichfeus Garcia.
 • Intervenció: Sr. Ramón Gardó Quiles, qui delega en l’òrgan economicofinancer de l’Institut Ramon Llull, motiu pel qual, assisteix a la Mesa el senyor Tomàs Company, cap de gestió econòmica de l’Institut Ramon Llull.
 • Secretària: Sra. Maribel Buldó Caballé.

L’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor NO tindrà lloc a la data prevista (12 hores del dia 15 de juny de 2015). En breu farem pública la nova data.

La nova data d’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor tindrà lloc el dia 22 de juny de 2015 a les 9:00 hores.

L’obertura del sobre “C” corresponent a la proposició amb criteris de valoració automàtica tindrà lloc el dia 29 de juny de 2015 a les 9:30 hores.

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona
Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona
T. +34 93 467 8000 · info@llull.cat

Horari: 8h- 15h, DL-DV.
Registre: 9h-14h, DL-DV (amb cita prèvia: T. +34934678007)

Contacteu / Notes legals / Accessibilitat / Privacitat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. 


Política de cookies

Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s’instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. En aquest sentit utilitzem cookies de Google Analytics. Això ens permet:

Pot obtenir més informació sobre Google Analytics a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vostè pot revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.

Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d'aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Gestionar les galetes al meu navegador

Vostè pot configurar el seu navegador per tal que l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho a: