| Contacteu |
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana

Logotip Fundacio Ramon Llull

La fundació

La Fundació Ramon Llull es va constituir entre el Govern d’Andorra i l’Institut Ramon Llull el 31 de març de 2008. El 15 de gener de 2009 s’hi van incorporar el Consell General dels Pirineus Orientals, l’Alguer i l’Associació Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull.

La  Fundació Ramon Llull té com a finalitats intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana i fomentar la projecció exterior de la llengua i dels diferents àmbits culturals que s’hi expressen. També vetlla pel compliment de la legislació sobre la llengua, en col·laboració amb d’altres organismes i organitzacions públiques i privades, i ajuda a impulsar les actuacions de l’Institut Ramon Llull que coincideixin amb els objectius de la fundació.

El Patronat és l’òrgan màxim de govern, d’administració i de representació de la Fundació, sense perjudici de les delegacions en altres òrgans que pugui determinar, d’acord amb aquests estatuts i la legislació vigent.

La presidència del Patronat és exercida pel cap de Govern d’Andorra.

Tenen la condició de patrons nats els següents:

- El cap de Govern d’Andorra.
- El ministre del Govern d’Andorra que tingui atribuïdes les competències de cultura.
- El president de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull.
- Els vicepresidents de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull.
- El director de l’Institut Ramon Llull. 
- El secretari d’Estat que tingui atribuïdes les competències de cultura del Govern d’Andorra, o la persona que exerceixi el càrrec equivalent.
- El President del Consell General del Pirineus Orientals.
- El Síndic de la ciutat de l’Alguer.

Tenen la condició de patrons designats els representants de la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull i de l’Associació Xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramon LLull.

 

Premis

Els Premis Fundació Ramon Llull tenen un caràcter internacional i estan destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.
Logos Institut Ramon Llull Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona Govern Andorra Consell Ciutats Valencianes Ciutats Balears L'Alguer