Institut Ramon LLull

Promoció d'obres

Subvencions per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa

Introducció

És imprescindible que la persona sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria. També és imprescindible que els formularis utilitzats per a la sol·licitud siguin els de l’any de la convocatòria 2024.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull.

Bases

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

OBJECTE

Realització de les activitats següents, dins de l’any de la convocatòria:

Actes de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa: festivals

a) Actes de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa que tinguin lloc fora del domini lingüístic del català i l’Aran: festivals literaris internacionals, fires del llibre obertes al públic general, presentacions i plans de promoció d’obres traduïdes. Queden inclosos els actes de promoció en format digital (webinars, podcasts, entrevistes, vídeos promocionals enregistrats i d’altres).

b) Textos de literatura catalana i aranesa que es publiquin traduïts en revistes culturals (en paper i/o digitals) de difusió fora del domini lingüístic del català̀ i de l’Aran (números monogràfics, dossiers especials o articles solts).

c) Actes de promoció d’obres il·lustrades que es vulguin publicar en qualsevol llengua, excepte el català i l’occità (en la seva varietat aranesa) en què l’il·lustrador/a sigui una persona domiciliada a Catalunya o a les Illes Balears.

Persones beneficiàries

Persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres, que organitzin habitualment activitats literàries.

 Despeses subvencionables

a) Actes de promoció:

Es consideren despeses subvencionables:

Desplaçament de l'escriptor/a, el traductor/a i/o la persona presentadora experta en l'obra i altres persones participants externes a l'entitat sol·licitant.

- Allotjament de l'escriptor/a, el traductor/a i/o la persona presentadora experta en l'obra i altres persones participants externes a l'entitat sol·licitant.

- Honoraris professionals (escriptor/a, traductor/a, presentador/a i altres persones participants externes a l'entitat sol·licitant).

- Honoraris professionals per a la redacció d’un pròleg o epíleg.

- Material gràfic:

- Despeses de maquetació́

- Despeses d’impressió́

- Despeses de disseny

- Tramesa material gràfic

- Material audiovisual:

- Despeses de producció tècnica

- Despeses de traducció

- Despeses de subtitulació

- Honoraris de l'empresa de comunicació́ externa

- Despeses corresponents a la campanya de màrqueting (també s’inclou la inserció de publicitat en mitjans de comunicació digitals i en xarxes socials)

- Drets de projecció de pel·lícules o documentals

b) Publicació de revistes:

Es consideren despeses subvencionables:

- Honoraris dels redactors/es, traductors/es, editors/es i col·laboradors/ores externs/es

- Drets de reproducció d’imatges

- Només en el cas de la publicació de separates o edicions de números especials es poden considerar subvencionables, a més de les anteriors, les despeses de disseny i impressió.

c) Actes de promoció d’obres il·lustrades:

Es consideren despeses subvencionables:

- Desplaçament de l'il·lustrador i/o el presentador/a i altres persones participants externes a l'entitat sol·licitant

- Allotjament de l'il·lustrador/a i/o el presentador/a i altres persones participants externes a l'entitat sol·licitant

- Honoraris professionals (il·lustrador/a, presentador/a i altres persones participants externes a l'entitat sol·licitant)

- Material gràfic

- Despeses de maquetació

- Despeses d'impressió

- Despeses de disseny

- Tramesa material gràfic

- Material audiovisual

- Despeses de producció tècnica

- Despeses de traducció

- Despeses de subtitulació

- Honoraris de l'empresa de comunicació externa

- Despeses corresponents a la campanya de màrqueting (també s’inclou la inserció de publicitat en mitjans de comunicació digitals i en xarxes socials)

- Drets de projecció de pel·lícules o documentals.

Presentació de les sol·licituds

- En línia: per a persones físiques empresàries i persones jurídiques

Per les persones sol·licitants estrangeres no residents, i en cas que se sol·liciti per primera vegada una subvenció a l’IRL, es necessita una acreditació. Si no s’està acreditat, caldrà fer la petició d’acreditació. Quan ompliu la petició, indiqueu com a Àrea destinatària, l’Àrea de Literatura i Pensament.

L’Institut Ramon Llull genera l’acreditació i la fa arribar de manera segura després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys. Un cop la persona sol·licitant estrangera hagi rebut l’acreditació, podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

DATES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1a convocatòria: del 12 de febrer al 16 de maig de 2024

Previsió 2a convocatòria: del 1 de juliol al 8 d'octubre de 2024

Justificació

Per tal de tramitar el pagament de la subvenció atorgada, cal justificar un mínim del 60% de la quantitat subvencionable seguint el procediment que esmenten les bases. En cas contrari, la subvenció es revocarà.

Si es justifica entre un 60 i un 80% de la quantitat subvencionable, es procedirà a reajustar a la baixa, de manera proporcional, la quantia de la subvenció atorgada.

Si la quantitat que el sol·licitant ha justificat és superior al 80% del cost inicialment pressupostat, no hi haurà reducció de la quantia de la subvenció atorgada.

Les dates màximes de presentació de la documentació justificativa són les següents:

- En relació amb la primera convocatòria, el 15 de novembre de 2024

- En relació amb la segona convocatòria, el 31 de gener de 2025

Hi ha una guia. informativa per tal de presentar la documentació justificativa.

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica presentant còpies digitalitzades dels documents.

Formularis

Presentació telemàtica

L’entitat sol·licitant de la subvenció ha de ser el titular del compte bancari que s’indiqui en el formulari.

 Formulari

  Contacte

  Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat).

   Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

  Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"