Institut Ramon LLull

Programa per a traductors

Programa per a la promoció del patrimoni literari en llengua catalana i aranesa

Introducció

L’Institut Ramon Llull inicia un programa de suport específic per a traductors literaris del català i l’occità (en la seva varietat aranesa) a d’altres llengües amb l’objectiu, d’una banda, de fomentar la promoció internacional dels autors patrimonials de la literatura catalana i aranesa i, de l’altra, d’impulsar la trajectòria professional de traductors, tot fomentant el seu rol de prescriptors entre el sector editorial internacional.

El programa consisteix en la contractació dels serveis de traducció, a qualsevol llengua, i en l’elaboració de materials de promoció d’un autor i obra amb vista a la seva internacionalització que s’adiguin als criteris de valoració i a les línies estratègiques de l’Institut.

Objectius

 • Potenciar el rol dels traductors literaris del català i de l’occità (en la seva varietat aranesa) a d’altres llengües en tant que prescriptors internacionals en el sector editorial.
 • Afavorir la promoció internacional del patrimoni literari en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa). A fi de delimitar l’abast dels autors objecte de promoció del programa, considerarem autors patrimonials aquells que hagin traspassat abans de l’any 2013 i hagin fet una aportació significativa al corpus de la literatura catalana.
 • Afavorir l’emergència de nous traductors de literatura catalana i aranesa i fomentar-ne el seu desenvolupament professional

Conceptes

 • Honoraris corresponents a la traducció d’un extracte d’una obra del patrimoni literari en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa). L'extensió màxima de la traducció no pot superar el 20% del text original (comptat en pàgines de 2.100 caràcters, incloent els espais). 
 • Honoraris corresponents a l’elaboració d’un dossier de promoció al voltant de l’autor i obra de la qual es traduirà l’extracte. El dossier pot incloure, a tall d’exemple, la biografia de l’autor, la sinopsi de l’obra, un recull de crítiques literàries, material complementari, etc.

L’import màxim total dels honoraris d’ambdós conceptes no podrà superar la quantitat de 1.000 euros bruts.

Atès que l’Institut vol prioritzar la promoció de la major varietat possible de traductors, només es contractarà la traducció i l’elaboració de materials de promoció d’un autor i d’una obra per part d’un traductor.

Termini d’admissió

 • 1r Termini: De l’1 de febrer al 28 de març de 2024
 • 2n Termini: Del 2 de maig al 27 de juny de 2024

 

La selecció dels projectes escollits es comunicarà a les persones interessades a partir del 15 d’abril de 2024 i 15 de juliol de 2024, segons termini.

Caldrà presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de l’Institut Ramon Llull.

Documentació que cal adjuntar

 • Carta de motivació
 • CV
 • Pla de promoció de l’extracte i del dossier de promoció:
  • a) relació d’editorials internacionals a qui es té previst presentar l’obra i calendari d’execució
  • b) continguts del dossier de promoció.
 • Pressupost
 • Extracte de l’obra en català o occità (en la seva varietat aranesa)

El pagament es realitzarà prèvia presentació de la minuta del traductor corresponent als honoraris de traducció de l’extracte i d’elaboració dels materials de promoció. A fi de verificar la realització del servei contractat, el traductor haurà de lliurar una memòria explicativa, en què s'indiqui el servei realitzat i els resultats obtinguts, així com el dossier de promoció elaborat i la traducció de l’extracte.

Cal incloure el logotip de l'Institut Ramon Llull i fer constar la menció següent:

"La producció d'aquest material de promoció/la traducció d’aquest extracte s’ha elaborat amb el suport de l'Institut Ramon Llull".

L'Institut Ramon Llull podrà incloure els textos traduïts i el material de promoció elaborat a les seves campanyes de promoció de la literatura catalana i aranesa, en els formats que consideri convenients.

Criteris de valoració de les ofertes i puntuacions:

 • Interès cultural del conjunt de la proposta presentada (15 punts)
 • Trajectòria i formació del traductor (5 punts)
 • Adequació del pla de promoció presentat als objectius del programa (10 punts)

La puntuació mínima requerida és de 15 punts.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

 • Els ciutadans/es espanyols/es o estrangers/es residents a Espanya requeriran certificat digital, idCAT Mòbil o Cl@ve per tramitar electrònicament amb l'Institut Ramon Llull (Certificats digitals).
 • Els ciutadans/es estrangers/es sense residència fiscal a Espanya han de sol·licitar una acreditació (usuari i contrasenya) per tramitar amb l’Institut Ramon Llull (Petició d'acreditació). L’Institut facilita, en un termini màxim de 72 hores, un usuari i contrasenya a la persona sol·licitant després de verificar la documentació que acrediti la seva identitat. S’ha de tenir en compte aquest termini en cas que es requereixi d’acreditació per realitzar qualsevol altre tràmit electrònic amb l’Institut. L’acreditació té una validesa de cinc anys a partir de la data de rebut del correu amb l’usuari i contrasenya.

És important recordar que s'ha de sol·licitar l'acreditació com a mínim 72 hores abans de la data límit de la sol·licitud.

Formulari 

Formulari de sol·licitud  per omplir i enviar en línia a l'Institut Ramon Llull. 

CONSULTA I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:

Es pot consultar l'expedient a la meva carpeta

Contacte

Rosa Crespí (rcrespi@llull.cat)

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"