Institut Ramon LLull

Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior

Subvencions de mobilitat: incorporació a la universitat de destinació

OBJECTE

Finançament de les despeses de desplaçament del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació per a impartir-hi docència.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones que s’hagin de desplaçar a universitats de l’exterior per impartir-hi docència d’estudis catalans.

Requisits

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

 1. Haver estat seleccionades mitjançant resolució del director o directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior, d’acord amb les bases aprovades pel Consell de Direcció i amb els perfils específics preferents de cada universitat.
 2. Haver-se incorporat a la universitat de destinació durant el curs acadèmic corresponent a la convocatòria mitjançant la qual han estat seleccionades.
 3. Haver realitzat el desplaçament des d'una localitat del domini lingüístic de la llengua catalana fins a la localitat de la universitat de destinació o a una localitat propera durant el curs acadèmic corresponent a la convocatòria mitjançant la qual han estat seleccionades.

A més a més, els/les sol·licitants han de complir la resta de requisits generals establerts a les bases de la convocatòria.

Imports

L’import de les despeses subvencionables s’estableix en funció de la ubicació de les universitats de destinació. Aquest import mai serà superior als imports que es detallen a continuació.

 • Estat espanyol: 175,00 euros
 • UE menys Croàcia i Finlàndia: 350,00 euros
 • Croàcia, Federació Russa, Finlàndia i Sèrbia: 475,00 euros
 • Estats Units d’Amèrica, Canadà, Japó i Xina: 750,00 euros
 • Argentina, Brasil, Cuba, Mèxic i Xile: 975,00 euros

En el cas que no sigui possible subvencionar la totalitat de l’import màxim establert a causa del nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, aquest import es veurà reduït proporcionalment.

  Despeses subvencionables

  Les despeses subvencionables són únicament i exclusiva les corresponents al desplaçament de la persona beneficiària en avió, tren, vaixell, autobús i quilometratge amb vehicle propi d’acord amb les tarifes vigents que constin al formulari de sol·licitud.

  No són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments en classe preferent, transports urbans, lloguers de vehicles, assegurances, combustible, peatges, taxis, pàrquings, i altres despeses de caràcter complementari.

  Es considera despesa subvencionable l'IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar.

  Sol·licituds

  Només s’admetrà una sol·licitud per persona.

  El formulari de sol·licitud estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull durant el període establert a la convocatòria.

  a) Persones sol·licitants espanyoles:

  La sol·licitud s’ha de presentar preferentment per via telemàtica. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre del Consorci de l’Institut Ramon Llull i a la pàgina web.

  b) Persones sol·licitants estrangeres:

  La sol·licitud s’ha de presentar preferentment per via telemàtica. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud a qualsevol ambaixada o consolat.

  Les persones que optin per presentar la sol·licitud en format paper a les oficines de correus de l’Estat espanyol, o bé a les ambaixades i consolats, hauran de fer arribar, abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds, un correu electrònic a l’adreça infollengua@llull.cat, on s’haurà d’especificar el nom, la data i el lloc on s’ha presentat la sol·licitud i adjuntar-la escanejada amb el segell de registre d’entrada corresponent i els altres documents presentats.

  Justificació

  Consulteu les bases

   Terminis de presentació

   Inici: 9 d’octubre de 2020

   Finalització: 28 d’octubre de 2020

   Consulta i presentació de documents

   Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

   La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica presentant còpies digitalitzades dels documents, o bé, en el cas de persones físiques empresàries, en paper presencialment.

   Contacte

   Nausica Solà nsola@llull.cat

    Logo Institut Ramon Llull
   • Un consorci de:

   • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

   Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"