Institut Ramon LLull

Organització

 

 

 

Pla d'Igualtat de l'Institut Ramon Llull

 

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, gènere, identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual

Aquest Protocol ha estat acordat amb la representació legal dels treballadors i treballadores, i aprovat pel Consell de Direcció en sessió de 17.5.2024 en el marc del que estableix l’article 11 j) dels Estatuts del Consorci, en relació amb la funció d’aprovar la normativa de règim interior de l'Institut.

L’Institut Ramon Llull és l’organisme públic creat el 2002 amb l'objectiu de promoure a l'exterior els estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits en català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com les arts escèniques, l’audiovisual, la música, les arts visuals, el disseny i l'arquitectura.

Pla d'Igualtat

 

NOVEMBRE 2022 - NOVEMBRE 2026

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (en endavant, LOIEDH); la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (en endavant, LIEDH); el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, i el Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP), obliguen les administracions públiques a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. Tenint en compte aquesta normativa, les administracions públiques han d’elaborar i aplicar un pla intern d’igualtat que formi part integral del conveni col·lectiu o de l’acord de condicions de treball del personal que sigui aplicable.


En compliment d’aquesta obligació, l’Institut Ramon Llull ha aprovat aquest Pla d’igualtat.

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"