Institut Ramon LLull

Procedures and services

Job Offers

Ofertes de treball temporal per cobrir les necessitats urgents i inajornables derivades de situacions de substitucions o de situacions d’excés o acumulació de tasques

IRLL012-21 – Contracte temporal per substitució a l’Àrea de Llengua i Universitats del Consorci Institut Ramon Llull (grup C, categoria professional 3)

 

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 28 de novembre de 2021

IRL011-21.- Tècnic/a de suport, especialitat gestió tècnica de programes d’Àrea (contracte temporal per substitució)

 

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Persona seleccionada: Anna Fuster Rutllant

IRL010_21 – ADMINISTRATIU/VA LABORAL C1

Contractació de personal de suport administratiu per un període inferior a tres mesos.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 1 de novembre de 2021.

Persona seleccionada: Diana Colom Peralta

IRL009-21.- Periodista al Consorci de l'Institut Ramon Llull (contracte temporal per substitució)

Contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 28 d’octubre de 2021

IRL001-21, IRL002-21 - Administratiu/va

 

Processos de selecció adreçats exclusivament al personal amb un vincle fix preexistent amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Administració de la Comunicat Autònoma de les Illes Balears i l’Administració de l’Ajuntament de Barcelona: funcionari de carrera, estatutari o laboral fix, que compleixin els requisits d’ocupació dels llocs a oferta.

 • IRL001-21 - Administratiu/va, especialitat gestió de la informació i documentació, laboral C1- Termini obert fins al dia 8 d'abril de 2021
 • IRL002-21 - Administratiu/va, especialitat suport administratiu dels programes de l'Àrea, laboral C1. Termini obert fins al dia 8 d'abril de 2021
   Logo Institut Ramon Llull
  • A consortium of:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

  This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".