Institut Ramon LLull

Procedures and services

Job Offers

IRL003-21 - Administratiu/va, laboral C1

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
1. Descripció de l’oferta

 • Nom del lloc: Administratiu/iva - Personal de suport de comunicació audiovisual per al projecte de l’estratègia digital de continguts del
 • Consorci Institut Ramon Llull
 • Centre de treball: Institut Ramon Llull
 • Adreça: Avinguda Diagonal, 373
 • Localitat: 08008 Barcelona
 • Tipus de vinculació: Contracte d’obra o servei determinat a temps complet per al suport al projecte d’estratègia digital de continguts
 • Grup: C, subgrup C1, a nivell 3
 • Jornada a temps complet: 37 hores i 30 minuts setmanals
 • Horari: partit (disponibilitat horària matí i tarda)
 • Retribució anual bruta: 25.164,60 € bruts anuals, segons taula retributiva de l’entitat vigent a 1/1/2020
   

  IRL001-21, IRL002-21 - Administratiu/va

   

  Processos de selecció adreçats exclusivament al personal amb un vincle fix preexistent amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Administració de la Comunicat Autònoma de les Illes Balears i l’Administració de l’Ajuntament de Barcelona: funcionari de carrera, estatutari o laboral fix, que compleixin els requisits d’ocupació dels llocs a oferta.

  • IRL001-21 - Administratiu/va, especialitat gestió de la informació i documentació, laboral C1- Termini obert fins al dia 8 d'abril de 2021
  • IRL002-21 - Administratiu/va, especialitat suport administratiu dels programes de l'Àrea, laboral C1. Termini obert fins al dia 8 d'abril de 2021

   IRL003-21 - Administratiu/va, laboral C1

   L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
   1. Descripció de l’oferta

   • Nom del lloc: Administratiu/iva - Personal de suport de comunicació audiovisual per al projecte de l’estratègia digital de continguts del
   • Consorci Institut Ramon Llull
   • Centre de treball: Institut Ramon Llull
   • Adreça: Avinguda Diagonal, 373
   • Localitat: 08008 Barcelona
   • Tipus de vinculació: Contracte d’obra o servei determinat a temps complet per al suport al projecte d’estratègia digital de continguts
   • Grup: C, subgrup C1, a nivell 3
   • Jornada a temps complet: 37 hores i 30 minuts setmanals
   • Horari: partit (disponibilitat horària matí i tarda)
   • Retribució anual bruta: 25.164,60 € bruts anuals, segons taula retributiva de l’entitat vigent a 1/1/2020
     

   IRL003-21 - Administratiu/va, laboral C1

   L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
   1. Descripció de l’oferta

   • Nom del lloc: Administratiu/iva - Personal de suport de comunicació audiovisual per al projecte de l’estratègia digital de continguts del
   • Consorci Institut Ramon Llull
   • Centre de treball: Institut Ramon Llull
   • Adreça: Avinguda Diagonal, 373
   • Localitat: 08008 Barcelona
   • Tipus de vinculació: Contracte d’obra o servei determinat a temps complet per al suport al projecte d’estratègia digital de continguts
   • Grup: C, subgrup C1, a nivell 3
   • Jornada a temps complet: 37 hores i 30 minuts setmanals
   • Horari: partit (disponibilitat horària matí i tarda)
   • Retribució anual bruta: 25.164,60 € bruts anuals, segons taula retributiva de l’entitat vigent a 1/1/2020
     
     Logo Institut Ramon Llull
    • A consortium of:

    • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona
    Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona
    T. +34 93 467 8000 · info@llull.cat

    Opening times: 8h- 15h, MON-FRI.
    Registry office: 9h-14h, MON-FRI
    (By appointment: T. +34934678007)

    Contact / Legal note / Accessibility / Privacy policy

    This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".