Institut Ramon LLull

Job Offers

IRL021-23 - Cap d'Unitat d'Administració Digital i Gestió de la Informació, laboral A1

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 13/10/2023.

La persona seleccionada és Josep Mir Casals

IRLL020/2023 – Contracte de substitució: administratiu/iva, especialitat suport administratiu dels programes de l’Àrea de Creació (grup C, subgrup C1). Consorci Institut Ramon Llull

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 8/10/2023.

La persona seleccionada és Anaïs Brusau Termes.

RL016-23 - 2 tècnics/ques de suport, laboral A1. Àrea de Literatura i Pensament de l'Institut Ramon Llul

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme unes contractacions de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 31 de juliol de 2023.

Les persones seleccionades són Estefania González García i Misia Sert Arnús.

IRL015-23 - 2 Tècnics/ques de suport, especialitat Gestió Tècnica dels programes de l’Àrea de Llengua iUniversitats, A1

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme unes contractacions de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 31 de juliol de 2023.

Les persones seleccionades són Marina Casadellà Matamoros i Lea Feliu Pujol.

This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".