Institut Ramon LLull

Job Offers

Temporary job offers

IRL015-22 -Responsable del Programa d'Innovació, Coneixement i Residències, laboral A2

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 4 d'agost de 2022.

Persona seleccionada: Àlex Hinojo Sánchez

IRL017/2022 – LLOC VACANT DE Tècnic/a de suport especialitat contractació pública en l'àmbit internacional, laboral A1

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 28 de juliol de 2022.

Persona seleccionada: Arnau Pujol Perich.

 

IRL016/2022 – 2 llocs vacants de tècnics/ques de suport especialitat gestió econòmica

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme dues contractacions de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 28 de juliol de 2022

Persones seleccionades: Júlia Pla Gómez i Anna Benadí Macià.

  IRL014_22–ADMINISTRATIU/IVA, ESPECIALITAT GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ, LABORAL C1 A TEMPS PARCIAL

  L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

  Període de presentació de les candidatures: fins al dia 7 de juliol de 2022.

  Persona seleccionada: Maria Antònia Dols Pujol 

  IRL013_22–ADMINISTRATIU/IVA, ESPECIALITAT SUPORT ADMINISTRATIU ALS PROGRAMES DE L'ÀREA, LABORAL C1

  L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

  Període de presentació de les candidatures: fins al dia 7 de juliol de 2022.

  Persona seleccionada: Maria Llopart

  IRL012-22 - TÈCNIC/A DE SUPORT a les relacions institucionals en l'àmbit internacional, laboral A1

  L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

  Període de presentació de les candidatures: fins al dia 20 de juny de 2022.

  Persona seleccionada: Claudia Waldman

   

   Logo Institut Ramon Llull
  • A consortium of:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona
  Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona
  T. +34 93 467 8000 · info@llull.cat

  Opening times: 8h- 15h, MON-FRI.
  Registry office: 9h-14h, MON-FRI

  Contact / Legal note / Accessibility / Privacy policy

  This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".