Institut Ramon LLull

Job Offers

Temporary job offers

IRL013_22–ADMINISTRATIU/IVA, ESPECIALITAT SUPORT ADMINISTRATIU ALS PROGRAMES DE L'ÀREA, LABORAL C1

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 7 de juliol de 2022

IRL011-22 - Tècnic/a de suport especialitat gestió tècnica dels programes de l'Àrea de Llengua i Universitats, laboral A1
 

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 27 de juny de 2022

IRL012-22 - TÈCNIC/A DE SUPORT a les relacions institucionals en l'àmbit internacional, laboral A1

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 20 de juny de 2022

IRL010-22 - Tècnic/a de suport, especialitat Gestió Tècnica dels programes de l’Àrea de Literatura i Pensament, laboral A1

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 9 de juny de 2022

IRL009-22 - Tècnic/a de suport, especialitat Gestió Tècnica dels programes de l’Àrea de Creació, laboral A1

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona

sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 9 de juny de 2022

IRL007_22– Oferta temporal- Contracte de Relleu del grup A, subgrup A1_Consorci Institut Ramon Llull.

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de cobrir un lloc de treball del grup A, subgrup A1, durant la jubilació parcial del 50% de la jornada (contracte de relleu), en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 8 de maig de 2022.

Persona seleccionada: Anna Sogas Riba.

IRL004-22 - Tècnic/a de suport especialitat gestió econòmica, laboral A1

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 4 d'abril de 2022

    Logo Institut Ramon Llull
  • A consortium of:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona
Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona
T. +34 93 467 8000 · info@llull.cat

Opening times: 8h- 15h, MON-FRI.
Registry office: 9h-14h, MON-FRI

Contact / Legal note / Accessibility / Privacy policy

This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".