Institut Ramon LLull

Subvencions per a programes de residències internacionals en l’àmbit de les arts visuals, escèniques, el cinema, la música, el disseny i l’arquitectura

Resum de les bases de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 3 de juliol del 2023

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull. Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

Bases

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

CONVOCATÒRIA

 

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

Els programes de residències internacionals que contribueixin a la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes i que tinguin lloc fora de l'estat espanyol impulsats tant per equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats que formin part del teixit artístic-cultural català com per equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats internacionals.

Els equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats sol·licitants han de complir el següent requisit:

 • La realització de, com a mínim, tres anys consecutius d'activitat en el seu àmbit d'actuació.

No són objecte d'aquestes bases els programes de residència que únicament consisteixin en lloguers o cessió d'espais.

El període de realització d'activitats és el comprès entre l'1 de gener i el 15 de novembre de 2023

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

Sol·licituds

Les persones sol·licitants poden presentar fins a un màxim de cinc sol·licituds per convocatòria, a raó d'una sol·licitud per cada residència internacional.

L'import mínim de la sol·licitud ha de ser de 2.000,00 euros. L'import màxim de la sol·licitud és de 25.000,00 euros.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables. La quantitat màxima atorgada per sol·licitud és de 20.000,00 euros. La quantitat màxima atorgada anual és de 40.000,00 euros per persona sol·licitant.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:

 • Les despeses derivades dels honoraris de les persones residents.
 • Les despeses derivades de l'allotjament de les persones residents per dur a terme l'activitat.
 • Les despeses derivades dels honoraris de mentors internacionals per les mentories a les persones residents durant la residència internacional.
 • Les despeses derivades del desplaçament internacional de les persones residents per dur a terme l'activitat.
 • Les despeses derivades de la comunicació i difusió de l'activitat.
 • Les despeses derivades del transport de la càrrega/materials.
 • Les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc, si escau

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica en el termini establert a la convocatòria.

a) Les persones jurídiques sol·licitants espanyoles (o residents a Espanya) han de presentar la sol·licitud i realitzar els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.

b) Les persones sol·licitants estrangeres (persones jurídiques no residents) que sol·licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull, hauran de disposar d’acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

El tràmit de petició d'acreditació pot trigar 72 hores, cosa que s'ha de tenir en compte per presentar la sol·licitud en termini.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds es fixa a la convocatòria.

Del 28 d’agost al 7 de setembre de 2023.

Es podran realitzar consultes durant tot el període de presentació de sol·licituds fins l’últim dia a les 14:00 hores. 

Formularis

Les sol·licituds s'han de presentar a la seu electrònica

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.
La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a:

Esther Criado: ecriado@llull.cat (arts escèniques)

Anna Fuster : afuster@llull.cat (música i cinema)

Olga Díaz: odiaz@llull.cat (arts visuals)

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"