Vic
DIMECRES 17 JULIOL

Universitat de Vic – Campus Torre dels Frares

Tallers (sessions paral·leles)

Els participants s'han d'inscriure a dos tallers, un de 9.30 h a 11 h i l'altre d'11.30 h a 13 h.

CLE i TIC: proveïment participatiu a l'aula?

09:30 h
Aula informàtica TS107

Albert Morales, Universitat de Venècia

El desenvolupament de projectes didàctics relacionats amb les noves tecnologies, a vegades, pot suposar una càrrega laboral extra per al professorat, i per aquest motiu, no sempre es duen a terme. Tanmateix, a partir d’alguns exemples reals (projectes desenvolupats durant el curs 2012-2013), volem demostrar que no ha de ser necessàriament així.

La traducció audiovisual a l'aula de català com a llengua estrangera: la subtitulació dels 4cats.

09:30 h
Aula informàtica TS108

Lluís Baixauli, Universitat Jamia Millia Islamia (Nova Delhi)

Aquest taller exposa una experiència duta a terme aquest curs consistent a subtitular un capítol dels 4cats a l’anglès, per tal de posar en relleu el potencial que tenen les tasques de subtitulació a l’aula CLE. Amb aquest taller, volem implicar tot el professorat que hi estigui interessat amb la finalitat d’elaborar els subtítols dels 4cats a tantes llengües com sigui possible.

Cultura i gramàtica integrades des del primer moment: posem-ho en pràctica

09:30 h
Aula T019

Mar Rosàs, Universitat de Chicago

Aquest taller proposa una aplicació pràctica de la comunicació Reflexions de l’època ‘postmètodes’: més enllà del mètode comunicatiu presentada per Marta Puxan. L’objectiu del taller és posar en pràctica la idea que la cultura, analitzada des d’un punt de vista crític i reflexiu, s’ha d’ensenyar de manera totalment integrada amb la gramàtica i amb el desenvolupament de les quatre habilitats comunicatives (escoltar, parlar, llegir i escriure).  

Una llengua, diversos parlars: tractament de les variants dialectals a l'aula de CLE

09:30 h
Aula T020

Jon Landa, Universitat de Torí
Anna Subarroca, Universitat de Mannheim
Montserrat Ruiz, Universitat de Frankfurt

L'ensenyament de CLE ha de tenir en compte també les variants dialectals. Primer, per les diferents procedències del professorat i per les experiències personals que els alumnes han tingut amb les diferents zones del domini lingüístic. Segon, perquè una cultura no és mai homogènia i així s'ha d'explicar. I per últim, perquè  pensem, sentim i creiem amb les paraules i les expressions amb què hem crescut i amb les quals ens han educat; la llengua és una altra perspectiva des de la qual es pren part de la realitat.

Ensenyar a pèl: teaching unplugged

09:30 h
Aula T021

Marta Escartín, Universitat de l’Havana

El Teaching Unplugged és una metodologia de l’ensenyament de segones llengües que  renuncia a l’(ab)ús de les TIC a l’aula i als materials rígids i allunyats de la realitat. El professor es pot alliberar de l’excessiva dependència dels manuals de classe i els suports digitals i tornar als orígens, i fer que la figura de l’alumne esdevingui l’eix de l’aprenentatge. En aquest taller practicarem aquest mètode (i alhora el valorarem i el criticarem) i aprendrem a desprendre’ns de la confiança cega i potser la dependència excessiva que tenim en els recursos de fora de l’aula, alhora que reflexionem sobre el rol de l’aprenent i sobre la nostra pròpia metodologia docent per reinventar-nos, si cal, com a professors.

Pausa

11:00 h

 

Repetició dels tallers

11:30 h

 

Pausa dinar

13:30 h

 

Programes de l'Àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull: arts escèniques, música i cinema

15:00 h
Aula Magna

Susana Millet i Lluc Silvestre, Institut Ramon Llull

Presentació del IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català (Vic, 3-5 d'abril de 2014)

15:00 h
Aula Magna

M. Carme Bernal i Llorenç Comajoan, Universitat de Vic

El IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català és una continuació dels anteriors Simposis sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants duts a terme a la Universitat de Vic els anys 1981, 1991 i 2002. En els simposis anteriors es van trobar a Vic professionals relacionats amb l’ensenyament de la llengua catalana procedents dels diferents territoris de parla catalana que van analitzar l’evolució pedagògica en l’ensenyament de llengües i els canvis en la situació sociolingüística de la societat derivats de la incorporació de grups de persones procedents de realitats culturals i lingüístiques molt diverses. Més enllà de la mera raó cronològica, la necessitat de retrobar-se per valorar la situació de l’ensenyament de la llengua catalana avui i arreu i per apuntar les direccions que s’han de seguir en el futur és un motiu que justifica la celebració d’un IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català.

Català fàcil, lectures amenes per aprendre català

15:00 h
Aula Magna

Elisenda Galobardes, professora i  traductora, Eumo Editorial

En aquesta sessió explicarem els criteris de tria de vocabulari i de redacció i estil que es tenen en compte a l’hora de fer les adaptacions dels textos de “Català Fàcil”, una col·lecció d’Eumo i la Universitat de Barcelona destinada a les persones que estan aprenent el català.

La sessió es basarà en exemples (resums, conversió a estil directe, explicació de mots difícils, supressió de sentits figurats, ús de paràfrasis...) extrets dels darrers títols publicats o en preparació: El Cafè de la Granota, de Jesús Moncada, en adaptació d’Elisenda Galobardes; L’atles furtiu, d’Alfred Bosch, en adaptació de Gemma Redortra; o La felicitat, de Lluís-Anton Baulenas, en adaptació del mateix autor.

Pausa

17:00 h

Reunions internes del professorat de la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior.

17:15 h
Aula Magna

Xarxes socials