21
de juliol

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Aules C2 i C3
Plaça Ferrater Mora, 1
Veure mapaPrograma Jornades.
Versió PDF

Tallers (sessions paral·leles). De 09:00 a 14:00

09:00
T1. Creences i motivacions en l’aprenentatge de llengües estrangeres
Olga Esteve, Universitat Pompeu Fabra
Els resultats de les recerques en l’aprenentatge de llengües recollides en publicacions diverses, entre elles el Marc Europeu Comú (MECR), fan referència no només a les capacitats que han de desenvolupar els aprenents per assolir un nivell acceptable de competència comunicativa, sinó també als mateixos processos d’apropiació dels nous sistemes lingüístics en tots els seus nivells: lèxic, gramatical, sociocultural o pragmàtic, etc. En aquest sentit, i per tal d’afavorir un aprenentatge significatiu de les llengües hem de centrar-nos, a més de la competència comunicativa com a objectiu d’aprenentatge, en el foment de la competència plurilingüe. Aquesta fa referència als mecanismes mentals que les persones (sobretot multilingües) posseïm i posem en marxa a l’hora d’enfrontar-nos a l’aprenentatge d’altres llengües que la o les maternes i que permeten optimitzar-ne l’aprenentatge. El tractament d’aquesta competència dóna compte de la importància de partir de les pròpies experiències lingüístiques i d’aprenentatge dels aprenents; d’altra banda, ha d’afavorir un aprenentatge significatiu i establir un lligam més emocional amb la llengua que s’està aprenent.

En aquest taller es treballaran estratègies didàctiques per a promoure en els aprenents una sensibilització cap a la nova llengua i la seva cultura a partir del contrast amb la o les pròpies llengües i d’activitats de consciència lingüística i d’aprenentatge.
09:00
T2. Introducció a la metodologia de l’ensenyament de llengües estrangeres
Mar Gutiérrez – Colón, Universitat Rovira i Virgili
Aquest taller pretén mostrar diversos aspectes del camp de la metodologia de l’ensenyament de llengües estrangeres des d’un punt de vista pràctic i crític. Consta de tres parts: en la primera es mostraran les principals metodologies que han existit al llarg de la història fins a l’actualitat i s’analitzaran materials de diferents èpoques. La segona part és una revisió crítica dels ‘tòpics’ sobre l’ensenyament de llengües estrangeres. Finalment, en la tercera part es tractaran casos pràctics sobre la didàctica aplicada a l’aula.
13:00
Xarxa universitària d’estudis catalans de l’exterior.
Balanç del curs 2009–2010, suggeriments i propostes de futur
Professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans de l’exterior
14:00
Dinar


21
de juliol

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Sala de Graus
Plaça Ferrater Mora, 1
Veure mapa

De 16:00 a 18:30

16:00
De com la cultura i la literatura poden desvetllar un gran interès per la llengua     
Glòria Bordons, Universitat de Barcelona
L’objectiu de la sessió és reflexionar sobre la importància que la literatura i la cultura tenen a l’hora de desvetllar actituds positives en els estudiants que inicien l’aprenentatge del català. Així mateix es facilitaran eines i es donaran exemples pràctics per treballar la cultura i la literatura catalanes a l’estranger, tot aprofitant tant els recursos que ofereix Internet com les activitats que s’organitzen des de diferents institucions.
17:30
Conferència de cloenda
La diversitat inevitable
Josep Maria Nadal, Universitat de Girona
Babel es relaciona amb un dels prejudicis més potents amb què mirem el món de les llengües: que n’hi hagi tantes és la conseqüència d’un càstig. Per tant, el retorn al labium electum prebabèlic, “la llengua original”, representa un dels mites amb què sol justificar-se la substitució lingüística. Però en contra d’aquest prejudici, l’evolució dels homes ha dut d’una o d’unes poques llengües a les 5 o 6 mil que avui hi ha al món. I hi ha dut acompanyant, i ajudant-lo, el procés de construcció de les comunitats. No sembla pas, per tant, que sigui possible un món amb una sola llengua. Com tampoc no sembla possible un món sense una organització, la que sigui, comunitària.

En aquest món de les llengües, ple de diversitat, quin futur hi tindrà el català? En situacions de multilingüisme el paper determinant el marca la llengua que es fa servir per a la comunicació entre gent desconeguda. I aquesta llengua, per jugar aquest paper, he de ser coneguda per tothom. La qüestió clau, per tant, és si és possible que en un territori d’un estat-nació hi hagi dues llengües conegudes per tothom que puguin fer-se servir en la comunicació entre desconeguts. L’estat-nació, i la inevitable neteja ètnica que l’acompanya, són la causa del problema. I segurament un estat diferent en seria la solució.
© 2010 Institut Ramon Llull · Contacte · Hi col·laboren: Xarxa Vives d'Universitats Universitat de Girona


Logo Fundació Ramon Llull[L'Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i el govern de les Illes Balears que té com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió. L’IRL forma part de la Fundació Ramon Llull, fundació constituïda pel govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, L’Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes, que té la seu a Andorra]

[© Institut Ramon Llull 2010. Tots el drets reservats] [info@llull.cat] [Carrer Diputació, 279 baixos, 08007. Barcelona. Tel. +34 934 67 80 00 // Protectora 10, local 11, 07012. Palma Tel:  +34 971 72 96 67] MAPES DE SEUS I OFICINES // HORARIS