Barcelona 21, 22, 23, i 24 de juliol de 2008. Descarrega aquí el programa de les Jornades
21 de juliol

Dijous, 10 de setembre

Lloc de celebració:
Col·legi Borja Jesuïtes
Carrer Duc Alfons el Vell, 3

Veure mapa

Sessió matí
09:00
Grups de treball (sessions paral•leles)
  G1. L’ensenyament per tasques: programació, unitats i activitats
Albert Vilagrasa, EOI Barcelona - Drassanes
Marta Mas, EOI Barcelona - Drassanes
Aquesta sessió vol proporcionar les eines i els criteris perquè els assistents puguin planificar una programació i triar el material adequat per a l’elaboració d’unitats didàctiques, a partir de l’ensenyament comunicatiu per tasques. Amb aquesta finalitat, es debatrà què significa treballar per tasques, què s’ha de tenir en compte a l’hora de fer una programació i planificar una unitat didàctica, i quina seqüenciació han de tenir les activitats.

G2. Pràctiques orals (i escrites) per a la millora de les classes de català presencial: la gestió de l’aula

Montserrat Vilà, Universitat Autònoma de Barcelona
L’objectiu del grup de treball és reflexionar sobre la pròpia pràctica com a docents a l’aula de català presencial: com treure profit de qualsevol tipus d’activitat, d’unitat didàctica o de tasca que es fa a classe; què planificar i què improvisar en les activitats orals; com equilibrar la comunicació efectiva i l’atenció a les formes lingüístiques; com aconseguir la participació activa i la col•laboració entre tots els estudiants; com remuntar una sessió de classe que no té ritme. Es tracta, doncs, de posar sobre la taula possibilitats d’explotació dels materials didàctics que tenim a l’abast des del punt de vista de la gestió de l’aula i de l’aprenentatge del català oral.

G3. Preparació dels examinands per a les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana

Alfons Gregori, Universitat de Poznan

Un dels avenços més significatius en el procés de reconeixement de la llengua catalana en l’àmbit internacional ha estat la difusió i consolidació de les proves de certificació, imbricades en universitats i casals d’arreu. Per tal de contribuir a una preparació adient de l’alumnat, aquest grup de treball posarà sobre la taula l’estat de la qüestió quant a materials i metodologies, debatrà estratègies d’eficiència segons les àrees i els nivells de les proves, i proposarà vies per millorar-ne el sistema.

G4. Recursos per a la innovació docent

Enric Serra, Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Estella, Universitat Autònoma de Barcelona
L’objectiu d’aquest grup de treball és descobrir com diferents recursos lingüístics i d’altres tipus que hi ha a la xarxa poden ajudar-nos a innovar en el treball que fem amb els nostres estudiants de llengua catalana. Treballarem amb recursos que ens faciliten nous enfocaments en l’aprenentatge de llengües, com la intercomprensió, la col•laboració entre aprenents, la gestió de l’aprenentatge per part de l’estudiant o la gestió dels mateixos recursos per part del professorat.
13:30
Acte de cloenda. Lectura de textos de Baltasar Porcel
© 2009 Institut Ramon Llull · Contacte
[L'Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i el govern de les Illes Balears que té com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió. L’IRL forma part de la Fundació Ramon Llull, fundació constituïda pel govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, L’Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes, que té la seu a Andorra]