Institut Ramon LLull

About us

Management Bodies

JUNTA RECTORA

Presidència: President de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Pere Aragonès Garcia.

Vicepresidència primera: Presidenta del Govern de les Illes Balears, M. Hble. Sra. Margalida Prohens Rigo.

Vicepresidència segona: Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Excm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado,  p.d. Sr. Xavier Marcé Carol, Comissionat de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona.

Vocalia: Vuit representants de la Generalitat de Catalunya designats pel Govern a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de cultura:

 • Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Joaquim Nin i Borredà, secretari general de Recerca i Universitats, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Miquel Royo Vidal, secretari d'Acció Exterior del Govern, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari general de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Josep Vives Gràcia, director general de Promoció Cultural i Biblioteques, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya
 • Sra. Marisol López Vicente, directora general d’Innovació i Cultura Digital, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Edgar Garcia Casellas, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya Dos representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dos representants de l'Ajuntament de Barcelona

 • Sr. Esteve Caramés Boada, director de Promoció de Sectors Culturals, Ajuntament de Barcelona
 • Sra. Sara Jaurrieta Guarner, gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida, Ajuntament de Barcelona

Dos representants de l'Institut d'Estudis Catalans:

Dos representants de la Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives.

La Degana de la Institució de les Lletres Catalanes, Sra. Maria Mercè Roca i Perich.

El Director de l'Institut, amb veu sense vot, Sr. Pere Almeda i Samaranch.

Secretaria de la Junta Rectora

 • Titular: Sra. Maribel Buldó i Caballé, responsable d’assessorament jurídic i tramitació de subvencions
 • Suplent: Sra. Núria Brichfeus Garcia, responsable de convenis, contractes i tramitació de subvencions
   

CONSELL DE DIRECCIÓ

Presidència: Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura, Generalitat de Catalunya.

Vicepresidència primera: un/a representant de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Vicepresidència segona: la persona que designi l'Ajuntament de Barcelona d'entre els seus regidors.

Vocals: Set representants de la Generalitat de Catalunya designats pel Govern, a proposta de la persona titular de departament competent en matèria de cultura

 • Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari general de Cultura, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.
 • Sra. M. Victòria Girona Brumós, directora general d'Universitats, Departament de Recerca i Universitats, Generalitat de Catalunya.
 • Sr. Josep Vives Gràcia, director general de Promoció Cultural i Biblioteques, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.
 • Sr. Francesc Xavier Vila Moreno, secretari de Política Lingüística, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.
 • Sra. Marisol López Vicente, directora general d’Innovació i Cultura Digital, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.
 • Sr. Edgar Garcia Casellas, director de l'Institut Català d’Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya.
 • El Sr. Rafael Caballeria Perramon, director general de la Catalunya Exterior, Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, Generalitat de Catalunya.

Dos representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dos representants de l'Ajuntament de Barcelona.

Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans, Sra. Teresa Cabré i Castellví, presidenta, Institut d'Estudis Catalans.

Un representant de la Xarxa Vives d’Universitats, Sr. Ignasi Casadesús i Olucha, secretari executiu, Xarxa Vives d’Universitats.

La Directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Sra. Izaskun Arretxe Irigoien.

El Director de l'Institut, amb veu sense vot, Sr. Pere Almeda i Samaranch.

Secretaria del Consell de Direcció

 • Titular: Sra. Maribel Buldó i Caballé, responsable d’assessorament jurídic i tramitació de subvencions
 • Suplent: Sra. Núria Brichfeus Garcia, Responsable de convenis, contractes i tramitació de subvencions

La Direcció

Director de l’Institut Ramon Llull, Pere Almeda

 

This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".