Institut Ramon LLull

About us

Management Bodies

JUNTA RECTORA

Presidència: president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Pere Aragonès Garcia.

Vicepresidència primera: presidenta del Govern de les Illes Balears, M. Hble. Sra. Margalida Prohens Rigo, p.d. Sr. Pedro Vidal Monserrat, secretari autonòmic de Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

Vicepresidència segona: alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Excm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, p.d. Sr. Xavier Marcé Carol, Comissionat de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona.

Vicepresidència tercera: batle de l'Ajuntament de Palma, Il·lm. Sr. Jaime Martínez Llabrés.

Vocalia: Vuit representants de la Generalitat de Catalunya designats pel Govern a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de cultura:

 • Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Joaquim Nin i Borredà, secretari general de Recerca i Universitats, Generalitat de Catalunya.
 • Sr. Miquel Royo Vidal, secretari d'Acció Exterior del Govern, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari general de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Josep Vives Gràcia, director general de Promoció Cultural i Biblioteques, Generalitat de Catalunya.
 • Sr. Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya
 • Sra. Marisol López Vicente, directora general d’Innovació i Cultura Digital, Generalitat de Catalunya.
 • Sr. Edgar Garcia Casellas, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya.

Dos representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • Sr. Llorenç Perelló Rosselló, director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Govern de les Illes Balears.
 • Sr. Bartolomé Riera Tarongí, director adjunt de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Govern de les Illes Balears.

Dos representants de l'Ajuntament de Barcelona:

 • Sr. Esteve Caramés Boada, director de Programes Culturals, Ajuntament de Barcelona
 • Sra. Sara Jaurrieta Guarner, gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida, Ajuntament de Barcelona

Una persona representant de l'Ajuntament de Palma, Excm. Sr. José Javier Bonet Díaz, primer tinent de batle i Regidor de Turisme, Innovació, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal, Ajuntament de Palma.

Una persona representant de l'Institut d'Estudis Catalans, Sra. Teresa Cabré i Castellví, presidenta, Institut d'Estudis Catalans.

Una persona representant de la Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives, Sr. Oriol Amat i Sales, vicepresident I, Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives.

Una persona representant de la Institució de les Lletres Catalanes, Sra. Izaskun Arretxe Irigoien, directora, Institució de les Lletres Catalanes.

El Director de l'Institut, amb veu sense vot, Sr. Pere Almeda i Samaranch.

Secretaria de la Junta Rectora

 • Titular: Sra. Maribel Buldó i Caballé, responsable d’assessorament jurídic i tramitació de subvencions
 • Suplent: Sra. Núria Brichfeus Garcia, responsable de convenis, contractes i tramitació de subvencions

CONSELL DE DIRECCIÓ

Presidència: consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez.

Vicepresidència primera: secretari autonòmic de Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, Sr. Pedro Vidal Monserrat.

Vicepresidència segona: regidor de Cultura i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol.

Vicepresidència tercera: primer tinent d'Alcalde de Turisme, Innovació, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació municipal de l’Ajuntament de Palma, Excm. Sr. José Javier Bonet Díaz.

Vocals: vuit representants de la Generalitat de Catalunya designats del Govern, a proposta de la persona titular de departament competent en matèria de cultura.

 • Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari general de Cultura, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sra. M. Victòria Girona Brumós, directora general d'Universitats, Departament de Recerca i Universitats, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Josep Vives Gràcia, director general de Promoció Cultural i Biblioteques, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Francesc Xavier Vila Moreno, secretari de Política Lingüística, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sra. Marisol López Vicente, directora general d’Innovació i Cultura Digital, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Edgar Garcia Casellas, director de l'Institut Català d’Empreses Culturals, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Rafael Caballeria Perramon, director general de la Catalunya Exterior, Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, Generalitat de Catalunya
 • Sra. Sònia Hernández Almodóvar, directora general del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya

Dos representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • Sr. Llorenç Perelló Rosselló, director de l’Institut d'Estudis Baleàrics, Govern de les Illes Balears
 • Sr. Bartolomé Riera Tarongí, director adjunt de l’Institut d'Estudis Baleàrics, Govern de les Illes Balears

Dos representants de l'Ajuntament de Barcelona.

 • Sra. Sara Jaurrieta Guarner, gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida, Ajuntament de Barcelona
 • Sr. Esteve Caramés Boada, director de Programes Culturals, Ajuntament de Barcelona

Una persona representant de l’Ajuntament de Palma, Sr. Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Arts visuals, Ajuntament de Palma.

Una persona representant de l'Institut d'Estudis Catalans, Sra. Teresa Cabré i Castellví, presidenta, Institut d'Estudis Catalans.

Una persona representant de la Xarxa Vives d’Universitats, Sr. Ignasi Casadesús i Olucha, secretari executiu, Xarxa Vives d’Universitats.

Un representant de la Institució de les Lletres Catalanes, Sra. Izaskun Arretxe Irigoien, directora, Institut de les Lletres Catalanes.

El Director de l'Institut, amb veu sense vot, Sr. Pere Almeda i Samaranch

Secretaria del Consell de Direcció:

 • Titular: Sra. Maribel Buldó i Caballé, responsable d’assessorament jurídic i tramitació de subvencions de l’Institut Ramon Llull
 • Suplent: Sra. Núria Brichfeus Garcia, responsable de convenis, contractes i tramitació de subvencions de l’Institut Ramon Llull

 

La Direcció

Director de l’Institut Ramon Llull, Pere Almeda

 

This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".