Institut Ramon LLull

About us

Management Bodies

JUNTA RECTORA

Presidència: President de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Pere Aragonès Garcia,

Vicepresidència primera: Presidenta del Govern de les Illes Balears, M. Hble. Sra. Francesca Lluc Armengol i Socias                 

Vicepresidència segona: Alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, Excma. Sra. Sra. Ada Colau Ballano

Vocalia: Vuit representants de la Generalitat de Catalunya designats pel Govern a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de cultura

 • Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Joaquim Nin i Borredà, secretari general de Recerca i Universitats, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Miquel Royo Vidal, secretari d'Acció Exterior del Govern, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari general de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Josep Vives Gràcia, director general de Promoció Cultural i Biblioteques, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya
 • Sra. Marisol López Vicente, directora general d’Innovació i Cultura Digital, Generalitat de Catalunya
 • Sr. Edgar Garcia Casellas, director de l'Institut Català d’Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya

Dos representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Sra. Catalina Solivellas Rotger, directora general de Cultura, Govern de les Illes Balears
 • Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet, secretari Autonòmic d'Universitats, Recerca i Política Lingüística, Govern de les Illes Balears

Dos representants de l'Ajuntament de Barcelona

 • Sr. Esteve Caramés Boada, director de Programes Culturals, Ajuntament de Barcelona
 • Sra. Marta Clari Padrós, gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Ajuntament de Barcelona

Dos representants de l'Institut d'Estudis Catalans

 • Sra. Teresa Cabré i Castellví, presidenta, Institut d'Estudis Catalans
 • Sra. Maria Corominas i Piulats, vicepresidenta, Institut d'Estudis Catalans

Dos representants de la Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives

 • Sra. Maria Vicenta Mestre Escrivà, presidenta de la Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives

 • Sr. Jordi Montaña Matosas, vicepresident I

La Degana de la Institució de les Lletres Catalanes, Maria Mercè Roca i Perich.

El Director de l'Institut, amb veu sense vot, Pere Almeda i Samaranch.

Secretaria de la Junta Rectora

Titular: Sra. Maribel Buldó i Caballé, responsable d’assessorament jurídic i tramitació de subvencions

Suplent: Sra. Núria Brichfeus Garcia, Responsable de convenis, contractes i tramitació de subvencions

CONSELL DE DIRECCIÓ

Presidència: Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura, Generalitat de Catalunya

Vicepresidència primera: Miquel Company i Pons, conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Govern de les Illes Balears

Vicepresidència segona: Sr. Jordi Martí Grau, Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

Vocals: Set representants de la Generalitat de Catalunya designats pel Govern, a proposta de la persona titular de departament competent en matèria de cultura

 • Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari general de Cultura, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya            
 • Sra. M. Victòria Girona Brumós, directora general d'Universitats, Departament de Recerca i Universitats, Generalitat de Catalunya 
 • Sr. Josep Vives Gràcia, director general de Promoció Cultural i Biblioteques, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya 
 • Sr. Francesc Xavier Vila Moreno, secretari de Política Lingüística, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya   
 • Sra. Marisol López Vicente, directora general d’Innovació i Cultura Digital, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya            
 • Sr. Edgar Garcia Casellas, director de l'Institut Català d’Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya
 • Sra. Anna Dotor Casals, directora general de l'Acció Exterior, Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, Generalitat de Catalunya .

Dos representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Sra. Catalina Solivellas Rotger, directora general de Cultura, Govern de les Illes Balears
 • Sra. Beatriu Defior Barcons, directora general de Política Lingüística, Govern de les Illes Balears

Dos representants de l'Ajuntament de Barcelona

 • Sr. Esteve Caramés Boada, director de Programes Culturals
 • Sra. Marta Clari Padrós, gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans, Sra. Teresa Cabré i Castellví, presidenta, Institut d'Estudis Catalans

Un representant de la Xarxa Vives d’Universitats, Sr. Ignasi Casadesús i Olucha, secretari executiu, Xarxa Vives d’Universitats

La Directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Sra. Izaskun Arretxe Irigoien

El Director de l'Institut, amb veu sense vot, Pere Almeda i Samaranch.

Secretaria del Consell de Direcció

Titular: Sra. Maribel Buldó i Caballé, responsable d’assessorament jurídic i tramitació de subvencions

Suplent: Sra. Núria Brichfeus Garcia, Responsable de convenis, contractes i tramitació de subvencions

La Direcció

Director de l’Institut Ramon Llull, Pere Almeda

 

This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".