Institut Ramon LLull

Specialist Courses

Institut Ramon Llull 

Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya

Universitat Oberta de Catalunya

Oferta formativa vigent:

Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-italià)

L’Institut Ramon Llull, en col·laboració amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, organitza el Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-italià) amb l’objectiu de fomentar la formació de traductors literaris del català a l’italià i d’ampliar la xarxa de traductors literaris del català.

El curs proporciona formació teòrica i pràctica a l’entorn de la traducció literària. Consta de dues parts: un mòdul teòric en modalitat en línia, que s’impartirà entre setembre del 2021 i maig de 2022, i un taller de traducció literària en modalitat presencial, que tindrà lloc a Barcelona el setembre de 2022.

Destinataris

El Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-italià) s’adreça a estudiants i exestudiants de llengua i cultura catalanes de les universitats de l’exterior preferentment que tinguin com a llengua materna l’italià.

Nombre de places: 12

Objectius

 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics de traducció literària
 • Aprofundir en el domini teòric i pràctic de la llengua catalana com a llengua de treball
 • Conèixer les bases de la lingüística aplicada a la traducció
 • Saber analitzar aspectes culturals vinculats als textos de sortida i arribada
 • Conèixer els recursos en línia aplicats a la traducció
 • Conèixer el món editorial català i italià

Continguts

1) Mòdul teoricopràctic. Modalitat en línia

Durada: 2 semestres (del 22 de de setembre al 22 de desembre de 2021 i de febrer a maig de 2022)

Crèdits: 12 crèdits ECTS

Nivell mínim de llengua catalana: B2

Assignatures (setembre-desembre de 2021) Universitat Oberta de Catalunya

 • Llengua catalana: estructura i ús (3 ECTS) . S’aprofundirà i es consolidarà el coneixement de la llengua i la gramàtica catalanes. S'abordarà la descripció de la llengua segons els diferents nivells d'anàlisi gramatical.
 • Estudis culturals catalans (3 ECTS) . S'adquiriran coneixements i es reflexionarà sobre la cultura catalana en un sentit ampli, més enllà dels estudis tradicionals basats en la llengua i la literatura.

Assignatures (febrer-maig de 2022. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

 • Traducció, literatura i cultura (català) (3 ECTS). S’exposaran els principals corrents estètics i literaris catalans en relació amb els europeus des del Romanticisme fins a l’actualitat i les obres i els autors més rellevants. S’analitzaran les teories traductològiques les traduccions i els traductors principals al català en els segles XIX i XX i la seva recepció en la cultura catalana.
 • Teoria i pràctica de la traducció català-italià (3 ECTS). S’exposaran conceptes i estratègies per resoldre els problemes de la traducció inversa. Es reflexionarà i debatrà sobre els problemes i les solucions d’aquest tipus de traducció amb exercicis pràctics i traduccions.

2) Taller de traducció literària. Modalitat presencial

Durada: 30 hores

Dates: setembre de 2022 (dates per determinar)

Crèdits: 3 crèdits ECTS

Lloc: Institut Ramon Llull, Barcelona

Continguts:

 • Taller de traducció de textos (20 hores)
 • Sessió sobre recursos per a la traducció
 • Sessió sobre el món editorial
 • Visites a editorials i agències literàries

Per al taller, caldrà que cada estudiant porti el seu ordinador.

SELECCIÓ DELS ESTUDIANTS

La selecció dels estudiants es farà d’acord amb els criteris següents:

 • Tenir com a llengua materna l’italià. Valoració: fins a 1 punt
 • Tenir un coneixement i un domini de la llengua catalana equivalent, com a mínim, al nivell B2. Valoració: fins a 2 punts
 • Ser (o haver estat) estudiant de llengua i literatura catalanes en una universitat de fora del domini lingüístic de la llengua catalana. Valoració: fins a 2 punts
 • Cursar (o haver cursat) un itinerari curricular o de recerca vinculats a la llengua i la literatura o a la traducció. Valoració: fins a 1 punt
 • Disposar d’experiència en l’àmbit de la traducció. Valoració: fins a 1 punt
 • Motius pels quals la persona interessada vol participar en el curs, expressats a la carta de motivació. Valoració: fins a 3 punts

La puntuació màxima que es pot assolir és de 10 punts.

Matrícula

S’ALLARGA EL TERMINI FINS AL 30 DE MAIG!

Les persones interessades hauran de fer una sol·licitud segons aquest tràmit , del 12 al 24 de maig del 2021.

Les persones seleccionades rebran un correu electrònic amb la confirmació que han estat admeses, a partir del 17 de juny de 2021.

L’Institut Ramon Llull es farà càrrec del cost de la matrícula de les assignatures del Mòdul Teoricopràctic i del Taller presencial, així com de l’allotjament a Barcelona. Els participants hauran d’assumir les despeses del desplaçament a Barcelona i de manutenció.

Per a la matrícula al Mòdul Teoricopràctic, els estudiants seran donats d’alta a les plataformes virtuals de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya.

Per a més informació adreceu-vos a gestape@llull.cat

 

Reconeixement acadèmic

Els estudiants que hagin superat el Mòdul Teoricopràctic i hagin assistit al 90% de les sessions del Taller de traducció obtindran un certificat d’especialització de 15 ECTS.

Els estudiants hauran de cursar obligatòriament el Mòdul teoricopràctic en línia i el Taller de traducció literària presencial.

Amb la col·laboració de:

Universitat Oberta de Catalunya               Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya

Edicions anteriors

2019

Curs d'especialització en estudis catalans: traducció literària (català-francès)

En col·laboració amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, organitza el Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-francès) amb l’objectiu de fomentar la formació de traductors literaris del català al francès i d’ampliar la xarxa de traductors literaris del català

  2018

  Seminari de traducció literària del català a l’italià

  En col·laboració amb la Universitat Suor Orsola Benincasa de Nàpols. Formació teòrica i pràctica amb l’objectiu de fomentar la formació de traductors literaris del català a l’italià i d’ampliar la xarxa de traductors literaris del català.

  Curs d'especialització en estudis catalans: traducció literària (català-alemany)

  En col·laboració amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, organitza el Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-alemany) amb l’objectiu de fomentar la formació de traductors literaris del català a l’alemany i d’ampliar la xarxa de traductors literaris del català

   2017

   Seminari de traducció literària del català a l’italià

   En col·laboració amb la Universitat de Bolonya. Formació teòrica i pràctica, acompanyada d’un programa de pràctiques de gestió cultural en el marc de la Fira del Llibre Infantil de Bolonya, en què la cultura catalana va ser convidada d’honor.

    2016

    Seminari de traducció literària. Teoria i pràctica de la traducció català-polonès

    En col·laboració amb la Universitat Jaguelónica de Cracòvia i la Universitat Adam Mickiewicza de Poznan. Formació teòrica i pràctica, acompanyada d’un programa de pràctiques de gestió cultural en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Varsòvia, en què la literatura catalana i Barcelona van ser les convidades d’honor.

    I Seminari de traducció literària per a joves russoparlants

    En col·laboració amb la Universitat Estatal Lomonóssov de Moscou. Formació teòrica i pràctica.

    2015

    Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària

    En col·laboració amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya. Formació teòrica i pràctica, acompanyada d’un taller presencial de traducció literària que va tenir lloc a Barcelona.

     Logo Institut Ramon Llull
    • A consortium of:

    • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

    This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".