Institut Ramon LLull

Ofertes de treball

Oferta pública d'estabilització

 

Aprovació de l'oferta pública

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, d'aprovació de l'oferta pública d'estabilització del Consorci Institut Ramon Llull (DOGC núm. 8678, de 30 de maig de 2022

 

 

Altres anuncis 

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, relativa a la publicitat de l’oferta pública d’estabilització del Consorci Institut Ramon Llull (BOIB núm. 69, 28 de maig de 2022)

ANUNCI Resolució de 24 de maig de 2022, relativa a la publicitat de l'oferta pública d'estabilització del Consorci Institut Ramon Llull (Gaseta Municipal, 1.6.2022)

Convocatòries

Altres anuncis (BOIB i Gaseta)

  • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, d’anunci de convocatòries dels processos d’estabilització del Consorci Institut Ramon Llull (BOIB)
  • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, d’anunci de convocatòries dels processos d’estabilització del Consorci Institut Ramon Llull (Gaseta)

Convocatòria del procés d’estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, de convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, del Consorci Institut Ramon Llull (DOGC)

  • Bases comunes de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, del Consorci Institut Ramon Llull 
  • Bases específiques de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, del Consorci Institut Ramon Llull 

Resolució de 10 de febrer de 2023, per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria del sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la provisió de determinats llocs de treball en règim de contracte laboral fix, del Consorci Institut Ramon Llull.

DOGC

E-tauler

E-tauler. Correcció d'errades

 

Resolució de 27 de març de 2023, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria del sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la provisió de determinats llocs de treball en règim de contracte laboral fix, del Consorci Institut Ramon Llull.

DOGC

E-tauler

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, relatiu a la realització de l’entrevista curricular de determinats llocs de treball de la convocatòria del sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, aprovada per resolució del Consorci Institut Ramon Llull.

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, relatiu a la valoració provisional de mèrits de la convocatòria del sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, aprovada per resolució de la Direcció del Consorci Institut Ramon Llull de data 15 de desembre de 2022 (DOGC núm- 8816, de 20.12.2022)

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, relatiu a la realització de l'exercici de coneixements de llengua catalana del sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, aprovat per Resolució del director del Consorci Institut Ramon Llull de data 15 de desembre de 2022

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb determinats llocs de treball del Consorci Institut Ramon Llull (resolució de la Direcció del Consorci de data 15 de desembre de 2022 (DOGC núm. 8816, de 20.12.2022)

Resolució de 21 de juliol de 2023, per la qual es declaren les persones que han superat el procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb determinats llocs de treball del Consorci Institut Ramon Llull

Convocatòria del procés d’estabilització mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, de convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, del Consorci Institut Ramon Llull (DOGC)

  • Bases de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, del Consorci Institut Ramon Llull 

Resolució de 10 de febrer de 2023, per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, del Consorci Institut Ramon Llull.

DOGC

E-tauler 

Resolució de 27 de març de 2023, per la qual s’aprova la llista definitiva persones admeses i excloses
a la convocatòria del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, del
Consorci Institut Ramon Llull.

DOGC

E-tauler

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, relatiu a la realització de l’exercici 1 de la fase d’oposició de la convocatòria del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, del Consorci Institut Ramon Llull.

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, relatiu a la publicació dels resultats de la fase d’oposició i de la puntuació provisional de mèrits de la convocatòria del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, relatiu a la publicació dels resultats de la fase d’oposició i de la puntuació definitiva de mèrits de la convocatòria del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2023, per la qual es declaren les persones que han superat el procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb determinats llocs de treball del Consorci Institut Ramon Llull

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"