Institut Ramon LLull

Estades lingüístiques en territoris de parla catalana

Estada d’estiu a València (AVL – IRL)

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut Ramon Llull organitzen durant el mes de juliol una estada lingüística adreçada a estudiants de català/valencià de les universitats i altres centres docents de l’exterior. Aquest programa és una bona opció per a totes aquelles persones que vulguin aprofitar l’estiu per millorar els seus coneixements de llengua i conèixer la ciutat de València.

L’Estada lingüística d’estiu a València combina cursos de llengua i cultura amb un programa d’activitats culturals i de lleure.

DATES I HORARI

València: del 7 al 20 de juliol de 2024

 

DESTINATARIS

Estudiants d’universitats i altres centres amb docència d’estudis catalans de l’exterior.

REQUISITS DE LES PERSONES INTERESSADES

Cursar o haver cursat un mínim de 100 hores d’estudis de llengua catalana en qualsevol universitat o centre de fora del domini lingüístic.

NOMBRE DE PLACES

30 (10 places són reservades a alumnes provinents d’universitats cofinançades per la Generalitat Valenciana).

CONTINGUT

Cursos de llengua

 • Nivell elemental (B1 MECR)
 • Nivell intermedi (B2 MECR)

27 hores de classe amb professorat especialitzat

Curs de cultura

7 hores sobre aspectes d’urbanisme, gastronomia, literatura, cinema i televisió, música i arts plàstiques.

Activitats culturals

24 hores de visita a localitats històriques, monuments, paratges naturals, sales de cinema i/o espectacles.

Sol·licitud d’inscripció (del 3 al 29 d’abril de 2024)

Les persones interessades han d'omplir la sol·licitud d'inscripció que trobaran a la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull (https://www.llull.cat/catala/seu_e/tramits_estades.cfm)

Un cop enviada la sol·licitud d'inscripció per part de la persona interessada, el/la seu/va professor/a de llengua catalana rebrà automàticament un missatge amb un enllaç a un formulari electrònic que haurà d'omplir amb la informació següent.

- Que la persona sol·licitant cursa o ha cursat estudis de llengua (català/valencià) a l'exterior. El formulari també ha d'incloure una valoració del grau d'aprofitament de l'estudiant en relació amb la llengua catalana.

La sol·licitud d’inscripció estarà completada quan el/la professor/a hagi omplert el formulari electrònic amb la informació esmentada, moment en què la persona sol·licitant rebrà un missatge electrònic de confirmació. El termini per fer-ho serà del 3 d’abril al 2 de maig de 2024, de manera que el professorat comptarà amb uns dies més per realitzar aquest tràmit respecte al termini de sol·licitud dels estudiants. No es considerarà vàlida cap sol·licitud sense aquesta informació.

Les persones que no compleixin els requisits d'admissió o trametin la sol·licitud d'inscripció fora de termini seran excloses del procés de selecció. Es consideraran fora de termini aquelles sol·licituds dels estudiants que tinguin registre d'entrada a l'Institut Ramon Llull una data posterior al 29 d’abril de 2024, i els informes del professorat amb registre d'entrada a l'Institut Ramon Llull amb una data posterior al 2 de maig de 2024.

SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS

Es crearà una comissió formada per representants de l’AVL i l’IRL per a l'avaluació de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris de valoració següents:

1. Que la persona sol·licitant no haja participat en l’edició del 2023 a l’Estada lingüística d’estiu a València, al Campus Universitari de la Llengua Catalana o a l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears. Valoració: fins a 1 punt                       

2. Que la persona sol·licitant estiga en possessió d’algun dels certificats de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull o del Govern d’Andorra. Valoració: fins a 1 punt.

3. Motius pels quals la persona sol·licitant aprèn català/valencià. Valoració: fins a 4 punts.

4. Grau d'aprofitament del curs o cursos de català/valencià en què la persona sol·licitant estiga o haja estat matriculada en universitats de l’exterior. Valoració: fins a 4 punts.

S’estableix una limitació en la participació a l’Estada lingüística d’estiu a València d’un màxim de tres persones d’una mateixa universitat, considerant el criteri preferent del grau d’aprofitament del curs o cursos en què les persones interessades estiguen o hi hagen estat matriculades. Aquesta limitació no s’aplica en el cas de les places reservades a alumnes provinents d’universitats cofinançades per la Generalitat Valenciana.

En cas d’empat, prevaldrà el fet de no haver participat mai en les estades lingüístiques organitzades o coorganitzades per l’IRL. En el supòsit que no es desfés l’empat, en última instància, s’aplicarà el criteri d’ordre d’arribada de les sol·licituds de participació.

En el cas que el nombre de sol·licituds seleccionades d’acord amb els criteris de valoració no arribe a 30, es podran seleccionar més de tres persones d’una mateixa universitat. En cap cas el nombre total de persones seleccionades per a participar a l’Estada lingüística d’estiu a València podrà superar les 30 places.

A partir del dia 15 de maig, les persones interessades podran consultar si han estat seleccionades al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Les persones que complisquen els requisits d’admissió, però que no hagen estat seleccionades en primera instància passaran a formar part d’una llista de reserva.

Inscripció (del 15 al 23 de maig de 2024)

 

Les persones seleccionades per participar a l’Estada lingüística d’estiu a València hauran de confirmar la inscripció adreçant un missatge a infollengua@llull.cat. No es considerarà vàlida cap inscripció si no se n’ha fet la confirmació.

En el cas que algun dels seleccionats renunciï a la seva plaça, les persones que són a la llista de reserva podran inscriure’s a l’Estada lingüística d’estiu a València entre el 30 de maig i el 6 de juny.

Si alguna persona inscrita renuncia a participar a l’Estada lingüística d’estiu a València haurà de comunicar-ho a l’Institut Ramon Llull abans del 15 de juny. Si ho fa amb posterioritat a aquesta data i no té una causa que ho justifiqui (problemes de salut, afers acadèmics o laborals), no podrà sol·licitar de participar-hi en les dues edicions següents.

En ambdós casos les places vacants s’oferiran a les persones que són a la llista de reserva, d’acord amb la puntuació obtinguda en l’avaluació de les sol·licituds presentades.

La inscripció inclou:

 • Curs de llengua i cultura
 • Material didàctic
 • Activitats culturals
 • Allotjament en règim de pensió completa
 • Assegurança (cobreix totes les activitats docents, culturals i de lleure que apareguin citades expressament al programa de l’Estada lingüística d’estiu a València)

Els ciutadans europeus han d’estar en possessió de l’assegurança sanitària europea.

Per a més informació sobre l’Estada lingüística d’estiu a València consulteu el web (www.llull.cat) o bé adreceu-vos a l’Institut Ramon Llull (infollengua@llull.cat).

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"