Institut Ramon LLull

Estades lingüístiques en territoris de parla catalana

Estada lingüística d'estiu a les Illes Balears

L’Institut Ramon Llull, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, organitza durant el mes de setembre una estada lingüística adreçada a estudiants de català de les universitats i altres centres docents de l’exterior. Una bona opció per a totes aquelles persones que vulguin aprofitar l’estiu per millorar els seus coneixements de llengua catalana i conèixer la ciutat de Palma i l’illa de Mallorca.

L’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears combina cursos de llengua i cultura catalanes amb un programa d’activitats culturals i de lleure vinculades al turisme cultural de l’illa.

DATES I HORARI

Palma (Illes Balears): de l’1 al 13 de setembre de 2024

DESTINATARIS

Estudiants de les universitats i altres centres amb docència d’estudis catalans de l’exterior.

CONTINGUT

Cursos de llengua

 • Nivell elemental (B1 MECR)
 • Nivell intermedi (B2 MECR)

30 hores de classe amb professorat especialitzat

Curs de cultura

10 hores sobre aspectes relacionats amb el patrimoni cultural de l’illa per tal que els estudiants puguin conèixer aspectes de la història, la literatura, l’art i l’entorn de Mallorca.

Activitats culturals

Les tardes i el cap de setmana es dedicaran a conèixer la ciutat de Palma i l’illa de Mallorca.

REQUISITS DE LES PERSONES INTERESSADES

Cursar o haver cursat un mínim de 100 hores d’estudis de llengua catalana en qualsevol universitat o centre de fora del domini lingüístic.

 

NOMBRE DE PLACES

30

Sol·licitud d’inscripció (del 3 al 29 d’abril de 2024)

Les persones interessades han d'omplir la sol·licitud d'inscripció que trobaran a la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Un cop enviada la sol·licitud d'inscripció per part de la persona interessada, el/la seu/va professor/a de llengua catalana rebrà automàticament un missatge amb un enllaç a un formulari electrònic que haurà d'omplir amb la informació següent.

- Que la persona sol·licitant cursa o ha cursat estudis de llengua catalana a l'exterior. El formulari també ha d'incloure una valoració del grau d'aprofitament de l'estudiant en relació amb la llengua catalana.

La sol·licitud d’inscripció estarà completada quan el/la professor/a hagi omplert el formulari electrònic amb la informació esmentada, moment en què la persona sol·licitant rebrà un missatge electrònic de confirmació. El termini per fer-ho serà el 2 de maig de 2024, de manera que el professorat comptarà amb uns dies més per realitzar aquest tràmit respecte al termini de sol·licitud dels estudiants. No es considerarà vàlida cap sol·licitud sense aquesta informació.

Les persones que no compleixin els requisits d'admissió o trametin la sol·licitud d'inscripció fora de termini seran excloses del procés de selecció. Es consideraran fora de termini aquelles sol·licituds dels estudiants que tinguin registre d'entrada a l'Institut Ramon Llull una data posterior al 29 d’abril de 2024, i els informes del professorat amb registre d'entrada a l'Institut Ramon Llull amb una data posterior al 2 de maig de 2024.

SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS

L’Institut Ramon Llull crearà una comissió per a l'avaluació de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris de valoració següents:

1. Que la persona sol·licitant no hagi participat en l’edició del 2023 a l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears, a l’Estada lingüística d’estiu a València, o al Campus Universitari de la Llengua Catalana. Valoració: fins a 1 punt   

2. Que la persona sol·licitant estigui en possessió d’algun dels certificats de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull  o del Govern d’Andorra. Valoració: fins a 1 punt.

3. Motius pels quals la persona sol·licitant aprèn català. Valoració: fins a 4 punts.

4. Grau d'aprofitament del curs o cursos de llengua catalana en què la persona sol·licitant estigui o hagi estat matriculada en universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana. Valoració: fins a 4 punts.

S’estableix una limitació en la participació a l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears d’un màxim de tres persones d’una mateixa universitat, considerant el criteri preferent del grau d’aprofitament del curs o cursos en què les persones interessades estiguin o hi hagin estat matriculades.

En cas d’empat, prevaldrà el fet de no haver participat mai en les estades lingüístiques organitzades o coorganitzades per l’IRL. En el supòsit que no es desfés l’empat, en última instància, s’aplicarà el criteri d’ordre d’arribada de les sol·licituds de participació.

En el cas que el nombre de sol·licituds seleccionades d’acord amb els criteris de valoració no arribi a 30, es podran seleccionar més de tres persones d’una mateixa universitat  En cap cas el nombre total de persones seleccionades per a participar a l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears podrà superar les 30 places.

A partir del dia 15 de maig, les persones interessades podran consultar si han estat seleccionades al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Les persones que compleixin els requisits d’admissió, però que no hagin estat seleccionades en primera instància passaran a formar part d’una llista de reserva.

Inscripció (del 15 al 23 de maig de 2024)

Les persones seleccionades per participar a l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears hauran de confirmar la inscripció adreçant un missatge a infollengua@llull.cat. No es considerarà vàlida cap inscripció si no se n’ha fet la confirmació.

En el cas que algun dels seleccionats renunciï a la seva plaça, les persones que són a la llista de reserva podran inscriure’s a l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears. El termini d’aquest nou període d’inscripció és del 30 de maig al 6 de juny.

Si alguna persona inscrita renuncia a participar a l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears haurà de comunicar-ho a l’Institut Ramon Llull abans del 15 de juny. Si ho fa amb posterioritat a aquesta data, i no té una causa que ho justifiqui (problemes de salut, afers acadèmics o laborals), no podrà sol·licitar de participar-hi en les dues edicions següents.

En ambdós casos les places vacants s’oferiran a les persones que són a la llista de reserva, d’acord amb la puntuació obtinguda en l’avaluació de les sol·licituds presentades.

La inscripció inclou:

 • Curs de llengua i cultura
 • Material didàctic
 • Activitats culturals
 • Allotjament en règim de mitja pensió (inclou els dinars , tret del cap de setmana del 7 i 8 de setembre)
 • Assegurança (cobreix totes les activitats docents, culturals i de lleure que apareguin citades expressament al programa de l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears

Els ciutadans europeus han d’estar en possessió de l’assegurança sanitària europea.

Per a més informació sobre l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears consulteu el web (www.llull.cat) o bé adreceu-vos a l’Institut Ramon Llull (infollengua@llull.cat).

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"