Institut Ramon LLull

Estades lingüístiques en territoris de parla catalana

Estada virtual als territoris de parla catalana

Objectiu

L’Estada virtual als territoris de parla catalana ofereix la possibilitat de seguir un curs d’expressió oral als estudiants de la XarxaLlull que no es poden desplaçar a territoris de parla catalana al llarg de l’estiu.

DATES I HORARI

Durada: de l’1 al 5 de juliol de 2024

Horari: de 15 a 19.30 h (horari CET)

DESTINATARIS

Qualsevol estudiant universitari no catalanoparlant de les universitats de l’exterior que vulgui millorar els seus coneixements de llengua catalana. Als participants se’ls lliurarà un certificat d’assistència i aprofitament, sempre que hagin estat present a un 90 % de les classes.

Contingut

Curs de llengua catalana que prioritzarà la pràctica de l’expressió oral.

  • Nivell elemental (B1 MECR)
  • Nivell intermedi (B2 MECR)

15 hores de classe amb professorat especialitzat

7,5 hores sobre aspectes culturals dels territoris de parla catalana

REQUISITS DE LES PERSONES INTERESSADES

  • Cursar o haver cursat un mínim de 50 hores d’estudis de llengua catalana en qualsevol universitat de fora del domini lingüístic.
  • Tenir un coneixement i un domini bàsics de català oral

NOMBRE DE PLACES

20

Sol·licitud d’inscripció (del 3 al 29 d’abril de 2024)

Les persones interessades han d'omplir la sol·licitud d'inscripció que trobaran a la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull 

Un cop enviada la sol·licitud d'inscripció per part de la persona interessada, el/la seu/va professor/a de llengua catalana rebrà automàticament un missatge amb un enllaç a un formulari electrònic que haurà d'omplir amb la informació següent.

- Que la persona sol·licitant cursa o ha cursat estudis de llengua catalana a l'exterior i que té un coneixement i un domini bàsics de català oral. El formulari també ha d'incloure una valoració del grau d'aprofitament de l'estudiant en relació amb la llengua catalana.

La sol·licitud d’inscripció estarà completada quan el/la professor/a hagi omplert el formulari electrònic amb la informació esmentada, moment en què la persona sol·licitant rebrà un missatge electrònic de confirmació. El termini per fer-ho serà del 3 d’abril  al 2 de maig 2024, de manera que el professorat comptarà amb uns dies més per realitzar aquest tràmit respecte al termini de sol·licitud dels estudiants. No es considerarà vàlida cap sol·licitud sense aquesta informació.

Les persones que no compleixin els requisits d'admissió o trametin la sol·licitud d'inscripció fora de termini seran excloses del procés de selecció. Es consideraran fora de termini aquelles sol·licituds dels estudiants que tinguin registre d'entrada a l'Institut Ramon Llull una data posterior al 29 d’abril de 2024, i els informes del professorat amb registre d'entrada a l'Institut Ramon Llull amb una data posterior al 2 de maig de 2024.

SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS

L’Institut Ramon Llull crearà una comissió per avaluar les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris de valoració següents:

1. Que la persona sol·licitant estigui en possessió d’algun dels certificats de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull o del Govern d’Andorra. Valoració: fins a 1 punt.

2. Motius pels quals la persona sol·licitant aprèn català. Valoració: fins a 4 punts.

3. Grau d'aprofitament del curs o cursos de llengua catalana en què la persona sol·licitant estigui o hagi estat matriculada en universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana. Valoració: fins a  4 punts.

 S’estableix una limitació en la participació a l’Estada virtual als territoris de parla catalana d’un màxim de tres persones d’una mateixa universitat, considerant el criteri preferent del grau d’aprofitament del curs o cursos en què les persones interessades estiguin o hi hagin estat matriculades.

 En cas d’empat, prevaldrà el fet de no haver participat mai en les estades lingüístiques virtuals organitzades o coorganitzades per l’IRL. En el supòsit que no es desfés l’empat, en última instància, s’aplicarà el criteri d’ordre d’arribada de les sol·licituds de participació.

 En el cas que el nombre de sol·licituds seleccionades d’acord amb els criteris de valoració no arribi a 20, es podran seleccionar més de 3 persones d’una mateixa universitat. En cap cas el nombre total de persones seleccionades per a participar a l’Estada podrà superar les 20 places.

A partir del dia 15 de maig,  les persones interessades podran consultar si han estat seleccionades al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Les persones que compleixin els requisits d’admissió, però que no hagin estat seleccionades en primera instància passaran a formar part d’una llista de reserva.

Inscripció (del 15 al 23 de maig de 2024)

Les persones seleccionades per participar a l’Estada virtual als territoris de parla catalana  hauran de confirmar la inscripció adreçant un missatge a infollengua@llull.cat. No es considerarà vàlida cap inscripció si no se n’ha fet la confirmació.

En el cas que algun dels seleccionats renunciï a la seva plaça, les persones que són a la llista de reserva podran inscriure’s a l’Estada. El termini d’aquest nou període d’inscripció és del 30 de maig al 6 de juny.

Si alguna persona inscrita renuncia a participar a l’Estada virtual als territoris de parla catalana haurà de comunicar-ho a l’Institut Ramon Llull abans del 15 de juny. Si ho fa amb posterioritat a aquesta data, i no té una causa que ho justifiqui (problemes de salut, afers acadèmics o laborals), no podrà sol·licitar de participar-hi en les dues edicions següents. 

En ambdós casos les places vacants s’oferiran a les persones que són a la llista de reserva, d’acord amb la puntuació obtinguda en l’avaluació de les sol·licituds presentades.

Per a més informació sobre el l’Estada virtual als territoris de parla catalana consulteu els webs www.llull.cat o www.cultura.ad; o bé adreceu-vos a l’Institut Ramon Llull

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"