español | english      
Lugares como poemas, logo logo llull
 
INFORMACIÓ GENERAL
   INTRODUCCIÓ
   TURISME
MAPA CULTURAL
   LA CULTURA A CATALUNYA
   XIFRES CULTURALS
LA LLENGUA
   EL CATALÀ
   HISTÒRIA DEL CATALÀ
   EL CATALÀ A EUROPA
   LECTORATS
   ENLLAÇOS
Catalunya> Informació general > Introducció
 
 
 

Catalunya és un país petit en dimensions, però gran i valuós per la seva història de més de mil anys, amb una cultura i una llengua pròpies que n'han anat configurant la personalitat. Ocupa una superfície de 31.930 km2, és a dir, és una mica més petita que els Països Baixos i una mica més gran que Bèlgica i té una població de 6 milions de persones.

Limita a l'est amb el Mediterrani, al nord amb França i Andorra, i a l'oest i al sud amb les comunitats autònomes d'Aragó i València. Aquesta situació estratègica ha afavorit una relació molt intensa amb la resta de països mediterranis i amb l'Europa continental.

Besalú Costa Brava Diables Poblet

De relleu molt divers, amb alternància de planures i zones muntanyenques, té una gran diversitat d'hàbitats bioclimàtics.

La història, la llengua i una tradició cultural, política i jurídica diferenciada han configurat la personalitat del país i de la gent. En aquests moments, forma una comunitat autònoma dins d'Espanya, amb una institució pròpia de govern que és la Generalitat.

Barcelona és la capital de Catalunya i una de les grans ciutats del Mediterrani i, amb la seva àrea metropolitana, concentra pràcticament la meitat de la població.

Administrativament, se superposen la divisió estatal en províncies (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona)i la divisió de l'Administració catalana en 41 comarques. Les comarques catalanes, de caràcter i densitat demogràfica molt diversos i delimitades segons criteris geogràfics i històrics, generalment estan aglomerades a l'entorn d'una població que actua com a centre de serveis i es regeixen mitjançant consells comarcals.

Catalunya és un país de recursos naturals limitats que deu la seva prosperitat a la seva situació estratègica. Actualment, el sector primari és gairebé testimonial -amb prou feines representa el 3% de la força de treball -, mentre que el sector secundari té els punts forts a la indústria de l'automòbil i els accessoris i a la indústria química, encara que es manté la llarga tradició tèxtil i cada vegada és més gran la inversió en la fabricació d'electrodomèstics i de material informàtic i telemàtic de darrera generació. Les arts gràfiques i la indústria editorial constitueixen un sector decisiu dins de la indústria catalana, així com també la construcció, el creixement de la qual està directament relacionat amb el desenvolupament turístic.

En relació al sector terciari, el principal pel que fa a la configuració del PIB i a l'ocupació, destaquen el turisme i els serveis relacionats, així com el gran nombre d'empreses vinculades a la publicitat, l'explotació de les noves tecnologies i la creació de continguts per a Internet.

 Lugares como Poemas. Creación catalana en Chile © Institut Ramon Llull 2005 | Contacte | Mapa web       Amb la col·laboració de: