Barcelona 21, 22, 23, i 24 de juliol de 2008. Descarrega aquí el programa de les Jornades
21 de juliol
Dilluns, 23 de juliol
Jornada de treball

Lloc de celebració:
Hotel Barceló Atenea Mar
Passeig Garcia Fària 37-47
08019 Barcelona

Veure mapa
Sessió matí

L’objectiu dels tallers és potenciar la motivació, apel•lar a la capacitat innovadora, creativa i pedagògica, donar eines didàctiques i tecnològiques que complementin els continguts i els facin accessibles.

09:00
Digitalitzar l’ensenyament dels nadius digitals. Innovació tecnològica i tecnologia educativa
Xavier Kirchner, director de prospectiva de Telefónica I + D
En aquesta primera conferència es parlarà sobre la importància del treball comunitari i l'interès i la forma de gestionar el coneixement en obert. La creació de comunitats a la xarxa és una de les experiències innovadores que a l'ensenyament de llengües pot tenir un efecte multiplicador. Un objectiu prioritari és crear identitat com a professorat o estudiantat i potenciar habilitats, compartir interessos, etc.
10:00
Taller 1. Estratègies metodològiques per a l’aprenentatge del català a l'aula. Aspectes lingüístics i discursius (tallers simultanis)*
Montserrat Vilà i Santasusana, professora TU, Universitat Autònoma de Barcelona
L’objectiu del taller és proporcionar eines didàctiques que facilitin la comunicació en català i ajudin a generar bones actituds per continuar l’aprenentatge (presencial i/o no presencial). El curs se centrarà en dos eixos. D’una banda, a partir de l’anàlisi de les activitats que fan els docents en relació al discurs narratiu oral i escrit, es proposaran un seguit de pràctiques discursives que articulin el treball lingüístic i el treball discursiu. Aquestes activitats emmarcaran en seqüències didàctiques i se situaran en contextos reals o versemblants d’ús de la llengua. D’altra banda, s’analitzaran estratègies metodològiques per adaptar les activitats a diferents nivells de llengua, per fer que tots els alumnes s’impliquin en l’activitat i per crear a l’aula un clima positiu, de cooperació i d’aprenentatge.
Taller 2. Llull a la xarxa? Tu a la xarxa. Tecnologies educatives per a l’aprenentatge de català (tallers simultanis)*
Magí Almirall Hill, director de l’Àrea de Tecnologia Educativa de la Universitat Oberta de Catalunya
Eva de Lera, director de l’Àrea de Tecnologia Educativa de la Universitat Oberta de Catalunya
L’objectiu d’aquest taller és ensenyar-nos com les tecnologies poden ser el nostre aliat. Hi crearem el nostre material i el posarem a l'abast de qualsevol que hi tingui interès, a través del youtube o de l'iTunes. Treballarem per aprendre com fer multiplicar els nostres estudiants potencials i com fer-los esdevenir espectadors amb capacitat d'interacció a través de l'explotació de la tecnologia.
14:00
Dinar - Hotel Barceló Atenea Mar
Sessió tarda
15:30
Taller 1. Estratègies metodològiques per a l’aprenentatge del català a l'aula. Aspectes lingüístics i discursius (tallers simultanis)*
Montserrat Vilà i Santasusana, Professora TU. Universitat Autònoma de Barcelona
Taller 2. Llull a la xarxa? Tu a la xarxa. Tecnologies educatives per a l’aprenentatge de català (tallers simultanis)*
Magí Almirall Hill, director de l’Àrea de Tecnologia Educativa de la Universitat Oberta de Catalunya
Eva de Lera, director de l’Àrea de Tecnologia Educativa de la Universitat Oberta de Catalunya

* Les sessions dels tallers seran simultànies i es repetiran matí i tarda perquè els participants puguin assistir a tots dos tallers
© 2008 Institut Ramon Llull · Contacte
L'Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans que forma part de la Fundació Ramon Llull, fundació constituida pels governs andorrà, balear, i català que té la seu a Andorra.