Barcelona 21, 22, 23, i 24 de juliol de 2008. Descarrega aquí el programa de les Jornades
21 de juliol
Dilluns, 21 de juliol
Jornada de treball

Lloc de celebració:
Hotel Barceló Atenea Mar
Passeig Garcia Fària 37-47
08019 Barcelona

Veure mapa
Sessió informativa. Professors de nova incorporació
09:00
Benvinguda i lliurament de documentació
09:15
Funcions i activitats de l’Institut Ramon Llull
Mavi Dolz Gastaldo, cap de l’Àrea de Llengua i Universitats
09:30
Xarxa d’universitats a l’exterior
10:30
Certificats de coneixements de llengua catalana. Programes per a estudiants: estades de formació i beques
Any Rodoreda. Ruta literària per Gràcia. Professorat de la xarxa de l’IRL
11:30
Guerra, exili i postguerra: La Plaça del Diamant i els testimonis de la tragèdia
14:30
Dinar
Sessió de treball. Professorat de la xarxa de l’IRL
16:00
Arribada i lliurament de documentació
16:30
Benvinguda
Josep Bargalló Valls, director de l’Institut Ramon Llull
Neus Fornells Macià, directora adjunta de l’Institut Ramon Llull
Mavi Dolz Gastaldo, cap de l’Àrea de Llengua i Universitats
17:00
Balanç del curs 2007-2008 i noves orientacions per al curs 2008-2009
Mavi Dolz Gastaldo, cap de l’Àrea de Llengua i Universitats
16:00
Trobada i intercanvi d’experiències entre el professorat de la xarxa de l’IRL
© 2008 Institut Ramon Llull · Contacte
L'Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans que forma part de la Fundació Ramon Llull, fundació constituida pels governs andorrà, balear, i català que té la seu a Andorra.