Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana

Jornades internacionals
per a professors
de català

Lleida, del 21 al 24 de juliol

DIJOUS 24 JULIOL

Universitat de Lleida - Saló Víctor Siurana

Campus del Rectorat (Plaça de Víctor Siurana, 1)

PROGRAMA

Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior

09:00 h

Sessió restringida al professorat de la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior de l'Institut Ramon Llull

Aprenentatge, ensenyament i avaluació de llengües estrangeres al Centre d'Idiomes de la Universitat de Stanford: aplicacions programàtiques i pràctiques dels principis del Consell Americà per a l'Ensenyament de Llengües Estrangeres (ACTFL)

10:00 h

Joan Molitoris, Universitat de Stanford

Des de l'any 1995 el Centre d'Idiomes de la Universitat de Stanford fomenta un programa centrat en el desenvolupament de la competència funcional (proficiency) a partir de les normes i principis per a l'aprenentatge de llengües estrangeres, d'acord amb el que estableix el Consell Americà per a l'Ensenyament de Llengües Estrangeres (ACTFL). Les àrees específiques que es tractaran inclouen el desenvolupament dels objectius programàtics i plans d'estudi d'acord amb els nivells de competència específiques; pràctiques d'avaluació, tant formativa com sumativa; i l'aplicació dels principis d'ensenyament centrats en l'alumne dins i fora de l'aula.

Pausa

11:00 h

 

Conferència de cloenda. L'espai català de comunicació: la Catalunya – xarxa

11:30 h

Miquel Pueyo, Universitat de Lleida

La presència catalana a Internet és significativament més important que la que correspondria a la demografia de la nostra llengua i, fins i tot, a la que correspon únicament al Principat. A Internet, els límits jurídics, polítics i territorials dels actuals estats no existeixen. La distinció entre proper i llunyà s'evapora i això fa més elàstiques les fronteres de les cultures nacionals, no tan lligades al territori i més obertes a una vivència lliure i flexible. La societat catalana presenta un alt nivell de cohesió social, i sociabilitat, i ha de tendir a articular-se com una identitat en una transició que superi l'etapa resistencial per esdevenir un projecte. Sens dubte, la societat xarxa ofereix grans oportunitats a aquesta mena de comunitat supraterritorial i desterritorialitzada alhora, interactiva, flexible, sense censura, desregulada, intel·ligent i global.

Sessió de cloenda

12:30 h

Andreu Bosch, director de l'Àrea de Llengua i Universitats

Joan Biscarri, vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida

Xarxes socials