33es Jornades Internacionals de Professors de Català

L'Institut Ramon Llull, en el marc del seu programa de formació continuada, organitza cada any les Jornades Internacionals per a Professors de Català adreçades al professorat de XarxaLlull, la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior, integrada per prop de 150 universitats d'arreu del món que imparteixen docència d'estudis catalans. En aquesta 33a edició, se celebraran a Palma entre el 16 i el 19 de juliol i comptaran amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears.

Les Jornades són un espai dedicat a la formació a l'entorn de l'activitat docent i les estratègies d'aprenentatge del català com a llengua estrangera i de la seva realitat cultural, un espai per compartir experiències i assoliments, per debatre i reflexionar sobre els reptes que aquesta activitat planteja, i també per agafar forces per encarar un nou curs amb garanties d'èxit.

Les Jornades són, sobretot, el moment de l'any en què la veritable dimensió de la Xarxa es fa present, amb tot el seu talent i tot el seu potencial.

Us hi esperem!

#33JIPC

Programa

Podeu veure el programa complet en format PDF

DIMARTS, 16 de juliol

Sala d'actes del Parlament de les Illes Balears. Carrer Conqueridor, 11


15.00h Acreditació dels participants

15.30h Sessió inaugural

Vicenç Thomàs, president del Parlament de les Illes Balears
Martí Xavier March, conseller d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears
Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Francesc Xavier Grau, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears
Iolanda Batallé, directora de l'Institut Ramon Llull

16.00h Conferència inaugural. "De la paraula a la imatge"
Agustí Villaronga

La relació entre cinema i literatura no ha estat mai una relació fàcil. Agustí Villaronga reflexionarà sobre aquesta qüestió i oferirà una aproximació a l'adaptació del llenguatge literari a la narrativa cinematogràfica, fent especial esment a las adaptacions de les novel·les de parla catalana com ara "El Mar" (2000) de Blai Bonet, "Pa Negre" (2010) d'Emili Teixidor i "Incerta Glòria" (2017) de Joan Sales.
Villaronga ens parlarà de les dificultats i concessions inevitables d'aquest procés d'adaptació, d'on es determina el grau de fidelitat del guió respecte a la història de la novel·la i de si els escriptors han de participar d'alguna manera en la construcció del guió adaptat de la seva obra o no.

17.00h Presentació de la Gramàtica essencial de la llengua catalana de l'IEC
Maria Josep Cuenca, Institut d'Estudis Catalans

En aquesta intervenció, presentarem la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), gramàtica en línia de l'IEC. La GEIEC (2018) és una versió reduïda de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) que es presenta amb un format adaptat per a la consulta en línia i té com a objectiu general fer accessible a un públic ampli la descripció i la normativa gramaticals contingudes en la GIEC. Explicarem com s'ha fet, quin contingut i quins components té i com s'hi poden fer consultes. Ens centrarem sobretot en el funcionament dels quadres resum i del glossari. Tractarem també com s'hi presenta la normativa.

17.30h Sessió informativa per al professorat de XarxaLlull

Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull

21.00h Sopar i actuació musical

Restaurant The Boat House

DIMECRES, 17 de juliol

Edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears. Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2 (2a planta)


09.00h Tallers (sessions simultànies)
Els participants han d'assistir a un dels tres tallers:

Aula 23 T1. Dissenyar material didàctic en un enfocament per tasques

Albert Vilagrasa, EOI Barcelona - Drassanes

En un enfocament orientat a l'acció, la tasca és l'eix que articula la programació i la unitat essencial que ens proporciona la informació necessària (continguts gramaticals, lèxics, pragmàtics, socioculturals, etc.) que cal tenir en compte per elaborar les activitats que constitueixen la seqüència didàctica. Per tant, si s'entén la tasca comunicativa com a punt de partida i d'arribada, les activitats que cal dissenyar han de cobrir tots els continguts que la tasca genera, han d'incloure totes les habilitats, han de ser significatives i han seguir una seqüència determinada per dotar l'aprenent de tots els recursos perquè pugui dur a terme de manera satisfactòria la tasca proposada.

Aula 26 T2. Ús d'eines i recursos lingüístics en l'ensenyament de la llengua catalana

Iria del Río, Universitat de Lisboa

L'objectiu d'aquest taller és iniciar el professorat de català en l'explotació d'eines i recursos lingüístics útils per a l'ensenyament de segones llengües. L'enfocament serà eminentment pràctic, i es combinarà amb la reflexió teòrica i la discussió al voltant del desenvolupament de sinergies entre les noves tecnologies, la lingüística i docència.

El taller se centrarà en l'ús de corpus, tant corpus de referència com corpus d'aprenents. Els corpus de referència són recopilacions que intenten capturar una mostra representativa de les varietat més importants d'una llengua, així com de les seves estructures i vocabulari generals, mentre que els corpus d'aprenents són conjunts de produccions (orals i/o escrites) d' estudiants d'una segona llengua.

En el taller es presentaran diferents exemples d'ambdós tipus de corpus, així com tècniques que en permetin l'explotació productiva a l'aula. La part central del taller s'enfocarà en diferents casos pràctics en què el professorat podrà explorar de primera mà l'aplicabilitat de les tècniques proposades.

Aula 28 T3. Estratègies de comunicació per a la difusió dels estudis catalans

Jordi Font, Adolescents.cat

11.00h Pausa

11.30h Converses. Representacions de la cultura catalana: identificacions, reconeixements, transmissions
Sala d'Actes – Planta baixa

Mercè Picornell, Universitat de les Illes Balears
Antoni Martí Monterde, Universitat de Barcelona
Brice Chamouleau, Universitat de París 8 Vincennes - Saint-Denis

Moderador: Raül Martínez, Institut Ramon Llull


Aquesta sessió pretén obrir una discussió transversal i des d'un punt de vista més aviat sociològic sobre una qüestió per la qual el professorat ha mostrat un interès creixent els darrers anys: l'ensenyament de la cultura en el marc dels estudis catalans a l'exterior.

Sovint la preocupació principal ha estat la disponibilitat de materials adaptats. Però quin ha de ser el contingut d'aquests materials? Des de quina perspectiva es presenta a l'alumnat estranger la cultura catalana: se li presenta allò singular, allò que es creu representatiu, o allò amb què pot sentir una afinitat i que pugui generar encara més interès? Des del punt de vista de la transmissió, amb quina autoritat o responsabilitat s'adopta el prisma de la "normalitat", de "l'exotisme" o de la "singularitat" i com es construeix el discurs que explica aquests qualificatius? Qui té l'autoritat per decidir allò que és icònic en la representació d'una cultura i per què la gent ho avala? Hi ha un cànon cultural i sobretot en una cultura policèntrica com la catalana que genera cànons i subcànons? Quina ideologia vehiculen aquests adjectius i aquestes icones?

I des del punt de vista de l'alumnat? Amb què identifiquen la cultura catalana i per què? Què en coneixen i com creuen que és, i com se n'han forjat aquesta imatge? Fins si no en saben res, d'aquesta situació no en neix ja una via d'exploració sobre per què passa això? I quins paral·lelismes es poden establir amb el seu entorn per crear ponts i punts comuns d'interès amb la realitat cultural catalana?

Es tracta d'explicar una sèrie d'elements concrets o de mirar el comportament d'una societat complexa que articula la seva identitat en un context globalitzador i ple de pressions davant d'altres representacions culturals hegemòniques? Això no és en el fons similar a la problemàtica universal de conservar la pluralitat cultural davant les generalitzacions del món global? Això és el reflex d'una societat activa i moderna, o al contrari? I això, no ens acosta en molts sentits a d'altres cultures del món.

En definitiva, ensenyant la cultura catalana pretenem elaborar un catàleg o introduir una peça més dins d'un calidoscopi?

13.30h Dinar

15.00h Sessió informativa
Representants de les àrees de l'Institut Ramon Llull

Sala d'Actes – Planta baixa

16.00h Reunions internes del professorat amb els representants de l'Institut Ramon Llull a l'exterior

Aules 22, 23 , 26, 27 i 28

DIJOUS, 18 de juliol

Edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears. Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2 (2a planta)


09.00h Tallers (sessions simultànies)
Els participants han d'assistir a dos tallers, un de 9:00h a 11:00h i l'altre d'11:30h a 13:30h

Aula 22 T1. L'ensenyament-aprenentatge de CLE a través de la gramàtica comparada. Oportunitats, estratègies i mostres

Ares Llop, Universitat de Cardiff

En aquest taller proposem crear un espai de treball per analitzar i il·lustrar l'interès lingüístic i la viabilitat pedagògica d'aprofitar els principis de la gramàtica comparada a l'hora de plantejar certs punts de l'ensenyament de la gramàtica de la llengua catalana.

La iniciativa va més enllà de l'ensenyament mecànic de la gramàtica i treballa a partir de l'explotació de les intuïcions i del patrimoni lingüístic dels alumnes com a parlants i coneixedors de diverses llengües. Presentem un seguit d'activitats de mostra basades en estratègies diferents: parells mínims, construcció d'exemples, traducció, anàlisi de seqüències agramaticals, etc. Fem èmfasi en aquells aspectes de la gramàtica del català que generen més dificultats als alumnes tenint en compte: les seves L1, les llengües addicionals apreses i les etapes que els estudis en adquisició de llengües han establert per a la interllengua dels aprenents.

Alhora, ens proposem crear de manera col·lectiva activitats que promoguin que l'alumne descobreixi progressivament, mitjançant una anàlisi guiada, les semblances i diferències del català i la seva llengua; i que l'alumne mobilitzi estratègies plurilingües de transferència entre les llengües que utilitza, les que coneix i les que pot descobrir a través de les activitats proposades.

Aula 23 T2. Amb tots els sentits: exemples de tasques finals

Marina Navàs, Universitat de Provença – Ais Marsella

Aquest taller pretén simplement donar una sèrie d'exemples de tasques finals d'algunes unitats didàctiques treballades als nivells A1 i A2 (sobretot de les unitats del Veus, ja que és el llibre més utilitzat) i algunes per a les classes d'història i cultura catalanes que durant la meva experiència de lectorat he pogut dur a terme i han funcionat bé. Es tracta generalment d'activitats en petit grup, que reuneixen els continguts vistos a la unitat, es practiquen totes les competències i poden servir d'avaluació. Aquest taller es basa en l'ensenyament per tasques, però també s'inspira d'altres metodologies, com el GFEN o el treball per projectes. No sempre és possible, però s'intenta que tinguin una aplicació pràctica real per estimular la motivació. Ens centrarem concretament en alguna per veure'n el funcionament de manera més pràctica.

Aula 26 T3. Taller de poemes amb bigoti

Cristina Fernández, Universitat de Birmingham

Si Marcel Duchamp va dibuixar un bigoti a la Mona Lisa, podem nosaltres posar un bigoti a un poema? Aquest taller té dues parts, una de pràctica i una de teòrica. Primer, fareu els vostres propis poemes amb bigoti i després us presentaré el marc teòric que justifica la recerca en l'àmbit de la renovació de la didàctica de la poesia i us ensenyaré algunes mostres de poemes amb bigoti fets pels meus alumnes. Finalment, treballarem en grups i parlarem de les possibilitats d'aprofitar aquesta activitat per a l'ensenyament del català com a llengua estrangera. Si voleu, per al taller, podeu portar imprès un poema que us agradi!

Aula 28 T4. Catalan Is the New Black: Les sèries de televisió en l'ensenyament de CLE

Georgina Álvarez, Universitats de Constança i Zuric
Laura Obradors, Universitat de Frankfurt


Merlí ja ho va dir: 'Us vull desperts!'. No hem de viure en un temps de silenci en què se'ns quedi l'arròs covat i perdem el tren de les possibilitats a l'estació d'enllaç. Ja n'hi ha prou de ser infidels a la creativitat que, nit i dia, ens faciliten les sèries de televisió en català i és hora d'atrevir-nos a tenir unes quantes cites amb l'audiovisual. T'agradaria que els teus alumnes coneguessin la nissaga de les sèries catalanes, però et trobes en un laberint d'ombres?

En aquest taller volem buscar maneres de tractar tant aspectes lingüístics com qüestions socioculturals i les sèries ofereixen una plataforma versàtil a partir de la qual construir unitats didàctiques que aportaran als estudiants els coneixements de català que es volen assolir, així com també els aportarà informació implícita o explícita sobre la història, les tradicions o la manera de viure del nostre racó de món i, qui sap, potser també els duran a reflexionar sobre altres aspectes vitals.

11.00h Pausa

11.30h Repetició dels tallers (sessions simultànies)

13.30h Dinar

15.00h Reunió interna del professorat

Aula 27

17.15h A més a més

Visita de la Casa Llorenç Villalonga. Museu literari a Binissalem

Espectacle literari Espais enllà. El mapa literari català en un clic

Tast de vins de la DO Binissalem i sopar a peu dret a l'exterior

Desplaçament a Binissalem amb autocar

22.30h Retorn a Palma

 
 

DIVENDRES, 19 de juliol

Edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears. Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2 (2a planta)


09.00h Sessió amb el professorat de XarxaLlull

Aula 27

10.00h Presentacions, bloc 1 (sessions simultànies)

Els participants han d'assistir a dues de les quatre presentacions d'aquest bloc

Aula 22 P1. Desmuntant mites a l'entorn de l'estàndard

Amanda Ulldemolins, Universitat Georgetown

En aquesta comunicació es farà un repàs de la construcció de l'estàndard català tenint en compte els registres comunicatius i, sobretot, es donaran ferramentes als lectors perquè puguen conèixer el polimorfisme que mostra. Això permetrà, per una banda, que els docents difonguen un model de llengua homogeni dins de l'aula i, per l'altra, que els alumnes coneguen la llengua en la seua totalitat. Aquesta comunicació també té com a objectiu desmuntar mites a l'entorn de l'estàndard, com ara que l'estàndard balear o occidental és un subestàndard o que hi ha formes lingüístiques com l'increment -ix- que no es poden emprar en l'escriptura o que no és recomanable difondre els mots que apareixen en les entrades secundàries en els diccionaris. La difusió de l'estàndard occidental o balear no és, doncs, una qüestió de militància lingüística, sinó un acte de normalització lingüística, això és, de corregir el llast de la lectura monomòrfica que s'ha fet tant de l'obra de Fabra com del corpus de l'IEC.

Aula 23 P2. Qui són els nostres estudiants? A la recerca d'un perfil general dels estudiants de català a les universitats de l'exterior

Ruben Manuel, Universitat de Manchester
Gemma Repiso, Universitat de Califòrnia – Los Angeles
Anna Tudela, Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín
Josep Vidal, Universitat de Tolosa-Jean Jaurès


Actualment, disposem de poques dades sobre com són els estudiants de català fora del domini lingüístic i per què estudien la nostra llengua i cultura. Per aquest motiu, des de les universitats de Califòrnia, Manchester, Pequín i Tolosa s'han recollit enquestes de 200 estudiants de català per aconseguir més informació sobre aquestes dues qüestions. En aquesta comunicació, ens centrem en el perfil dels estudiants per descobrir-ne les característiques sociodemogràfiques i lingüístiques, definir un perfil general i destacar algunes particularitats de cada universitat. Aquesta informació permet entendre quin és el públic de la catalanística internacional i podria resultar una eina clau per poder optimitzar els recursos pedagògics existents i crear-ne de nous.

Aula 26 P3. "Orgull i prejudici": temàtiques LGBTQ a l'aula de CLE

Eduard Artés, Universitat Humboldt de Berlín

L'any 2019 es commemora l'inici del moviment d'alliberament de persones LGBTQ al món occidental. Els materials d'ensenyament de llengües estrangeres, i de CLE en particular, recullen molt tímidament qüestions relacionades amb les diversitats sexuals i aquesta xerrada pretén donar algunes idees per tractar aquest tipus de temàtica a classe, amb exemples específics de la producció cultural queer del conjunt dels Països Catalans.

L'enfocament didàctic té dos eixos principals. D'una banda, la intenció és dotar l'alumnat de perspectiva històrica i donar a conèixer alguns dels esdeveniments crucials que han marcat el desenvolupament posterior de la lluita pels drets LGBTQ, tant a escala global com local. De l'altra, es pretén reflexionar sobre els prejudicis que encara perduren cap a les persones homosexuals i l'estigma del VIH, de manera que s'afavoreixi el debat sobre qüestions relacionades amb l'educació sexual.

Aula 28 P4. Un programa de ràdio a l'aula de CLE. L'experiència dels alumnes de la USAL com a punt de partida

Laura Villar, Universitat de Salamanca

L'objectiu de la comunicació és plantejar i explorar les possibilitats d'un programa de ràdio com a eina d'aprenentatge de la llengua, prenent com a punt de partida l'experiència que han tingut aquest curs 2018/2019 els alumnes de català de la Universitat de Salamanca. En la primera part desgranarem les característiques d'un programa de ràdio, estudiarem què pot aportar a una classe de català com a llengua estrangera i escoltarem algunes mostres de la temporada 2018/2019 del programa «Babel de Lenguas Català» de Radio USAL, juntament amb diversos testimonis dels alumnes que hi han col·laborat. En la segona part, més pràctica, debatrem sobre la gran varietat de formats i models de participació de l'alumnat a què podem optar, i explorarem diferents camins que ens permetran fer un programa de ràdio autogestionat, responent la pregunta clau: es pot fer un programa de ràdio sense estudi ni emissora de ràdio?

10.30h Repetició de les presentacions del bloc 1 (sessions simultànies)

11.00h Pausa

11.30h Presentacions, bloc 2 (sessions simultànies)

Els participants han d'assistir a dues de les cinc presentacions d'aquest bloc

Aula 22 P5. Eines i estratègies per a la correcció de CLE

Anna Guaita, Universitat Lliure de Berlín

Corregir és saber detectar els problemes, comunicar-los i solucionar-los. L'avaluació de les tasques de l'alumnat de català ha d'ajudar-nos a contrastar el grau d'assoliment dels objectius dels nostres cursos. Tanmateix, sovint aquesta peça del procés d'aprenentatge es considera l'última, i per tant, no li prestem l'atenció que es mereix.

En aquesta presentació explorarem les rúbriques d'avaluació i altres propostes de correcció per optimitzar l'aprenentatge. Mostrarem un ventall de possibilitats per fer conèixer l'aprenent quins són els aspectes lingüístics i comunicatius que cal millorar. A més, veurem com l'adquisició d'aquests recursos pedagògics pot servir tant el professorat com l'alumnat.

Aula 23 P6. "Consulta una persona experta": una proposta metodològica per apropar la cultura a l'aula

Júlia Llompart, Universitat Autònoma de Madrid

Una de les competències transversals essencial que qualsevol estudiant universitari hauria de desenvolupar per tal de ser ciutadà del món actual és la intercultural i, en concret, la capacitat de pensament crític. El treball d'aquestes capacitats crítiques és especialment present en les matèries de cultura que, molt sovint, el professorat de la xarxa ha de planificar i ensenyar, tot enfrontant-se a dues inquietuds bàsiques: a) quins criteris de selecció de material –de temes que, en moltes ocasions, el professorat no domina– ha de seguir per tal que l'alumnat accedeixi a la cultura i no a estereotips o informacions de caire turístic? i b) Com pot promoure el pensament crític? De fet, aquestes dues qüestions es relacionen, en part, amb el fet que, en la didàctica de la cultura dels territoris de parla catalana, el debat sobre quins continguts ensenyar i com apropar-los a l'alumnat és encara molt recent, així com amb la formació del professorat en aspectes pluriculturals i plurilingües*.

L'experiència que presentarem, 'Consulta una persona experta', va néixer a la classe de cultura catalana de la Universidad Autónoma de Madrid i es basa en la col·laboració d'experts i expertes –o protagonistes de moviments socials– en diversos àmbits a través de la videoconferència al final de cadascun del blocs temàtics: llengua i literatura, cinema, música i gastronomia. Aquesta experiència, tal i com proposa Lacueva (2017), va convertir el professorat en mediador entre l'alumnat i la cultura real, tot donant importància al treball en xarxa. Així, tal com mostren els resultats, es va donar resposta a les dues qüestions plantejades prèviament: resolia la problemàtica de la selecció de material i la no expertesa i s'involucrava l'alumnat en un debat real amb els protagonistes, cosa que potenciava, alhora, l'esperit crític dels joves.

Aula 26 P7. Les rutes musicoliteràries: de la pràctica a la teoria

David Monzó, Universitat de Wroclaw

Llegir un llibre o escoltar una cançó és (re)descobrir un espai a través de la mirada de l'autor/a. D'altra banda, passejar pels carrers o paratges que han inspirat una obra és entendre'n el context i allò que els mots ens volen transmetre. El punt en què es troben aquestes dues experiències són les rutes musicoliteràries, una activitat que ens permet conèixer el vincle que hi ha entre les paraules i el territori d'una manera atractiva i directa.

En aquesta comunicació mostrarem i analitzarem alguns exemples de rutes que podem trobar en l'actualitat i analitzarem com fan servir la música i altres elements extraliteraris. També parlarem de com podem treballar (i crear) aquestes propostes i, sobretot, com les podem adaptar a les classes de català com a llengua estrangera amb exemples pràctics de diferents rutes adaptades a l'entorn i les circumstàncies d'aprenentatge.

Aula 27 P8. Lió i Saint-Étienne de la A a la Z, una trobada cultural interuniversitària a través d'un blog

Maragda Palau, Universitat Lumière, Lió
Laia Urbano, Escola Normal Superior de Lió i Universitat Jean Monnet


Les professores d'estudis catalans de les universitats de Lyon i Saint-Étienne hem desenvolupat un projecte comú durant el curs 2017-2018, que ha consistit en la creació d'un blog sobre les dues ciutats. L'objectiu principal ha estat la interacció durant tot el curs entre el nostre alumnat, de diferents nivells, mitjançant articles que els permetessin conèixer diferents perspectives de les ciutats on viuen. L'objectiu final ha estat fer-los partícips de la festa de Sant Jordi, en la qual s'han pogut conèixer i intercanviar experiències no només entre estudiants, sinó també amb la comunitat catalanoparlant de Lyon. En aquesta comunicació s'explicarà com va sorgir aquest projecte i es descriurà com ha estat el seu desenvolupament, així com les possibles alternatives per adaptar-lo a qualsevol lectorat de català.

Aula 28 P9. Ensenyar i aprendre entre tots: estratègies d'aprenentatge cooperatiu

Laura Creixell, Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Les oportunitats d'aprenentatge nascudes de la cooperació són tan diverses com els nostres estudiants i tan variades com les estratègies amb què els podem proposar cooperar. La interacció, l'ingredient essencial d'aquesta proposta, és allò que ens permet crear situacions en què compartim la tasca d'ensenyar amb els estudiants de manera que puguin fer-se veritablement responsables d'assolir els objectius, individualment i conjunta, i la participació activa sigui una realitat constant a classe.

L'objectiu d'aquest taller és compartir de manera pràctica un ventall d'exemples de mètodes i tècniques d'aprenentatge cooperatiu que serveixi de compendi als assistents alhora que se n'ofereix un breu panorama teòric i instructiu perquè siguin verbalitzades les passes seguides en la seva creació i cadascú els pugui adaptar o crear-ne de nous d'acord amb el seu context i necessitats.

12.00h Repetició de les presentacions del bloc 2 (sessions simultànies)

12.30h Sessió de cloenda.
Aula 22

Desafiament final
Araceli Segarra
Paraules de cloenda
Ariadna Puiggené, directora de l'Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull
Rosa Maria Calafat, coordinadora de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears

PONENTS

Conferències

Conferència inaugural. "De la paraula a la imatge

Agustí Villaronga

La relació entre cinema i literatura no ha estat mai una relació fàcil. Agustí Villaronga reflexionarà sobre aquesta qüestió i oferirà una aproximació a l'adaptació del llenguatge literari a la narrativa cinematogràfica, fent especial esment a las adaptacions de les novel·les de parla catalana com ara "El Mar" (2000) de Blai Bonet, "Pa Negre" (2010) d'Emili Teixidor i "Incerta Glòria" (2017) de Joan Sales.
Villaronga ens parlarà de les dificultats i concessions inevitables d'aquest procés d'adaptació, d'on es determina el grau de fidelitat del guió respecte a la història de la novel·la i de si els escriptors han de participar d'alguna manera en la construcció del guió adaptat de la seva obra o no.

Presentació de la Gramàtica essencial de la llengua catalana de l'IEC

Maria Josep Cuenca, Institut d'Estudis Catalans

En aquesta intervenció, presentarem la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), gramàtica en línia de l'IEC. La GEIEC (2018) és una versió reduïda de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) que es presenta amb un format adaptat per a la consulta en línia i té com a objectiu general fer accessible a un públic ampli la descripció i la normativa gramaticals contingudes en la GIEC. Explicarem com s'ha fet, quin contingut i quins components té i com s'hi poden fer consultes. Ens centrarem sobretot en el funcionament dels quadres resum i del glossari. Tractarem també com s'hi presenta la normativa.

Desafiament final

Araceli Segarra

A més a més

Visita de la Casa Llorenç Villalonga. Museu literari

El centre està concebut com un equipament cultural específicament dedicat a donar a conèixer la figura i obra de l'autor i planteja, des de l'inici, el desglossament d'un seguit de continguts complementaris

Espectacle literari Espais enllà. El mapa literari català en un clic

Espais enllà és un espectacle poètic per fer descobrir el Mapa Literari Català, una eina que uneix literatura i paisatge i ens acosta més d'un miler i mig d'espais literaris, creats a partir de la mirada i l'univers creatiu dels nostres grans autors: http://mapaliterari.cat.

Tast de vins de la DO Binissalem

La tradició vitivinícola de la DO Binissalem queda reflectida en les referències històriques.
Des de la introducció del cultiu de la vinya, l'any 121 a.C, sempre s'ha elaborat vi a la comarca de la DO Binissalem.
L'àrea geogràfica de la DOP Binissalem, està integrada pels municipis de Santa Maria del Camí, Consell, Binissalem, Santa Eugènia i Sencelles.

Mapes i llocs
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. 


Política de cookies

Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s’instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. En aquest sentit utilitzem cookies de Google Analytics. Això ens permet:

Pot obtenir més informació sobre Google Analytics a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vostè pot revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.

Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d'aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Gestionar les galetes al meu navegador

Vostè pot configurar el seu navegador per tal que l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho a: