31es JORNADES INTERNACIONALS PER A PROFESSORS DE CATALÀ

Consulteu els horaris del programa
Universitat Rovira i Virgili. Campus Catalunya

Conferències

M. Teresa Cabré i Vicent Pitarch

La GIEC:
una mirada sobre el conjunt
de la llengua catalana

La Gramàtica de la llengua catalana (2016) publicada per l’Institut d’Estudis Catalans recentment  és la primera gramàtica institucional de la història de l’Institut. Fins ara la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra (1918/1933) havia actuat com a referència normativa. Entre 1918/33 i 2016, però, s’havien publicat gramàtiques de diversos autors que havien anat completant la descripció o prescripció lingüístiques.
La decisió de l’IEC de redactar una gramàtica nova era indispensable: una gramàtica que tingués en compte l’evolució de la llengua al llarg d’aquests gairebé cent anys, una gramàtica que contemplés el desenvolupament de la teoria i la metodologia lingüístiques, una gramàtica que recollís totes les aportacions fetes durant aquest llarg període, però per damunt de tot una gramàtica que permetés que els parlants de tot el territori lingüístic s’identifiquessin en el model proposat.
El títol d’aquesta conferència pretén palesar aquesta visió de la llengua en el seu conjunt sense privilegiar un dialecte sobre l’altre. Això sí, recollint de tots els parlars allò que més noblement els identifica.

Salvador Cardús i Ros

Desencadenants i claus del gir independentista a Catalunya (2007-2017)

En poc temps, els catalans favorables a la independència de Catalunya han passat de ser minoria a ser majoria. El canvi és sorprenent per inesperat, per ser resultat d’un greu fracàs polític i sobretot per contradir tots els estereotips previs sobre el catalanisme polític i els catalans.
Com que aquest canvi d’escenari polític ha provocat un conflicte polític d’enormes dimensions amb l’Estat espanyol, el combat per la interpretació del procés també ha quedat atrapat pels interessos de la mateixa confrontació, bé sigui a favor o en contra.
És per això que resulta interessant estudiar amb el màxim sentit crític quin han estat els desencadenants d’un canvi de mentalitat política tan accelerat, les bases del seu èxit i per què es mostra tan resistent als atacs que rep per part dels principals instruments de coacció social i política.

Laurent Gallardo

De les influències al teatre de Lluïsa Cunillé: un art de la fuga

El teatre de Lluïsa Cunillé es basteix sobre un art de la fuga que dóna coherència al  conjunt de la seva obra malgrat les formes canviants que adquireix al llarg de la seva trajectòria. Aquest teatre funciona com un calidoscopi que, aplicat sobre la realitat, produeix combinacions infinites de motius i imatges recurrents, agençats d’una determinada manera per donar accés a quelcom d’invisible. Aquesta poètica polimorfa respon a un complex procés de creació que s’allunya del drama convencional explorant àmbits extrateatrals (la novel·la, el cinema, la música) i revisitant la història del teatre a la recerca de formes dramatúrgiques que alimentin l’obra (Txékhov, Ibsen, Valle-Inclán, etc.). Així doncs, l’acte de creació pren la forma d’una pregunta : com sortir del teatre a través del teatre ? Des d’aquesta perspectiva, volem analitzar l’ús que Lluïsa Cunillé fa de determinats referents culturals: més que models o ideals per imitar, aquests formen un seguit d’intercessors necessaris per nodrir aquest art de la fuga, i així obrir nous horitzons dramatúrgics.

Programa de les Jornades

Podeu veure el programa complet o breu en format PDF

Desplegueu les informacions

Edifici A2 (4a planta)

10:00 (Aula 415) Ensenyament i aprenentatge del català com a llengua estrangera: orientacions metodològiques i aplicacions pràctiques
Isabel Oltra-Massuet, Universitat Rovira i Virgili
Aquest taller s’adreça al professorat de nova incorporació o amb poca experiència docent

14:00 Dinar · Cafeteria del Campus

Sala de Graus

15.00 Acreditació dels participants

15.30 Sessió inaugural
Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili
Manuel Forcano, director de l’Institut Ramon Llull
Arcadi Navarro, Secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya

16.00 Conferència inaugural. La GIEC: una mirada sobre el conjunt de la llengua catalana
M. Teresa Cabré i Vicent Pitarch, Institut d’Estudis Catalans

17:00 Sessió informativa de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull
Restringida al professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior de l’Institut Ramon Llull

18:00 Presentació del portal de poesia Lyrikline
Julià Florit, Àrea de Literatura i Pensament de l’Institut Ramon Llull
Gemma Gil, Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull

21.00 Sopar al Limboo Beach Club & Restaurant

Edifici A2 (4a planta)

09:00 Tallers (sessions paral·leles).
Els participants han d’assistir a dos tallers, un de 9:00 a 10:30 i l’altre d’11:00 a 12:30

T1 (Aula 415) La Viquipèdia com a eina docent: de copiar articles a escriure’ls
Àlex Hinojo, Amical Wikimedia

T2 (Aula 416) Gamificar l’aula: aprendre a ritme de joc
Oriol Ripoll, Universitat de Barcelona

T3 (Aula 417) Ensenyar i aprendre idiomes per mitjà de mapes mentals
Marion Charreau

T4 (Aula 418) Mobilitzem-nos: l’ús dels dispositius mòbils a classe de llengua estrangera
Joan-Tomàs Pujolà, Universitat de Barcelona
En aquesta sessió és indispensable portar el teu telèfon carregat i amb un lector de QR.10:30 Pausa · Plaça del Campus

Edifici A2 (4a planta)

11:00 Repetició dels tallers (sessions paral·leles)

Edifici A2 (2a planta)

13:00 (Aula 201) Conferència. Desencadenants i claus del gir independentista a Catalunya (2007-2017)
Salvador Cardús, Universitat Autònoma de Barcelona

14:00 Dinar · Cafeteria del Campus

15:00 Espai cafè: Intercanvi d’experiències docents entre el professorat

16:00 Reunions internes del professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans amb els representants de l’Institut Ramon Llull a l’exterior
(Aules 415 – 419)

18:00 Projecció del documental Les 7 vides d’Eduard Toda amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
(Aula 424)

Tràiler19:00 Copa de cava · Plaça del Campus

09:00 Tallers (sessions paral·leles). Els participants han d’assistir a dos tallers, un de 9:00 a 10:30 i l’altre d’11:00 a 12:30

Edifici A2 (3a planta)

T1 (Aula d’informàtica, 3a planta) El blog: una finestra als estudis de català
Jordina Frago, Universitat d'Hèlsinki

Edifici A2 (4a planta)

T2 (Aula 415) Traduttore, traditore: la traducció com a eina d’ensenyament de llengua estrangera
Laura Vilardell, Universitat de Georgetown

T3 (Aula 416) Què t’hi jugues? El joc com a estratègia d’aprenentatge
Laura Creixell, Universitat Autònoma de Mèxic

T4 (Aula 417) La Leti i la Meri es casen (al llibre): la diversitat sexual a l’aula i als materials de CLE
Jon Landa, Universitat d’Amiens

T5 (Aula 418) Interculturalitat: xocs inevitables. Parlem-ne!
Marta Escartín, Universitat de l’Havana

10:30 Pausa · Plaça del Campus

11:00 Repetició dels tallers (sessions paral·leles)

Edifici A2 (2a planta)

13:00 (Aula 201) Conferència. De les influències al teatre de Lluïsa Cunillé: un art de la fuga
Laurent Gallardo, Universitat de Grenoble - Alps

14:00 Dinar · Cafeteria del Campus

15:00 Espai cafè: Intercanvi d’experiències docents entre el professorat

16:00 Reunió interna del professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior
(Aula 424)

Edifici A2 (4a planta)
09:00 (Aula 424) Sessió amb el professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior
Restringida al professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior de l’Institut Ramon Llull

10:00 Presentacions, bloc 1 (sessions paral·leles)
Els participants han d’assistir a dues de les cinc presentacions d’aquest bloc

P1 (Aula 415) La ruta cultural com a recurs pedagògic
Marina Navàs i Francesc Tous, Universitat París - Sorbona

P2 (Aula 416) GuadalaZadar Booktubers
Caterina Cardona, Universitat de Guadalajara i Artur Garcia, Universitat de Zadar

P3 (Aula 417) Conversem? Algunes propostes per fer parlar els estudiants entre ells a classe
Lídia Carol, Universitat de Verona

P4 (Aula 418) Ensenyar la traducció literària com a sector professional: aportacions des de la sociologia de la traducció
Elisabet Carbó, Universitat de Bolonya

P5 (Aula 419) Pugem sobre els gegants romànics?
Jordi Cassany, Universitat de Kiel

10:30 Repetició de les presentacions del bloc 1 (sessions paral·leles)

11:00 Pausa · Plaça del Campus

11:30 Presentacions bloc 2 (sessions paral·leles)
Els participants han d’assistir a dues de les cinc presentacions d’aquest bloc

P6 (Aula 415) Cultura amb ritme. Un curs de cultura catalana a ritme de la música de les últimes dècades
Anna Subarroca, Universitat de Freiburg

P7 (Aula 416) Activitats interuniversitàries. Una proposta col·laborativa entre Los Angeles i Pequín
Anna Tudela, Universitat d’Estudis Estrangers de Pequín i Gemma Repiso, UCLA

P8 (Aula417) Videotasques i CLE: experiències pràctiques
Elga Cremades, Universitat de Brno

P9 (Aula 418) L'ensenyament de la cultura a les universitats de l'exterior
Maria Lacueva, Universitat de Saarland

P10 (Aula 419) Neuroeducació i ensenyament de CLE: estratègies per a l'aula
Lucía Medea-García, Universitat de Lisboa

12:00 Repetició de les presentacions del bloc 2 (sessions paral·leles)

12:45 (Aula 424) Sessió de cloenda
Josep-Anton Fernàndez, cap de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull
Mar Gutiérrez-Colón, vicerectora d’Internacionalització de la Universitat Rovira i Virgili

L’assistència als tallers i a les presentacions dels dies 19, 20 i 21 de juliol és d’accés lliure amb un aforament limitat de 20 persones per taller o presentació.


PLÀNOL SITUACIÓ EDIFICIS CAMPUS CATALUNYA - URV
Sessions dia 18: Ed. D1 – Sala de Graus
Sessions dies 19 i 21: Ed. A2 – 3a planta i Aules 309 a 314
Sessió oberta dia 20: Ed. D1 – Aula Magna

Xarxes Socials

Seguiu l'storify diari de les jornades