Institut Ramon LLull

Organització

 

 

 

Pla d'Igualtat de l'Institut Ramon Llull

 

NOVEMBRE 2022 - NOVEMBRE 2026

 

 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (en endavant, LOIEDH); la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (en endavant, LIEDH); el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, i el Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP), obliguen les administracions públiques a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. Tenint en compte aquesta normativa, les administracions públiques han d’elaborar i aplicar un pla intern d’igualtat que formi part integral del conveni col·lectiu o de l’acord de condicions de treball del personal que sigui aplicable.


En compliment d’aquesta obligació, l’Institut Ramon Llull ha aprovat aquest Pla d’igualtat.

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"