TORRE JÚLIA. HABITATGES
TUTELATS PER A GENT GRAN

Architects
Pau Vidal, Sergi Pons, Ricard Galiana

COL·LABORADORS
Gioia Guidazzi, Diana Sajdova

DATA DEL PROJECTE
2004

DATA D’OBRA
2011

PromotOr
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB)

SUPERFÍCIE
8.391 m2

LocaLITZACIÓ
Barcelona (Catalunya)

Web Ricard Galiana
Web Pau Vidal
Web Sergi Pons
Plànols i documentació
Vista 360º

Vidal, Pons i Galiana van guanyar un concurs per a joves arquitectes. El programa inicial, un edifici destinat als joves, es va transformar en un bloc d’habitatges assistits per a gent gran. L’edifici dóna l’esquena a una de les rondes de Barcelona, una autopista (la Ronda de Dalt), parcialment coberta, que creua a pocs metres al nord de la intervenció.

És per això que s’ha pogut plantejar una torre d’habitatges de 17 plantes oberta a la ciutat, amb totes les comunicacions i espais comunitaris abocats a les façanes.

La torre fa ombra al dens trànsit de la Ronda i no molesta, per tant, cap veí. Constitueix un manifest d’espai compartit en vertical, sense jerarquies, d’usos intercanviables, que s’integra a la ciutat mitjançant les vistes, els espais públics en doble alçada i les escales-passeig. El disseny de les plantes disposa dos tipus d’habitatges: a la cantonada i al “passant”, d’uns 40 m2 que s’optimitzen i distribueixen segons les necessitats dels usuaris i conviden a estendre’s als espais comunitaris adjacents.

 

TORRE JÚLIA. 
HABITATGES TUTELATS PER A GENT GRAN

CONSULTA EL CATÀLEG
DE L'EXPOSICIÓ

LLEGIR MÉS

CATÀLEG EN FORMAT PDF
CATÀLEG EN FORMAT PDF