MIQUEL ÀNGEL PRADILLA CARDONA

M.A. PradillaMiquel Àngel Pradilla Cardona (Rossell, el Baix Maestrat) és professor titular de Fonètica i Fonologia i de Sociolingüística al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. Des del 2005 és membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i membre del Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya. Des del desembre de 2009 és director de la Xarxa CRUSCAT d’investigació sociolingüística (IEC). En l’àmbit editorial exerceix la direcció científica d’Onada Edicions.

La seua tesi doctoral, Variació i canvi lingüístic en curs en el català de transició nord-occidental/valencià, és el resultat de la confluència de dues de les grans línies de recerca a què es dedica, la sociolingüística variacionista i la fonètica experimental. L'altre gran camp d'atenció de la seua investigació el constitueix la sociologia del llenguatge.

Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades (Estudios de Fonética Experimental, Diálogos Hispánicos, Llengua i Ús, Noves SL, Terminogramme, Treballs de Sociolingüística Catalana, Estudis Romànics, Estudios Catalanes, Revista de Catalunya, L'Espill, Idees, etc.) i ha participat en diverses recerques col·lectives (Atles Toponímic Valencià, Atles Lingüístic de la Comunitat Valenciana, Llengües minoritzades a l’Estat espanyol, Variació i models lingüístics a les Terres de l’Ebre, Organització articulatòria i canvi lingüístic, Atles Multimèdia Prosòdic Europeu Romànic, Etudi del canvi lingüístic de comunitats de parla en temps real, etc.).

És autor dels llibres El Baix Maestrat: una cruïlla fonètica (1996), El laberint valencià. Apunts per a una sociolingüística del conflicte (2004), Sociolingüística de la variació i llengua catalana (2008) i La tribu valenciana (2008). Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística; coautor de Comentari lingüístic de textos. Teoria i pràctica (1990), La sociolingüística de la variació (1995), El joc ancestral de la paraula (1997), Multilingualism in Spain (2000) i Ideologia i conflicte lingüístic (2001), Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003 (2005) i Enquesta sobre els usos lingüístics a Andorra 2004 (2006); coautor i editor d'El món dels sons (1998), Ecosistema comunicatiu. Llengua i variació (1998), La llengua catalana al tombant del mil·lenni (2000), Societat, llengua i norma. A l’entorn de la normativització de la llengua catalana (2001) i Identitat lingüística i estandardització (2003), Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa (2003), Història i territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa (2004) i Calidoscopi lingüístic. Un debat sobre les llengües de l'Estat (2004), Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Morella (2006), Art i lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa (2008) i Herència patrimonial i sectors socioeconòmics a les comarques de la diòcesi de Tortosa (2008); i coeeditor de La lingüística de Pompeu Fabra (2 volums, 2000).