Barcelona, 25,26 i 27 de juliol a CaixaFòrum
 logo
logo2


XX Jornades Internacionals per a Professors de Català

Models nous d'ensenyament modular en filologia catalana a les universitats alemanyes

El procés de Bolonya ha comportat, i encara comportarà, un canvi enorme per al sistema universitari alemany. L'establiment de les noves carreres segons l'esquema "bachelor (a Catalunya: grau; 3 anys) – màster (2) – doctorat (2)" ha suposat la reestructuració de la totalitat dels plans d'estudi i el trencament amb tot un model d'universitat amb una considerable tradició. Per a l'ensenyament en l'àmbit de la filologia catalana, això ha significat que s'havia de replantejar a quin nivell, de quina manera i amb quins objectius es podrà integrar aquesta matèria a les noves ofertes docents. La ponència pretén de dibuixar quines solucions s'han trobat per a la primera fase d'estudis, partint especialment de l'exemple de la Freie Universität Berlin, i quines perspectives hi ha per a la integració del català a les fases més avançades.

Roger Friedlein

Roger Friedlein és doctor en Filologia romànica i actualment és professor titular a l'Institut für Romanische Philologie de la Freie Universität Berlin, en l’ambit de les literatures iberoromàniques i francesa. També és investigador de la xarxa de recerca Kulturen des Performativen de la Freie Universität Berlin de l’àmbit de la literatura medieval i del Renaixement en el projecte Performa¬tivität und episteme.

És autor del llibre Der Dialog bei Ramon Llull. Literarische Gestaltung als apologetische Strategie (2004) i editor de diversos llibres, entre els quals Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana (2004). Ha publicat nombrosos articles, entre els quals: "Ramon Llull: Der Islam von Mallorca aus gesehen": Romanische Inseln im Mittelmeer (2000), "Sentit figurat, tipologia i distanciament: la mitologia antiga a l'èpica verdagueriana": Anuari Verdaguer 11 (2002), "Mitologia antiga i forma dialògica en 'Lo Somni' de Bernat Metge (1398)": Vestigia fabularum (2004), "Der Naturraum der Pyrenäen als Epochenmerkmal für den Modernismus. Catarina Albert: 'Solitud' (1904/5)", Zeitschrift für Katalanistik 17 (2004) i "Metapoetizität und Textgenese – Ebenen diachronischen Bedeutungswandels bei Joan Maragall: 'El comte Arnau' (1900-1911)", Zeitschrift für Katalanistik 19 (2006, en premsa).

Ha traduït de l’alemany al català Jean Paul: "Discurs del Crist mort" [Rede des toten Christus], Actes del Desè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes II (1997) i, a més, és traductor de poesia i narrativa catalana a l’alemany: Narcís Comadira, Pere Gimferrer, Joan Brossa, Francesc Parcerisas, Josep Maria Fonalleras, Sergi Pàmies.

És col•laborador del projecte HUM2005 00310/FILO "Mímesis. El pensamiento literario en el ámbito catalán durante la edad moderna" (direcció Dr. J. Solervicens, Universitat de Barcelona) del Ministeri d’Educació i Ciència.

És Magister de la Schola Maioricensis Lullistica (Palma de Mallorca, 2006).

© Institut Ramon Llull 2006 | Contacte | www.llull.com    
 Amb la col·laboració de: